ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး (ရုပ္သံ)

0
268

အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚပါတီ၏အျမင္၊ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံမႈ၊တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားအမ်ားစုျဖင့္စုဖြဲ႕သည့္ပါတီအေပၚ အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္းေျပာဆိုေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ႏွင္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္မ်ားကို တင္ျပလိုက္သည္။

Leave a Reply