ကရင္အစားအစာရ႔ဲ စာမ်က္ႏွာသစ္ ႏြန္တဲယာ႔ ကရင္ရိုးရာ စားေသာက္ဆိုင္

0
182

EAT ME

ကရင္ရိုးရာဆိုင္ေလး ကိုယ့္ရ႕ဲကရင္မိတ္ေဆြေတြ သြားစားေနၾကတာေတြ႔ေတာ႔ တိုင္းရင္းသားအစားအစာႀကိဳက္တ႔ဲဒီလူ အေျပးေပါ႔။

ဆိုင္က အင္းစိန္ အေရွ႕ ႀကိဳ႕ကုန္း(၇)လမ္းထိပ္မွာ။ျမိဳ႕ထဲန႔ဲေတာ႔ နည္းနည္းလွမ္းေပါ႔။

အျပင္ကၾကည္႔ရင္သိပ္မျမင္သာေပမည္႔ အထဲမွာေတာ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ အဲကြန္းန႔ဲ။ ဆိုင္အျပင္အဆင္ကေတာ႔ ကရင္ရိုးရာပစၥည္းေတြန႔ဲ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင္ ဆင္ယင္ထားတယ္။

ကိုယ္ေတြထိုင္တ႔ဲ စားပြဲေဘးနံရံမွာ ကရင္အလံကလည္းရွိေနေတာ႔ အဲဒီေန႔ ႏြန္တဲေယာ႔ က
ေန႔လည္စာက ကရင္အလံေတာ္ေအာက္က ေန႔လည္စာ တနပ္ပါပဲ။

ဘာေတြရလဲ ။မီနူးေလးၾကည့္။ ဟင္းအမယ္ေတြကေတာ႔အမ်ားႀကီးမရေသး။ထပ္ခ်ဲ႕ဖို႔ေတာ႔ရွိတယ္ လို႔ ကရင္ဝတ္စံုဆင္တူန႔ဲ ကရင္စားပြဲထိုးေလးကေျပာျပတယ္။
မွာစားခ႔ဲတာေတြကေတာ႔ ဆိုင္မွာဧည္႔သည္အစားမ်ားတာေတြပါပဲ။

ကရင္လူပ်ိဳႀကီး ၾကက္သားသုပ္ – အေတာ္စပ္ျပီး အေတာ္စားေကာင္းပါတယ္။အစပ္သိပ္မစားနိုင္ရင္ေတာ႔ ေလ်ာ႔ခိုင္း။

စေကာထမင္း- ထမင္း အသားသုပ္စပ္စပ္ ငါးပိေထာင္း တို႔စရာအစံုန႔ဲ။အတို႔အျမွပ္ႀကိဳက္သူေတြ အတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။

ပင္စိမ္းမ်ွစ္သုပ္- မွ်စ္ႀကိဳက္သူေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာတမ်ိဳးေပါ႔။ မ်ွစ္ပိုခ်ိဳရင္ပိုေကာင္းမွာ။

ကရင္ငါးဆုပ္ဆန္ေလွာ္ – ဟင္းေတြစပ္ေတာ႔ ငါးဆုပ္ေတာ႔ အစပ္မပါေလာက္ဘူးေတြးတာ။ ဟင္းခ်က္တ႔ဲဖာထီးေတြေနာ္ ငါးဆုပ္လံုးထဲက အစပ္ထည္႔လုပ္လံုးတာတ႔ဲ။ ကရင္စာပီသၿပီး အကုန္စပ္တယ္။

တာလေပါ – ဟင္းပြဲအျဖစ္မွာမစားပဲ အရည္ေသာက္အျဖစ္ေတာင္းေသာက္တာ။နဲနဲေတာ႔ေပါ႔ေန။အစပ္ေျပေစေပါ႔။

ေစ်းနွုန္းေတြကလည္း မီနူးမွာတခါတည္းပါသလို ေစ်းမႀကီး ။ဟင္းအျပင္အဆင္ေတြကလည္း သက္သက္ရပ္ရပ္။

ရန္ကုန္မွာေတာ့ ကရင္ရိုးရာ အစားအစာဆိုု္င္သီးသန္႔က ရွားပါးပါေသးတယ္။ ႏြန္တဲေယာ႔ဆိုင္က ကရင္ရိုးရာအစားအစာေတြအတြက္စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ရန္ကုန္မွာမိတ္ဆက္လိုက္သလိုပါပဲ။

တိုင္းရင္းသားအစားအေသာက္ထဲ လက္ရာမွာလူႀကိဳက္မ်ားတ႔ဲ ကရင္ရိုးရာအစားအစာ စားခ်င္တယ္ဆို ႏြန္တဲေယာ႔ကိုသြားရေအာင္။

EAT ME

ကရင္ရိုးရာဆိုင္ေလး ကိုယ့္ရ႕ဲကရင္မိတ္ေဆြေတြ သြားစားေနၾကတာေတြ႔ေတာ႔ တိုင္းရင္းသားအစားအစာႀကိဳက္တ႔ဲဒီလူ အေျပးေပါ႔။

ဆိုင္က အင္းစိန္ အေရွ႕ ႀကိဳ႕ကုန္း(၇)လမ္းထိပ္မွာ။ျမိဳ႕ထဲန႔ဲေတာ႔ နည္းနည္းလွမ္းေပါ႔။

အျပင္ကၾကည္႔ရင္သိပ္မျမင္သာေပမည္႔ အထဲမွာေတာ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ အဲကြန္းန႔ဲ။ ဆိုင္အျပင္အဆင္ကေတာ႔ ကရင္ရိုးရာပစၥည္းေတြန႔ဲ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင္ ဆင္ယင္ထားတယ္။

ကိုယ္ေတြထိုင္တ႔ဲ စားပြဲေဘးနံရံမွာ ကရင္အလံကလည္းရွိေနေတာ႔ အဲဒီေန႔ ႏြန္တဲေယာ႔ က
ေန႔လည္စာက ကရင္အလံေတာ္ေအာက္က ေန႔လည္စာ တနပ္ပါပဲ။

ဘာေတြရလဲ ။မီနူးေလးၾကည့္။ ဟင္းအမယ္ေတြကေတာ႔အမ်ားႀကီးမရေသး။ထပ္ခ်ဲ႕ဖို႔ေတာ႔ရွိတယ္ လို႔ ကရင္ဝတ္စံုဆင္တူန႔ဲ ကရင္စားပြဲထိုးေလးကေျပာျပတယ္။
မွာစားခ႔ဲတာေတြကေတာ႔ ဆိုင္မွာဧည္႔သည္အစားမ်ားတာေတြပါပဲ။

ကရင္လူပ်ိဳႀကီး ၾကက္သားသုပ္ – အေတာ္စပ္ျပီး အေတာ္စားေကာင္းပါတယ္။အစပ္သိပ္မစားနိုင္ရင္ေတာ႔ ေလ်ာ႔ခိုင္း။

စေကာထမင္း- ထမင္း အသားသုပ္စပ္စပ္ ငါးပိေထာင္း တို႔စရာအစံုန႔ဲ။အတို႔အျမွပ္ႀကိဳက္သူေတြ အတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။

ပင္စိမ္းမ်ွစ္သုပ္- မွ်စ္ႀကိဳက္သူေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာတမ်ိဳးေပါ႔။ မ်ွစ္ပိုခ်ိဳရင္ပိုေကာင္းမွာ။

ကရင္ငါးဆုပ္ဆန္ေလွာ္ – ဟင္းေတြစပ္ေတာ႔ ငါးဆုပ္ေတာ႔ အစပ္မပါေလာက္ဘူးေတြးတာ။ ဟင္းခ်က္တ႔ဲဖာထီးေတြေနာ္ ငါးဆုပ္လံုးထဲက အစပ္ထည္႔လုပ္လံုးတာတ႔ဲ။ ကရင္စာပီသၿပီး အကုန္စပ္တယ္။

တာလေပါ – ဟင္းပြဲအျဖစ္မွာမစားပဲ အရည္ေသာက္အျဖစ္ေတာင္းေသာက္တာ။နဲနဲေတာ႔ေပါ႔ေန။အစပ္ေျပေစေပါ႔။

ေစ်းနွုန္းေတြကလည္း မီနူးမွာတခါတည္းပါသလို ေစ်းမႀကီး ။ဟင္းအျပင္အဆင္ေတြကလည္း သက္သက္ရပ္ရပ္။

ရန္ကုန္မွာေတာ့ ကရင္ရိုးရာ အစားအစာဆိုု္င္သီးသန္႔က ရွားပါးပါေသးတယ္။ ႏြန္တဲေယာ႔ဆိုင္က ကရင္ရိုးရာအစားအစာေတြအတြက္စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ရန္ကုန္မွာမိတ္ဆက္လိုက္သလိုပါပဲ။

တိုင္းရင္းသားအစားအေသာက္ထဲ လက္ရာမွာလူႀကိဳက္မ်ားတ႔ဲ ကရင္ရိုးရာအစားအစာ စားခ်င္တယ္ဆို ႏြန္တဲေယာ႔ကိုသြားရေအာင္။

Leave a Reply