ဝန္းရံသူမ်ားကို ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ အမႈဖြင့္သည့္ ဆိပ္ကမ္းရဲစခန္းမွဴး ကို ေကာ့မွဴးရဲစခန္းတြင္ျပန္လည္အမႈဖြင့္

0
157

ဇူလိုင္ ၄
ကိုလူသစ္

လယ္ယာေျမစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ (လယ္စီ) မ်ား၏မွားယြင္းစြာဆုံးျဖတ္သည့္ အေပၚအေရးယူႏိုင္ေသာဥ ပေဒပါရွိျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဥေပဒတြင္ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးေရးကိုေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ဝန္းရံသုမ်ားအားဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္မွားယြင္း အမႈဖြင့္သည့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ျပန္လည္အမႈဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢဥကၠဌေဒၚစုစုေႏြးကေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ရမ္းႏွင့္ဦးႏိုင္ႏိုင္ေအာင္တို႔ကို ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္မွားယြင္းစြာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ပုဒ္မ ၁၉ျဖင့္အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္အမႈဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚစုစုေႏြးကေျပာၾကားသည္။

”ပုဒ္မ(၁၉) နဲ႔ အမႈဖြင့္ ထားတယ္လို႔ သိရတယ္။အဲ့ဒိအမႈဖြင့္တဲ့အထဲမွာ ကြ်န္မရယ္ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ကိုေဇာ္ရမ္းနဲ႔ ကိုႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ ဦးေဆာင္သူလို႔ ထည့္စြဲလို႔ဒီေန႔ ေကာ့မွဴး ရဲစခန္းကေန အမႈျပန္ဖြင့္တာပါ”ဟု ေဒၚစုစုေႏြးကေျပာသည္။

ဦးေဇာ္ရမ္း၊ဦးႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ေဒၚစုစုေႏြးတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္အမႈဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ယေန႔ဇူလိုင္ ၄ရက္တြင္ ေကာ့မွဴ းရဲစခန္း၌ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ လယ္စီမ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းပါက အေရးယူႏိုင္သည့္ဥပေဒ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးရန္အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ဇြန္ ၃၀ရက္ႏွင့္ဇူလိုင္ ၁ရက္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံလယ္သမားမ်ား အင္အား၂၀၀ခန္႕က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမအေရွ႕အထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား၌ လယ္စီမွမွားယြင္းဆုံးျဖတ္မႈအခ်ိဳ႕ရွိသည့္အေပၚတြင္ လယ္စီေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားျပန္လည္အေရးယူႏိုင္သည့္ ဥပေဒသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ လယ္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအားအေရးယူျခင္းမျပဳရ ဆိုသည့္ ဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားသာရွိသည့္အတြက္ လယ္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ဆႏၵထုတ္ဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇူလိုင္ ၄
ကိုလူသစ္

လယ္ယာေျမစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ (လယ္စီ) မ်ား၏မွားယြင္းစြာဆုံးျဖတ္သည့္ အေပၚအေရးယူႏိုင္ေသာဥ ပေဒပါရွိျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဥေပဒတြင္ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးေရးကိုေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ဝန္းရံသုမ်ားအားဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္မွားယြင္း အမႈဖြင့္သည့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ျပန္လည္အမႈဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢဥကၠဌေဒၚစုစုေႏြးကေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ရမ္းႏွင့္ဦးႏိုင္ႏိုင္ေအာင္တို႔ကို ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္မွားယြင္းစြာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ပုဒ္မ ၁၉ျဖင့္အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္အမႈဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚစုစုေႏြးကေျပာၾကားသည္။

”ပုဒ္မ(၁၉) နဲ႔ အမႈဖြင့္ ထားတယ္လို႔ သိရတယ္။အဲ့ဒိအမႈဖြင့္တဲ့အထဲမွာ ကြ်န္မရယ္ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ကိုေဇာ္ရမ္းနဲ႔ ကိုႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ ဦးေဆာင္သူလို႔ ထည့္စြဲလို႔ဒီေန႔ ေကာ့မွဴး ရဲစခန္းကေန အမႈျပန္ဖြင့္တာပါ”ဟု ေဒၚစုစုေႏြးကေျပာသည္။

ဦးေဇာ္ရမ္း၊ဦးႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ေဒၚစုစုေႏြးတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက အမႈဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္အမႈဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ယေန႔ဇူလိုင္ ၄ရက္တြင္ ေကာ့မွဴ းရဲစခန္း၌ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ လယ္စီမ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းပါက အေရးယူႏိုင္သည့္ဥပေဒ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးရန္အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ဇြန္ ၃၀ရက္ႏွင့္ဇူလိုင္ ၁ရက္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံလယ္သမားမ်ား အင္အား၂၀၀ခန္႕က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမအေရွ႕အထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား၌ လယ္စီမွမွားယြင္းဆုံးျဖတ္မႈအခ်ိဳ႕ရွိသည့္အေပၚတြင္ လယ္စီေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားျပန္လည္အေရးယူႏိုင္သည့္ ဥပေဒသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ လယ္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအားအေရးယူျခင္းမျပဳရ ဆိုသည့္ ဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားသာရွိသည့္အတြက္ လယ္စီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ဆႏၵထုတ္ဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply