ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ USDP ပါတီ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္

0
216

ဇူလိုင္ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသ ျပည္နယ္မ်ား၌ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ခုရွိသည့္အနက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ စသည့္ေနရာမ်ားမွ လြဲ၍ က်န္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို့က တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မွာ မဟုတ္ဘူး ။ အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို သြားေနတဲ့အတြက္ ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ကို အခြင့္အေရးေပးတဲ့အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ” ဟု ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန့ ညေနပိုင္းက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မၾကာခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါတီက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္ေပးမွာပါ ” ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္မွ စတင္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္နိုင္လံုးတြင္ လစ္လပ္ေနရာ (၁၂) ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇူလိုင္ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသ ျပည္နယ္မ်ား၌ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ခုရွိသည့္အနက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ စသည့္ေနရာမ်ားမွ လြဲ၍ က်န္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို့က တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မွာ မဟုတ္ဘူး ။ အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို သြားေနတဲ့အတြက္ ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ကို အခြင့္အေရးေပးတဲ့အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ” ဟု ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန့ ညေနပိုင္းက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မၾကာခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါတီက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္ေပးမွာပါ ” ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္မွ စတင္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္နိုင္လံုးတြင္ လစ္လပ္ေနရာ (၁၂) ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply