အက်ဥ္းသားမ်ားအား အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ေသဒဏ္စီရင္မႈတရုတ္၌ ျပဳလုပ္ေန

0
160

ပံုစာ။ လူဖိန္းၿမိဳ႕၌ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူျမင္ကြင္းတြင္ ေသဒဏ္စီရင္ခဲ့စဥ္။

လူဖိန္း ဒီဇင္ဘာ ၁၉

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ကြမ္တုံခ႐ိုင္ လူဖိန္းၿမိဳ႕၌ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္္ခံထားရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူျမင္ကြင္းတြင္ အဆံုးစီရင္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ျငင္းခုန္မႈမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

လူဖိန္းၿမိဳ႕သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးအသံုးျပဳသူမ်ားစြာရွိေနသည့္ ၿမိဳ႕အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ေနျခင္းကို မႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ား ေၾကာက္လန္႔သြားၿပီး မူးယစ္ေဆးမသံုးေစရန္ ယခုက့ဲသုိ႔ လူျမင္ကြင္းတြင္ ေသဒဏ္စီရင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အားကစား႐ုံတစ္႐ုံ၌ အက်ဥ္းသား ၁၂ ဦးအား ေသဒဏ္စီရင္မႈကုိ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက အမ်ားျပည္သူကို ယခုအပတ္တြင္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ၌ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ အဆံုးစီရင္မႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြမ္တုံ၌မူ တျဖည္းျဖည္းလူႀကိဳက္မ်ားခံလာရၿပီျဖစ္သည္။ ဇြန္တြင္ ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ုံးႏွစ္႐ုံးသည္ အက်ဥ္းသား ၁၈ ဦးကို ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ရွစ္ဦးကို စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးၿပီးခ်င္းတြင္ အဆံုးစီရင္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာတြင္ လူဖိန္းနားရွိ ခ်ဲယန္းၿမိဳ႕၌ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ေသဒဏ္စီရင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း ကြမ္က်ိဳးေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေသဒဏ္စီရင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တ႐ုတ္ရွိ မက္ေဆ့ဂ်္ေပးပို႔ႏိုင္ေသာ အပလီေကးရွင္း ဝီခ်တ္မွတစ္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေသဒဏ္စီရင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕က ေဝဖန္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လူ႔အသက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ရွိလူမႈမီဒီယာ ဆုိင္နာေဝပို အသံုးျပသူမ်ားကလည္း လူျမင္ကြင္းတြင္ ေသဒဏ္စီရင္မႈသည္ တ႐ုတ္၌ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္း သတိရေစၿပီး ေခတ္ေဟာင္းရွိ မေကာင္းေသာ အမူအက်င့္မ်ားကုိ ျပန္အသက္သြင္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး လူဖိန္းၿမိဳ႕သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ လူဖိန္းၿမိဳ႕၌ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူျမင္ကြင္းတြင္ ေသဒဏ္စီရင္ခဲ့စဥ္။

လူဖိန္း ဒီဇင္ဘာ ၁၉

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ကြမ္တုံခ႐ိုင္ လူဖိန္းၿမိဳ႕၌ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္္ခံထားရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူျမင္ကြင္းတြင္ အဆံုးစီရင္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ျငင္းခုန္မႈမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

လူဖိန္းၿမိဳ႕သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးအသံုးျပဳသူမ်ားစြာရွိေနသည့္ ၿမိဳ႕အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ေနျခင္းကို မႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ား ေၾကာက္လန္႔သြားၿပီး မူးယစ္ေဆးမသံုးေစရန္ ယခုက့ဲသုိ႔ လူျမင္ကြင္းတြင္ ေသဒဏ္စီရင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အားကစား႐ုံတစ္႐ုံ၌ အက်ဥ္းသား ၁၂ ဦးအား ေသဒဏ္စီရင္မႈကုိ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက အမ်ားျပည္သူကို ယခုအပတ္တြင္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ၌ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ အဆံုးစီရင္မႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြမ္တုံ၌မူ တျဖည္းျဖည္းလူႀကိဳက္မ်ားခံလာရၿပီျဖစ္သည္။ ဇြန္တြင္ ၿမိဳ႕ရွိ တရား႐ုံးႏွစ္႐ုံးသည္ အက်ဥ္းသား ၁၈ ဦးကို ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ရွစ္ဦးကို စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးၿပီးခ်င္းတြင္ အဆံုးစီရင္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာတြင္ လူဖိန္းနားရွိ ခ်ဲယန္းၿမိဳ႕၌ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ေသဒဏ္စီရင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း ကြမ္က်ိဳးေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေသဒဏ္စီရင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တ႐ုတ္ရွိ မက္ေဆ့ဂ်္ေပးပို႔ႏိုင္ေသာ အပလီေကးရွင္း ဝီခ်တ္မွတစ္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေသဒဏ္စီရင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕က ေဝဖန္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လူ႔အသက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ရွိလူမႈမီဒီယာ ဆုိင္နာေဝပို အသံုးျပသူမ်ားကလည္း လူျမင္ကြင္းတြင္ ေသဒဏ္စီရင္မႈသည္ တ႐ုတ္၌ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္း သတိရေစၿပီး ေခတ္ေဟာင္းရွိ မေကာင္းေသာ အမူအက်င့္မ်ားကုိ ျပန္အသက္သြင္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး လူဖိန္းၿမိဳ႕သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

 

Leave a Reply