ကုလသမဂၢ ၏ ေဂ်႐ုဆလင္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို အေမရိကန္ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်

0
137

ပံုစာ။ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလ

နယူးေယာက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္္ျခင္းကို ပယ္ခ်သည့္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကုိ ေကာင္စီအဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ပယ္ခ်လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဆိုသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သက္ေရာက္မႈမရွိ၊ အႏွစ္သာရမဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီဂ်စ္က လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔တင္သြင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာင္စီအဖဲြ႕ဝင္ ၁၅ ႏိုင္ငံအနက္ အေမရိကန္မွလဲြ၍ အျခားႏိုင္ငံ ၁၄ ႏိုင္ငံက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကိုေထာက္ခံခဲ့သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းသည္ ေစာ္ကားမႈျဖစ္္ၿပီး ယင္းကို ေမ့ပစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးသာေပးသည္ကုိ ယခုျဖစ္ရပ္က ျပသေနေၾကာင္း ဟာေလကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မုိက္ခ္ပန္႔စ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္မည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းခရီးစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ စစ္ပဲြတြင္ အစၥေရးသည္ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္ကုိသိမ္းပိုက္ၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လုံးအား ခဲြျခမ္းလို႔မရသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားက အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္သည္ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ၿမိ႕ေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈအရ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕၏ အေနအထားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွသာ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ေထာက္ခံမႈပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ အေမရိကန္သို႔မဟုတ္ ထရမ့္၏အမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေဂ်႐ုဆလင္၌ သံတမန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ထားရွိျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္ၿပီး ေဂ်႐ုဆလင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုိ လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖဲြ႕ဝင္ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ၿဗိတိိန္တို႔က ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည္။ အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ယာဟုက နစ္ကီဟာေလကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏လုပ္ရပ္သည္ လက္မခံႏုိင္စရာမေကာင္းဘဲ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝုိင္း၏တည္ၿငိမ္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းအာဏာပိုင္အဖဲြ႕သမၼတ မာမြတ္အဘၻာစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

နယူးေယာက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္္ျခင္းကို ပယ္ခ်သည့္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကုိ ေကာင္စီအဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ပယ္ခ်လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဆိုသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သက္ေရာက္မႈမရွိ၊ အႏွစ္သာရမဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီဂ်စ္က လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔တင္သြင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာင္စီအဖဲြ႕ဝင္ ၁၅ ႏိုင္ငံအနက္ အေမရိကန္မွလဲြ၍ အျခားႏိုင္ငံ ၁၄ ႏိုင္ငံက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကိုေထာက္ခံခဲ့သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းသည္ ေစာ္ကားမႈျဖစ္္ၿပီး ယင္းကို ေမ့ပစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးသာေပးသည္ကုိ ယခုျဖစ္ရပ္က ျပသေနေၾကာင္း ဟာေလကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မုိက္ခ္ပန္႔စ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္မည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းခရီးစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ စစ္ပဲြတြင္ အစၥေရးသည္ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္ကုိသိမ္းပိုက္ၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လုံးအား ခဲြျခမ္းလို႔မရသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားက အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္သည္ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ၿမိ႕ေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈအရ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕၏ အေနအထားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွသာ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ေထာက္ခံမႈပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ အေမရိကန္သို႔မဟုတ္ ထရမ့္၏အမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေဂ်႐ုဆလင္၌ သံတမန္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ထားရွိျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္ၿပီး ေဂ်႐ုဆလင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုိ လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖဲြ႕ဝင္ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ၿဗိတိိန္တို႔က ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည္။ အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ယာဟုက နစ္ကီဟာေလကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏လုပ္ရပ္သည္ လက္မခံႏုိင္စရာမေကာင္းဘဲ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝုိင္း၏တည္ၿငိမ္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းအာဏာပိုင္အဖဲြ႕သမၼတ မာမြတ္အဘၻာစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလ

Leave a Reply