ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္၌ ခရီးသည္ ရထားတစ္စင္းလမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္၊ သံုးဦးေသဆံုး

0
157

ပံုစာ။ လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္ခဲ့သည့္ ရထားတဲြဆုိင္းတခ်ိဳ႕။

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ဝါရွင္္တန္ျပည္နယ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ အေစာပိုင္း ႐ုံးတက္ခ်ိန္တြင္ ခရီးသည္တင္ရထားတစ္စင္း လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုး သံုးဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အမ္ထရက္ကုမၸဏီ၏ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ရထား၏ ရထား တဲြဆိုင္းမ်ား လမ္းေခ်ာ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၀၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။ လမ္းေခ်ာ္သြားသည့္ ရထားတဲြဆုိင္းမ်ားသည္ ေအာက္ဘက္ရွိ ျပည္နယ္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ အမွတ္ ၅ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ သြားလာေနသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ႏွစ္စီးအပါအဝင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခုနစ္စင္းကို ဝင္တိုက္မိခဲ့သည္။

အမ္ထရက္ခ္သည္ ပုိမိုတုိေတာင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းသစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေျပးဆဲြျခင္းျဖစ္သည္။ ရထားအမွတ္ ၅၀၁ သည္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ဆီယက္တဲမွ ေပါ့တလန္သို႔ ဦးတည္ထြက္ခြာလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ကုန္တင္ရထားမ်ားသာ သြားလာခဲ့သည့္ တာမိုကာၿမိဳ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ရထားလမ္းတြင္ လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခရီးသည္တင္ရထားတဲြဆုိင္းတစ္ဆိုင္း တံတားေပၚမွ ျပဳတ္က်ေနပံုကို မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရထားသည္ ေဒသဆုိင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီ ၃၃ မိနစ္တြင္ လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ္ထရက္ခ္၏ ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိိန္တြင္ ရထားေပၚ၌ ခရီးသည္ ၇၇ ဦးႏွင့္ ဝန္ထမ္းေလးဦးတို႔လိုက္ပါလာခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဂ်းအင္စလီက ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပါေၾကာင္း တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ဝါရွင္္တန္ျပည္နယ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ အေစာပိုင္း ႐ုံးတက္ခ်ိန္တြင္ ခရီးသည္တင္ရထားတစ္စင္း လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုး သံုးဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အမ္ထရက္ကုမၸဏီ၏ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ရထား၏ ရထား တဲြဆိုင္းမ်ား လမ္းေခ်ာ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၁၀၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။ လမ္းေခ်ာ္သြားသည့္ ရထားတဲြဆုိင္းမ်ားသည္ ေအာက္ဘက္ရွိ ျပည္နယ္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ အမွတ္ ၅ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ သြားလာေနသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ႏွစ္စီးအပါအဝင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခုနစ္စင္းကို ဝင္တိုက္မိခဲ့သည္။

အမ္ထရက္ခ္သည္ ပုိမိုတုိေတာင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းသစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေျပးဆဲြျခင္းျဖစ္သည္။ ရထားအမွတ္ ၅၀၁ သည္ ေဒသဆိုင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ဆီယက္တဲမွ ေပါ့တလန္သို႔ ဦးတည္ထြက္ခြာလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ကုန္တင္ရထားမ်ားသာ သြားလာခဲ့သည့္ တာမိုကာၿမိဳ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ရထားလမ္းတြင္ လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခရီးသည္တင္ရထားတဲြဆုိင္းတစ္ဆိုင္း တံတားေပၚမွ ျပဳတ္က်ေနပံုကို မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရထားသည္ ေဒသဆုိင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီ ၃၃ မိနစ္တြင္ လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ္ထရက္ခ္၏ ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိိန္တြင္ ရထားေပၚ၌ ခရီးသည္ ၇၇ ဦးႏွင့္ ဝန္ထမ္းေလးဦးတို႔လိုက္ပါလာခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဂ်းအင္စလီက ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပါေၾကာင္း တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္ခဲ့သည့္ ရထားတဲြဆုိင္းတခ်ိဳ႕။

Leave a Reply