မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အား ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးမည္

0
183

 

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ၊၂၀၁၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို လူအင္အား ၅၀၀ ျဖင့္ဆႏၵျပရန္ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕ကခြင့္ျပဳမိန္႕ ေတာင္းခံၿပီးေနာက္၂ ရက္အၾကာတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရသည့္ မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အား ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ရံုးထုတ္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွသိရသည္။

“မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အမႈက ၂၂ ရက္ေန႔မွာရံုးထုတ္မွာပါ” ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္သည္ ရာထူးႏွင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အနိုင္က်င့္ၿပီး အက်င့္ပ်က္လုပ္ရပ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အေရးယူေပးေရးအေႀကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေရွ႕ ကားပါကင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔၌ လူအင္အား ၅၀၀ ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ျပဳရန္ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ကခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းဖမ္းဆီးမႈမတိုင္ခင္ မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မမွန္မကန္ စြပ္စြဲတိုင္ၾကားမႈ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၁ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရမႈမ်ားကို အာမခံျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရသူျဖစ္သည္။

မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အား တာေမြဟစ္တိုင္အနီးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေပၚ အမ်ားျပည္သူမွ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစရန္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ မမွန္မကန္ေျပာဆိုသည္ဟု ဆိုကာ ေအာက္တိုဘာ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ေပးၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ၊၂၀၁၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို လူအင္အား ၅၀၀ ျဖင့္ဆႏၵျပရန္ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕ကခြင့္ျပဳမိန္႕ ေတာင္းခံၿပီးေနာက္၂ ရက္အၾကာတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရသည့္ မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အား ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ရံုးထုတ္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွသိရသည္။

“မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အမႈက ၂၂ ရက္ေန႔မွာရံုးထုတ္မွာပါ” ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္သည္ ရာထူးႏွင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အနိုင္က်င့္ၿပီး အက်င့္ပ်က္လုပ္ရပ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အေရးယူေပးေရးအေႀကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေရွ႕ ကားပါကင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔၌ လူအင္အား ၅၀၀ ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ျပဳရန္ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ကခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းဖမ္းဆီးမႈမတိုင္ခင္ မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မမွန္မကန္ စြပ္စြဲတိုင္ၾကားမႈ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၁ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရမႈမ်ားကို အာမခံျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရသူျဖစ္သည္။

မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အား တာေမြဟစ္တိုင္အနီးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေပၚ အမ်ားျပည္သူမွ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစရန္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ မမွန္မကန္ေျပာဆိုသည္ဟု ဆိုကာ ေအာက္တိုဘာ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ေပးၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

Leave a Reply