တပ္ခ်ဳပ္ အဖြင္႔အမွာစကား NLD လုံး၀သေဘာမတူဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းေျပာ

0
277

ဇူလုိင္ ၁၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာဆုိခဲ႔ အဖြင္႔အမွာစကားအေပၚ NLD ပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔၀င္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ကန္႔ကြက္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပင္းထန္တာ မျပင္းထန္တာေတာ့ မသိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ မဲေပးတဲ့ လူေတြကုိ ေထာက္ခံတာ သူတုိ႔အတြက္ပဲ ကုိယ္စားျပဳတယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္တာကေတာ႔ လုံး၀မွားတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ေျပာတဲ့အတုိင္းပဲ လုံး၀သေဘာမတူဘူး”ဟု ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၅၂ သန္းေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳဳျခင္း မဟုတ္သလုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း ၎ေထာက္ခံသူမ်ားကုိသာ ကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္က ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္သည္သာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူလူထုအား ကုိယ္စားျပဳသည္႔ အဖြဲ႔အစည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း တပ္ခ်ဳပ္က အဖြင္႔အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္ ၁၂ 
ယဥ္ေကႏြယ္

ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာဆုိခဲ႔ အဖြင္႔အမွာစကားအေပၚ NLD ပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔၀င္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ကန္႔ကြက္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပင္းထန္တာ မျပင္းထန္တာေတာ့ မသိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ မဲေပးတဲ့ လူေတြကုိ ေထာက္ခံတာ သူတုိ႔အတြက္ပဲ ကုိယ္စားျပဳတယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္တာကေတာ႔ လုံး၀မွားတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ေျပာတဲ့အတုိင္းပဲ လုံး၀သေဘာမတူဘူး”ဟု ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၅၂ သန္းေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳဳျခင္း မဟုတ္သလုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း ၎ေထာက္ခံသူမ်ားကုိသာ ကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္က ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္သည္သာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူလူထုအား ကုိယ္စားျပဳသည္႔ အဖြဲ႔အစည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း တပ္ခ်ဳပ္က အဖြင္႔အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply