ပုဂံေဒသ ယူနက္စကိုဝင္ရန္ ႀကိဳဆိုပြဲျပဳလုပ္

0
146

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊၂၀၁၇

၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ပုဂံေဒသကို ယူနက္စကို စာရင္းဝင္ရန္အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အမွိဳက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲတြင္ ပုဂံေဒသမွအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (၇)ဖြဲ႔ ပါဝင္ၿပီး လူအင္အား (၂၀၀) ခန္႔က သရပါတံခါးအနီး၌ လူစုက၍ ေခမဂ္ ဘုရားအထိ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ကာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္အမွိဳက္မ်ားႏွင့္ ေခမဂၤဘုရားအနီးရွိ အမွိဳက္မ်ား၊ ျခံဳႏြယ္မ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ၾကပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ယူနက္စကို တင္မယ့္အေၾကာင္းအရာေတြ ဘာမွန္းမသိဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပမႈမရွိဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မႀကိဳက္ဘူး။ တကယ့္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ဘုရားေတြနားက်ေတာ့ ဟိုတယ္ေတြ တည္းခိုခန္းေတြ ဖြင့္ထားတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ မေထာက္ခံဘူး ။ ယူနက္စကိုဝင္မွာကိုေတာ့ ႀကိဳဆိုတယ္ ။ ပုဂံသားအေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုတယ္” ဟု ျမင္းကပါေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးလင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနသည္ ယူနက္စကိုဝင္ရန္ ေဆာင္ရြက္စဲကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိတိက်က် ခ်ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက အလံုးစံုခ်ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန(ပုဂံ႒ာနခြဲ)မွ သိရသည္။

“ပုဂံဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အသည္းႏွလံုးပါ။ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္တဲ့အခါမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဌာနအေနနဲ႔ ပါဝင္ရတယ္ ။ ႀကိဳဆိုတဲ့ပြဲမွာ ဌာနအေနနဲ႔ေရာ ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါ ပါဝင္တာျဖစ္တယ္” ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံ႒ာနခြဲ)မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပုဂံေဒသကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ယူနက္စကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အေခ်ာသတ္ အစီရင္ခံစာတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊၂၀၁၇

၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ပုဂံေဒသကို ယူနက္စကို စာရင္းဝင္ရန္အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အမွိဳက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲတြင္ ပုဂံေဒသမွအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (၇)ဖြဲ႔ ပါဝင္ၿပီး လူအင္အား (၂၀၀) ခန္႔က သရပါတံခါးအနီး၌ လူစုက၍ ေခမဂ္ ဘုရားအထိ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ကာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္အမွိဳက္မ်ားႏွင့္ ေခမဂၤဘုရားအနီးရွိ အမွိဳက္မ်ား၊ ျခံဳႏြယ္မ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ၾကပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ယူနက္စကို တင္မယ့္အေၾကာင္းအရာေတြ ဘာမွန္းမသိဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပမႈမရွိဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မႀကိဳက္ဘူး။ တကယ့္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ဘုရားေတြနားက်ေတာ့ ဟိုတယ္ေတြ တည္းခိုခန္းေတြ ဖြင့္ထားတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ မေထာက္ခံဘူး ။ ယူနက္စကိုဝင္မွာကိုေတာ့ ႀကိဳဆိုတယ္ ။ ပုဂံသားအေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုတယ္” ဟု ျမင္းကပါေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးလင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနသည္ ယူနက္စကိုဝင္ရန္ ေဆာင္ရြက္စဲကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိတိက်က် ခ်ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက အလံုးစံုခ်ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန(ပုဂံ႒ာနခြဲ)မွ သိရသည္။

“ပုဂံဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အသည္းႏွလံုးပါ။ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္တဲ့အခါမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဌာနအေနနဲ႔ ပါဝင္ရတယ္ ။ ႀကိဳဆိုတဲ့ပြဲမွာ ဌာနအေနနဲ႔ေရာ ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါ ပါဝင္တာျဖစ္တယ္” ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံ႒ာနခြဲ)မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပုဂံေဒသကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ယူနက္စကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အေခ်ာသတ္ အစီရင္ခံစာတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply