အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ဖမ္းစီးခံရသည့္ FDA ညႊန္ခ်ဳပ္ ရံုးထုတ္တြင္ တရားလိုျပသက္ေသအား စစ္ေဆး

0
165

ဇူလိုင္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

အဂတိလိုက္စားသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကို ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔က မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလိုျပသက္ေသျဖစ္သည့္ ကိုင္ရိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးညီညီ အား စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ကိုင္ရိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီ သည္ FDA အေဆာက္အဦး နွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းကို တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ Castle City ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီ၏ အထက္တြင္ရွိေသာ ကုမၼဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

” ဒီေန႕စစ္တာ အျပန္အလွန္စစ္ေမးျခင္း ျဖစ္တယ္ ။ စစ္ေမးတာ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္ပတ္ရံုးခ်ိန္းမွာလည္း သူ့ကိုပဲ ထပ္စစ္သြားမယ္ ” ဟု ေဒါက္တာသန္းထြဋ္၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခ်စ္ကိုကို က ေျပာသည္။

တရာလိုျပသက္ေသအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး (၂) ဦးအား ႀကိဳတင္ထြက္ခ်က္ယူျခင္း ၊ ရဲတိုက္ၿမိဳ႕ေတာ္ (Castle City) ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီ၏ ဒါရိုက္တာ ၊ မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ တို႔အား စစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၄င္းပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမကြက္ေပၚရွိ ေနအိမ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္အတြင္း အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ၄င္းပိုင္ဆုိင္သည့္ အျခားေျမကြက္ေပၚတြင္ ၿခံစည္းရိုး ကာရံျခင္း၊ တစ္ထပ္ တိုက္ေနအိမ္တစ္လံုး၊ ကားဂိုေဒါင္ပါ ႏွစ္ထပ္ေနအိမ္တစ္လံုး၊ ဂိတ္တဲတစ္လံုး၊ ေရကူးကန္ တစ္ခုႏွင့္ ေရပန္း တစ္ခုတုိ႕အားလည္းေကာင္း စုစုေပါင္း တန္ဘိုးေငြက်ပ္ ၁၅၁,၄၃၉,၇၈၆/- (က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္)ကို အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီထံမွ ေတာင္းခံရယူခဲ့ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

စြပ္စြဲခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ၄င္းအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၼဏီထံမွ အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳသည္ဟုဆိုကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလုိက္ စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေဆာက္အဦမ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီမႈမရွိျခင္း၊ ဌာန အႀကီးအကဲအခ်ဳိ႕၏ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားအေပၚ ကိုယ္က်ိဳးသံုး စြဲေနျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးေပးပါရန္ တုိင္ၾကားလာမႈအား အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆး ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေရးယူခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ က သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

အဂတိလိုက္စားသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကို ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔က မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလိုျပသက္ေသျဖစ္သည့္ ကိုင္ရိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးညီညီ အား စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ကိုင္ရိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီ သည္ FDA အေဆာက္အဦး နွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းကို တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ Castle City ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီ၏ အထက္တြင္ရွိေသာ ကုမၼဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

” ဒီေန႕စစ္တာ အျပန္အလွန္စစ္ေမးျခင္း ျဖစ္တယ္ ။ စစ္ေမးတာ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္ပတ္ရံုးခ်ိန္းမွာလည္း သူ့ကိုပဲ ထပ္စစ္သြားမယ္ ” ဟု ေဒါက္တာသန္းထြဋ္၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခ်စ္ကိုကို က ေျပာသည္။

တရာလိုျပသက္ေသအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး (၂) ဦးအား ႀကိဳတင္ထြက္ခ်က္ယူျခင္း ၊ ရဲတိုက္ၿမိဳ႕ေတာ္ (Castle City) ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီ၏ ဒါရိုက္တာ ၊ မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ တို႔အား စစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၄င္းပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမကြက္ေပၚရွိ ေနအိမ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္အတြင္း အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ၄င္းပိုင္ဆုိင္သည့္ အျခားေျမကြက္ေပၚတြင္ ၿခံစည္းရိုး ကာရံျခင္း၊ တစ္ထပ္ တိုက္ေနအိမ္တစ္လံုး၊ ကားဂိုေဒါင္ပါ ႏွစ္ထပ္ေနအိမ္တစ္လံုး၊ ဂိတ္တဲတစ္လံုး၊ ေရကူးကန္ တစ္ခုႏွင့္ ေရပန္း တစ္ခုတုိ႕အားလည္းေကာင္း စုစုေပါင္း တန္ဘိုးေငြက်ပ္ ၁၅၁,၄၃၉,၇၈၆/- (က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္)ကို အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီထံမွ ေတာင္းခံရယူခဲ့ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

စြပ္စြဲခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ၄င္းအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၼဏီထံမွ အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳသည္ဟုဆိုကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလုိက္ စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေဆာက္အဦမ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီမႈမရွိျခင္း၊ ဌာန အႀကီးအကဲအခ်ဳိ႕၏ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားအေပၚ ကိုယ္က်ိဳးသံုး စြဲေနျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးေပးပါရန္ တုိင္ၾကားလာမႈအား အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆး ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေရးယူခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ က သိရသည္။

Leave a Reply