ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာ ဟု TNLA ဒုဥကၠဌေျပာ

0
187

ဇူလိုင္ ၁၃
ယဥ္ေကႏြယ္

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔နွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေၾကာင္း TNLA ဒုတိယဥကၠဌ တာကူလန္းမွ ေျပာသည္။

“တိုးတက္မႈေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ စစ္တပ္ဘက္ကလည္း လက္ခံပါတယ္။ လက္ခံေတြ႔ဆံုလို႔ရေနပါၿပီ”ဟု တာကူလန္းကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟိုတယ္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ တာကူလန္းမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၇ ဖြဲ႔သည္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ ၁၃
ယဥ္ေကႏြယ္

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔နွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေၾကာင္း TNLA ဒုတိယဥကၠဌ တာကူလန္းမွ ေျပာသည္။

“တိုးတက္မႈေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ စစ္တပ္ဘက္ကလည္း လက္ခံပါတယ္။ လက္ခံေတြ႔ဆံုလို႔ရေနပါၿပီ”ဟု တာကူလန္းကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟိုတယ္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ တာကူလန္းမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၇ ဖြဲ႔သည္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply