အရသာသစ္န႔ဲ ေရခဲမုန္႔လႊာဆိုင္ 

0
163

EAT ME

ေရခဲမုန္႔ေတာ႔ ေရခဲမုန္႔ပဲ။ဒါေပမည္႔ အလႊာလိုက္ေလးေတြန႔ဲ အရသာကလည္းဆန္းတယ္။Fresh juiceန႔ဲ soda ေတြလည္းစံုေအာင္ရေပမည္႔ အဓိကဆဲြေဆာင္ေနတာ Snowflakeဆိုတ႔ဲ ေရခဲမုန္႔လႊာ။

မီႏူးမွာၾကည္႔ရေအာင္ နို႔အရသာ သရက္သီးအရသာ ေခ်ာကလက္အရသာ ရိုးရိုးအရသာေတြအျပင္ နွမ္းနက္န႔ဲ ေျမပဲလိုအရသာေတြလည္းရွိတဉ္။ ဒီအရသာနွင္းလြွာထဲမွာ ကိုယ္ႀကိဳက္ရာ ပုလဲသီး ပူတင္း ဂ်ယ္လီေတြကိုလည္း တဲြဖက္စားနိုင္တယ္။

စားခ႔ဲတာေတာ႔ ေျမပဲအရသာကို pearl glass jelly(ေက်ာက္ေက်ာ)န႔ဲ ပုလဲသီးန႔ဲ။ေနာက္တမ်ိဳး နို႔အရသာကိုပူတင္းေလးန႔ဲ။

ေရခဲမုန္႔လို စားလိုက္တာန႔ဲ ခ်ိဳတ႔ဲအရသာေတြအတံုးလိုက္ေရာက္မသြားေစပဲ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းအရသာေပၚလြင္ေစတာ နွင္းလႊာပံုစံေၾကာင္႔။ အေပ်ာ္လည္း မျမန္ဘူး။

ႏွစ္မ်ိဳးလံုး စားေကာင္းေပးမည္႔ေျမပဲအရသာကပိုခ်ိဳလို႔ပိုျကိုက္တယ္။နွမ္းနက္လည္း လူစားမ်ားတာေတြ႔တယ္။ အက္ဒမင္ေလးကေတာ႔ ေခ်ာင္းဆိုးေနလို႔ နွစ္ပဲြန႔ဲေတာ္ခ႔ဲရတယ္။ဒီနွင္းလႊာစတိုင္က ထိုင္ဝမ္စတိုင္ေရခဲမုန္႔ဆိုင္အခ်ိဳဳ႕မွာလည္းစားဖူးတယ္။

ဆိုင္ကေတာ႔အသစ္။ဆင္ေရတြင္းလမ္းထိပ္တည္႔တည္႔ မိုးျမင့္စံကြန္ဒိုေအာက္ထပ္မွာပါ။ အျပင္အဆင္လည္းရိုးရွင္းျပီး က်ယ္ဝန္းတယ္။၁၀နာရီခဲြမွ စဖြင္႔လို႔ အေစာႀကီးသြားမစားၾကပါနဲ႔။

ကိုယ္တိုင္ယူစနစ္ျဖစ္သလို ေရခဲမုန္႔အေအးအျပင္ Foodလည္း စားခ်င္စရာမီႏူးရွိေသး။ ေဈးလည္း ဒီအရသာဒီေစ်း တန္တယ္။အသစ္အဆန္းႀကိဳက္သူေတြ၊ ေရခဲမုန္႔ႀကိက္သူေတြအတြက္ ဆိုင္သစ္ Icerကို အားေပးလိုက္ၾကပါအုန္း။

EAT ME

ေရခဲမုန္႔ေတာ႔ ေရခဲမုန္႔ပဲ။ဒါေပမည္႔ အလႊာလိုက္ေလးေတြန႔ဲ အရသာကလည္းဆန္းတယ္။Fresh juiceန႔ဲ soda ေတြလည္းစံုေအာင္ရေပမည္႔ အဓိကဆဲြေဆာင္ေနတာ Snowflakeဆိုတ႔ဲ ေရခဲမုန္႔လႊာ။

မီႏူးမွာၾကည္႔ရေအာင္ နို႔အရသာ သရက္သီးအရသာ ေခ်ာကလက္အရသာ ရိုးရိုးအရသာေတြအျပင္ နွမ္းနက္န႔ဲ ေျမပဲလိုအရသာေတြလည္းရွိတဉ္။ ဒီအရသာနွင္းလြွာထဲမွာ ကိုယ္ႀကိဳက္ရာ ပုလဲသီး ပူတင္း ဂ်ယ္လီေတြကိုလည္း တဲြဖက္စားနိုင္တယ္။

စားခ႔ဲတာေတာ႔ ေျမပဲအရသာကို pearl glass jelly(ေက်ာက္ေက်ာ)န႔ဲ ပုလဲသီးန႔ဲ။ေနာက္တမ်ိဳး နို႔အရသာကိုပူတင္းေလးန႔ဲ။

ေရခဲမုန္႔လို စားလိုက္တာန႔ဲ ခ်ိဳတ႔ဲအရသာေတြအတံုးလိုက္ေရာက္မသြားေစပဲ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းအရသာေပၚလြင္ေစတာ နွင္းလႊာပံုစံေၾကာင္႔။ အေပ်ာ္လည္း မျမန္ဘူး။

ႏွစ္မ်ိဳးလံုး စားေကာင္းေပးမည္႔ေျမပဲအရသာကပိုခ်ိဳလို႔ပိုျကိုက္တယ္။နွမ္းနက္လည္း လူစားမ်ားတာေတြ႔တယ္။ အက္ဒမင္ေလးကေတာ႔ ေခ်ာင္းဆိုးေနလို႔ နွစ္ပဲြန႔ဲေတာ္ခ႔ဲရတယ္။ဒီနွင္းလႊာစတိုင္က ထိုင္ဝမ္စတိုင္ေရခဲမုန္႔ဆိုင္အခ်ိဳဳ႕မွာလည္းစားဖူးတယ္။

ဆိုင္ကေတာ႔အသစ္။ဆင္ေရတြင္းလမ္းထိပ္တည္႔တည္႔ မိုးျမင့္စံကြန္ဒိုေအာက္ထပ္မွာပါ။ အျပင္အဆင္လည္းရိုးရွင္းျပီး က်ယ္ဝန္းတယ္။၁၀နာရီခဲြမွ စဖြင္႔လို႔ အေစာႀကီးသြားမစားၾကပါနဲ႔။

ကိုယ္တိုင္ယူစနစ္ျဖစ္သလို ေရခဲမုန္႔အေအးအျပင္ Foodလည္း စားခ်င္စရာမီႏူးရွိေသး။ ေဈးလည္း ဒီအရသာဒီေစ်း တန္တယ္။အသစ္အဆန္းႀကိဳက္သူေတြ၊ ေရခဲမုန္႔ႀကိက္သူေတြအတြက္ ဆိုင္သစ္ Icerကို အားေပးလိုက္ၾကပါအုန္း။

Leave a Reply