ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္းအရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ မႏၱေလးတြင္ ျပဳလုပ္

0
151

ဇူလိုင္ ၁၅
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္းအရာမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ က ရွမ္းတိုင္းရင္းသား သာေရးနာေရး အသင္းတြင္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲအား မႏၲေလးအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္း က ေဟာေျပာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

” ကြ်န္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးမွာ အေျခစိုက္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအေနနဲ႔လည္း ခုျပည္ေထာင္စုႀကီးမွာ ဆြးေႏြးေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္းအရာ ဖက္ဒရယ္ အေၾကာင္းရာေတြကို သိရွိေစဖို႔ ဒီေဟာေျပာပြဲေလးလုပ္ေပးတယ္ ။ ခုလက္ရွိ က်င္းပေနတဲ့ ေနျပည္ေတာ္က ၂၁ ပင္လံုညီလာခံကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ အေကာင္းျမင္တယ္ ။ ဘယ္လိုပဲေနေန ကြ်န္ေတာ္တို့ ဒီျပည္ေထာင္စုမွာ အတူရမွာပဲျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ က ေျပာသည္။

ယင္းေဟာေျပာပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားႀကံဳေတြ႕ေန ရသည့္အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည့္ မ်ိဳးမသုဥ္းေစေရးနွင့္ ဆက္လက္ တည္ရွိေရး ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမွတ္သရုပ္လကၡဏာမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ၊ တန္းတူညီမွ်ေရးနွင့္ ခြဲျခားမဆက္ဆံခံရေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ၊ ယဥ္ေက်းမႈ တို့တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ ပါဝင္ခြင့္ရေရး စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ေဟာေျပာပြဲသို႔ ရွမ္း ၊ ရခိုင္ ၊ ကခ်င္ ၊ ကရင္ ၊ ကယန္း ၊ မြန္ ၊ ေယာ ၊ လီဆူ ၊ ဝ ၊ ပအိုဝ္း ၊ ခ်င္း ၊ တအာင္း ၊ ကိုးကန့္ ၊ ရွမ္းနီ စသည့္ တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္ ၁၅
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္းအရာမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ က ရွမ္းတိုင္းရင္းသား သာေရးနာေရး အသင္းတြင္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲအား မႏၲေလးအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္း က ေဟာေျပာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

” ကြ်န္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးမွာ အေျခစိုက္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအေနနဲ႔လည္း ခုျပည္ေထာင္စုႀကီးမွာ ဆြးေႏြးေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္းအရာ ဖက္ဒရယ္ အေၾကာင္းရာေတြကို သိရွိေစဖို႔ ဒီေဟာေျပာပြဲေလးလုပ္ေပးတယ္ ။ ခုလက္ရွိ က်င္းပေနတဲ့ ေနျပည္ေတာ္က ၂၁ ပင္လံုညီလာခံကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ အေကာင္းျမင္တယ္ ။ ဘယ္လိုပဲေနေန ကြ်န္ေတာ္တို့ ဒီျပည္ေထာင္စုမွာ အတူရမွာပဲျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ က ေျပာသည္။

ယင္းေဟာေျပာပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားႀကံဳေတြ႕ေန ရသည့္အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည့္ မ်ိဳးမသုဥ္းေစေရးနွင့္ ဆက္လက္ တည္ရွိေရး ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမွတ္သရုပ္လကၡဏာမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ၊ တန္းတူညီမွ်ေရးနွင့္ ခြဲျခားမဆက္ဆံခံရေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ၊ ယဥ္ေက်းမႈ တို့တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ ပါဝင္ခြင့္ရေရး စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ေဟာေျပာပြဲသို႔ ရွမ္း ၊ ရခိုင္ ၊ ကခ်င္ ၊ ကရင္ ၊ ကယန္း ၊ မြန္ ၊ ေယာ ၊ လီဆူ ၊ ဝ ၊ ပအိုဝ္း ၊ ခ်င္း ၊ တအာင္း ၊ ကိုးကန့္ ၊ ရွမ္းနီ စသည့္ တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply