(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား ဝတ္စံုျပည့္ေလ့က်င့္မွု ဒုသမၼတႏွင့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

0
123
 

 ဇူလိုင္ ၁၇ပဥၥမလိႈင္း

ယေန႔နံနက္ ၈နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဒုတိယသမၼတ(၁)ဦးျမင့္ေဆြ၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွု၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး သူရဦးေအာင္ကို၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဝတ္စံုျပည့္ ေလ့က်င့္ေနမႈကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္ႏွင့္ အတြင္းဝန္ရံုးေဟာင္း(ယခင္ဝန္ႀကီးမ်ားရံုး)တို႔တြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနတို႔ကို ဆက္လက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။

YRG Info:

 ဇူလိုင္ ၁၇ ပဥၥမလိႈင္း

ယေန႔နံနက္ ၈နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဒုတိယသမၼတ(၁)ဦးျမင့္ေဆြ၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွု၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး သူရဦးေအာင္ကို၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဝတ္စံုျပည့္ ေလ့က်င့္ေနမႈကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္ႏွင့္ အတြင္းဝန္ရံုးေဟာင္း(ယခင္ဝန္ႀကီးမ်ားရံုး)တို႔တြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနတို႔ကို ဆက္လက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။

YRG Info:

Leave a Reply