ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို အေလးျပဳဖို႔ ေစာင့္ဆိုင္းရင္း မူးလဲတာေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ မီးသတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ လုပ္အားေပးကူညီသူမ်ားက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနတာေတြကို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။

0
283

 

Leave a Reply