ဗိုလ္ခ်ဳပ္စ်ာပနအခမ္းအနားမွာ သံုးခ့ဲတ့ဲပစၥည္းေတြကို တြံ႕ေတး ၿမိဳ႕မေငး၊ အလယ္ရြာ၊ သာသနာ့ ေဝပုလႅေက်ာင္း မွာ ျပသထားၿပီး လာေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

0
188

Leave a Reply