ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအား ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ျဖဳတ္ခိုင္းမႈ တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိေသး

0
210

ဇူလိုင္ ၂၁
ႏိုင္လင္းဦး

ယခင္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ နာမည္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအား ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ျဖဳတ္ခိုင္းမႈ တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း (ဗဟို) မွ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေသာပါက က မိန္႔ၾကားသည္။

ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တရားမဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေလးဆယ့္ငါးရက္အတြင္း ဘိုင္းဘုတ္မ်ားျဖဳတ္ခ်ရန္ ဗဟို သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ (၄၇) ပါးစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တို႔ဆီေတာ့ တရားဝင္ ဘာစာမွမေရာက္ေသးဘူး ။ ဒီလို ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ျဖဳတ္ခ်ဖို့ စာေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတင္းေစာင့္ၾကည့္ပါ ။ ခုေလာေလာဆယ္ တို့ေတြ ဘာမွ မထုတ္ျပန္ေသးဘူး ” ဟု ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း (ဗဟို) မွ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေသာပါက က မိန့္ၾကားသည္။

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕အား ၂၀၁၇ ခုနွစ္ထဲက သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ မွ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ျဖဳတ္ခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအမည္ေျပာင္းလဲကာ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“နာမည္ေျပာင္းၿပီး တစ္နွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္မွာ ေဖာင္ေဒးရွင္းအမည္နဲ႔ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို့ အစိုးရနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕တာမ်ိဳး မဟန နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔တာမ်ိဳး တက္ေထာင္ေမာင္းတင္း ေျပာဆိုခဲ့တာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ပဋိပကၡျဖစ္ေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ဘာမွတ္တမ္းမွ မရွိဘူး ။ အရင္တုန္းက မဘသ တုန္က မေျပာလိုဘူး ။ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း နာမည္နဲ႔ လုပ္ကိုင္တာက လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းပဲ လုပ္ေဆာင္တာ ။ အျခား ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ဒီလို ရွိတာပဲ ဒါကို ဒီအဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ဖိအားေပးတာ မျဖစ္သင့္ဘူး ” ဟု အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ ကိုမိုးေအာင္နိုင္ က ေျပာသည္။

ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလထဲက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိွဳင္ ကိုယ္တိုင္လက္ခံသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းအခမ္းအနားတြင္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ လွဴဒါန္းျခင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကိုယ္တိုင္ လက္ခံသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လွဴဒါန္းေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ စသည္တို့အျပင္ ေဒသအသီးသီး၌ အျခားပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၂၁
ႏိုင္လင္းဦး

ယခင္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ နာမည္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအား ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ျဖဳတ္ခိုင္းမႈ တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း (ဗဟို) မွ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေသာပါက က မိန္႔ၾကားသည္။

ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တရားမဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေလးဆယ့္ငါးရက္အတြင္း ဘိုင္းဘုတ္မ်ားျဖဳတ္ခ်ရန္ ဗဟို သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ (၄၇) ပါးစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တို႔ဆီေတာ့ တရားဝင္ ဘာစာမွမေရာက္ေသးဘူး ။ ဒီလို ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ျဖဳတ္ခ်ဖို့ စာေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတင္းေစာင့္ၾကည့္ပါ ။ ခုေလာေလာဆယ္ တို့ေတြ ဘာမွ မထုတ္ျပန္ေသးဘူး ” ဟု ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း (ဗဟို) မွ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေသာပါက က မိန့္ၾကားသည္။

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕အား ၂၀၁၇ ခုနွစ္ထဲက သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ မွ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ျဖဳတ္ခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအမည္ေျပာင္းလဲကာ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“နာမည္ေျပာင္းၿပီး တစ္နွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္မွာ ေဖာင္ေဒးရွင္းအမည္နဲ႔ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို့ အစိုးရနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕တာမ်ိဳး မဟန နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔တာမ်ိဳး တက္ေထာင္ေမာင္းတင္း ေျပာဆိုခဲ့တာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ပဋိပကၡျဖစ္ေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ဘာမွတ္တမ္းမွ မရွိဘူး ။ အရင္တုန္းက မဘသ တုန္က မေျပာလိုဘူး ။ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း နာမည္နဲ႔ လုပ္ကိုင္တာက လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းပဲ လုပ္ေဆာင္တာ ။ အျခား ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ဒီလို ရွိတာပဲ ဒါကို ဒီအဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ဖိအားေပးတာ မျဖစ္သင့္ဘူး ” ဟု အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူ ကိုမိုးေအာင္နိုင္ က ေျပာသည္။

ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလထဲက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိွဳင္ ကိုယ္တိုင္လက္ခံသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းအခမ္းအနားတြင္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ လွဴဒါန္းျခင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကိုယ္တိုင္ လက္ခံသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လွဴဒါန္းေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ စသည္တို့အျပင္ ေဒသအသီးသီး၌ အျခားပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply