ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ဖက္ကမ္း ေအးရြာရွိ ေအးရြာအေနာက္သခ်ၤ ိဳင္းအား ေဒသအာဏာပိုင္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွေရႊ႕ေျပာင္းမည္ဆိုသည့္အေပၚေဒသခံျပည္သုမ်ားမွတားဆီးရန္ေစာင့္စိုက္ေနမႈမားျမင္ေတြ႕ရစဥ္

0
231

Leave a Reply