ကိုႀကီးေက်ာ္လို အေသာက္အစားႀကိဳက္သူတို႔အႀကိဳက္ျဖစ္ေစမည္႔ …..ပခန္း Bar & Restaurant

0
179

EAT ME

ေသာက္ေတာ္အိုးရယ္န႔ဲအိုးမကြာ အိုမကြာ…ဆိုတ႔ဲစာသားအတိုင္း ‘ပခန္း’ ဆိုတ႔ဲနာမည္ၾကားတာန႔ဲ ကိုႀကီးေက်ာ္န႔ဲ ထန္းရည္ ၾကက္ေၾကာ္ကို ေျပးသတိရျပီး ေသာက္ခ်င္စိတ္ေတြကိုနွိုးဆြေနသလိုပါပဲ။

ပခန္း Bar & Restaurant ကို တာေမြၿမိဳ႕နယ္ တာေမြဗလီမွတ္တိုင္နား ေရႊဗဟိုေဆးခန္း ၊Orange supermarket တို႔ကပ္လ်က္မွာဖြင္႔ထားတာပါ။ ဆိုင္နာမည္ကို ျမန္မာလိုပဲ ေရးထားလို႔ အလြယ္တကူပဲရွာေတြ႔နိုင္ပါတယ္။

ဆိုင္အတြင္းမွာေတာ႔ တဆိုင္လံုးအနကိေရာင္ခ်ယ္မွုန္းထားလို႔ ေမွာင္သလိုထင္ရေပမည္႔ သင့္ေတာ္တ႔ဲမီးအလင္းေလးန႔ဲမို႔ ထိုင္ေနရတာ စိတ္လံုျခံဳမွုရေစသေယာင္။

က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းဆိုင္မွာ အျငိမ္ထိုင္ခ်င္သူေတြအတြက္ေတာ့ ဆိတ္ျငိမ္လြန္းတ႔ဲဆုိင္။နာမည္ၾကားရံုန႔ဲေသာက္ခ်င္ေနပါတယ္ဆိုမွ နံရံေပၚကထန္းေတာသရုပ္ေဖာ္ပံုက စိတ္ကိုပိုဆဲြေဆာင္။

ဆိုင္မွာေသာက္စရာကေတာ႔ ေခါင္ရည္ကအစ ေကာ႔ေတး၊ဝမ္းေရွာ႔အကုန္ရ။မီနူးမွာသာၾကည္႔။ ကိုယ္ကေတာ႔ ေခါင္ရည္ပဲမွာေသာက္ျဖစ္။ေန႔တိုင္းရ႕ဲညေနငါးနာရီက ခုနွစ္နာရီအတြင္းဆို နွစ္ခြက္ေသာက္ရင္ တခြက္လက္ေဆာင္အစီအစဥ္ကလည္းရွိေသး။ေခါင္ရည္ႏွစ္ဗူးေသာက္ တဗူးဖရီးရ။ဘီယာနွစ္ခြက္ေသာက္တခြက္အပိုန႔ဲ က်န္တာအကုန္ နွစ္ခြက္ဆိုတခြက္အပိုရ။ ကိုယ္ေတြလည္းတဗူးန႔ဲ ရီေဝေနတာကို ေနာက္နွစ္ဗူးထပ္ေသာက္ေတာ႔ အိမ္အျပန္လမ္းမွာအာေတြရႊင္လို႔။

စားစရာမွာဖို႔မီးနူးၾကည္႔ေတာ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုဘိုလိုေရးထာတာေတာ႔မၾကိဳက္။ကတက္ခ်ဥ္သုပ္ကို ဘိုလိုေရးထားတာဘာသာျပန္ေနရတာန႔ဲ ဗိုက္ကပိုဆာတယ္။ေနာက္ပိုင္းေတာ႔မီနူးကို ျပန္ျပင္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ေတာ႔ေျပာပါတယ္။တဖက္ျခမ္းမွာလည္းအခ်ိဳ႕ဟင္းပဲြေတြကို ျမန္မာလိုေရးထားတယ္။

ဘာေတြစားလဲ ေခါင္ရည္န႔ဲလိုက္မွာေလးေတြလို႔ထင္တ႔ဲ ကတ္ဎတ္ခ်ဥ္သုပ္၊အမဲအူၾကမ္းစြတ္ျပဳတ္၊ ငံုးၾကြတ္ေျကာ္န႔ဲ ပခန္းထမင္းေၾကာ္ဆိုတာမွာစားျဖစ္တယ္။

အရသာအားလံုးမဆိုး။ငံုးျကြပ္ေက်ာ္ေတာ႔အႀကိဳက္ဆံုး။ ဆိုင္မ်ား ပခန္းထမင္းေၾကာ္ဆိုတာကေတာ႔ ပဲျပဳတ္န႔ဲကတတ္ခ်ဥ္လိုအရြက္န႔ဲေပါင္းစပ္ေၾကာ္ထားျပီး ၾကက္သားေၾကာ္န႔ဲ အရသာတမ်ိဳး။ ေစ်းေတြကလည္း ၁၅၀၀ေလာက္ကစျပီး ဟင္းပြဲအလိုက္ ၇၀၀၀ေလာက္အထိပဲမို႔မဆိုး။ေခါင္ရည္ကေတာ႔ တက်ည္ေထာက္ကို ၄၀၀၀က်ပ္ပဲ။

အေပါင္းအသင္းေတြန႔ဲဝိုင္းဖဲြ႔မယ္၊ေအးေအးေလးလည္းထိုင္ခ်င္တယ္၊လူရွုပ္တာလည္းမႀကိဳက္ဘူးေသာက္စရာေတြလည္း အစံုရွိရမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ဒီ ပခန္းဘားကိုေရြးလိုက္ပါေတာ႔။

EAT ME

ေသာက္ေတာ္အိုးရယ္န႔ဲအိုးမကြာ အိုမကြာ…ဆိုတ႔ဲစာသားအတိုင္း ‘ပခန္း’ ဆိုတ႔ဲနာမည္ၾကားတာန႔ဲ ကိုႀကီးေက်ာ္န႔ဲ ထန္းရည္ ၾကက္ေၾကာ္ကို ေျပးသတိရျပီး ေသာက္ခ်င္စိတ္ေတြကိုနွိုးဆြေနသလိုပါပဲ။

ပခန္း Bar & Restaurant ကို တာေမြၿမိဳ႕နယ္ တာေမြဗလီမွတ္တိုင္နား ေရႊဗဟိုေဆးခန္း ၊Orange supermarket တို႔ကပ္လ်က္မွာဖြင္႔ထားတာပါ။ ဆိုင္နာမည္ကို ျမန္မာလိုပဲ ေရးထားလို႔ အလြယ္တကူပဲရွာေတြ႔နိုင္ပါတယ္။

ဆိုင္အတြင္းမွာေတာ႔ တဆိုင္လံုးအနကိေရာင္ခ်ယ္မွုန္းထားလို႔ ေမွာင္သလိုထင္ရေပမည္႔ သင့္ေတာ္တ႔ဲမီးအလင္းေလးန႔ဲမို႔ ထိုင္ေနရတာ စိတ္လံုျခံဳမွုရေစသေယာင္။

က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းဆိုင္မွာ အျငိမ္ထိုင္ခ်င္သူေတြအတြက္ေတာ့ ဆိတ္ျငိမ္လြန္းတ႔ဲဆုိင္။နာမည္ၾကားရံုန႔ဲေသာက္ခ်င္ေနပါတယ္ဆိုမွ နံရံေပၚကထန္းေတာသရုပ္ေဖာ္ပံုက စိတ္ကိုပိုဆဲြေဆာင္။

ဆိုင္မွာေသာက္စရာကေတာ႔ ေခါင္ရည္ကအစ ေကာ႔ေတး၊ဝမ္းေရွာ႔အကုန္ရ။မီနူးမွာသာၾကည္႔။ ကိုယ္ကေတာ႔ ေခါင္ရည္ပဲမွာေသာက္ျဖစ္။ေန႔တိုင္းရ႕ဲညေနငါးနာရီက ခုနွစ္နာရီအတြင္းဆို နွစ္ခြက္ေသာက္ရင္ တခြက္လက္ေဆာင္အစီအစဥ္ကလည္းရွိေသး။ေခါင္ရည္ႏွစ္ဗူးေသာက္ တဗူးဖရီးရ။ဘီယာနွစ္ခြက္ေသာက္တခြက္အပိုန႔ဲ က်န္တာအကုန္ နွစ္ခြက္ဆိုတခြက္အပိုရ။ ကိုယ္ေတြလည္းတဗူးန႔ဲ ရီေဝေနတာကို ေနာက္နွစ္ဗူးထပ္ေသာက္ေတာ႔ အိမ္အျပန္လမ္းမွာအာေတြရႊင္လို႔။

စားစရာမွာဖို႔မီးနူးၾကည္႔ေတာ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုဘိုလိုေရးထာတာေတာ႔မၾကိဳက္။ကတက္ခ်ဥ္သုပ္ကို ဘိုလိုေရးထားတာဘာသာျပန္ေနရတာန႔ဲ ဗိုက္ကပိုဆာတယ္။ေနာက္ပိုင္းေတာ႔မီနူးကို ျပန္ျပင္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ေတာ႔ေျပာပါတယ္။တဖက္ျခမ္းမွာလည္းအခ်ိဳ႕ဟင္းပဲြေတြကို ျမန္မာလိုေရးထားတယ္။

ဘာေတြစားလဲ ေခါင္ရည္န႔ဲလိုက္မွာေလးေတြလို႔ထင္တ႔ဲ ကတ္ဎတ္ခ်ဥ္သုပ္၊အမဲအူၾကမ္းစြတ္ျပဳတ္၊ ငံုးၾကြတ္ေျကာ္န႔ဲ ပခန္းထမင္းေၾကာ္ဆိုတာမွာစားျဖစ္တယ္။

အရသာအားလံုးမဆိုး။ငံုးျကြပ္ေက်ာ္ေတာ႔အႀကိဳက္ဆံုး။ ဆိုင္မ်ား ပခန္းထမင္းေၾကာ္ဆိုတာကေတာ႔ ပဲျပဳတ္န႔ဲကတတ္ခ်ဥ္လိုအရြက္န႔ဲေပါင္းစပ္ေၾကာ္ထားျပီး ၾကက္သားေၾကာ္န႔ဲ အရသာတမ်ိဳး။ ေစ်းေတြကလည္း ၁၅၀၀ေလာက္ကစျပီး ဟင္းပြဲအလိုက္ ၇၀၀၀ေလာက္အထိပဲမို႔မဆိုး။ေခါင္ရည္ကေတာ႔ တက်ည္ေထာက္ကို ၄၀၀၀က်ပ္ပဲ။

အေပါင္းအသင္းေတြန႔ဲဝိုင္းဖဲြ႔မယ္၊ေအးေအးေလးလည္းထိုင္ခ်င္တယ္၊လူရွုပ္တာလည္းမႀကိဳက္ဘူးေသာက္စရာေတြလည္း အစံုရွိရမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ဒီ ပခန္းဘားကိုေရြးလိုက္ပါေတာ႔။

Leave a Reply