ဒုတိယဝါဆိုလျပည့္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဘုရားမ်ား၌ ဘုရားဖူးမ်ား ၊ စတုဒီသာေကြ်းသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည့္ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္သည္။

0
322

Leave a Reply