ဒုတိယဝါဆိုလျပည့္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ ဘုရားဖူးမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည့္ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္သည္။

0
279

Leave a Reply