“ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေန” ဟု သမၼတ ေျပာ

0
124

” တကယ္ဒီမိုကေရစီကို လိုခ်င္ရင္ ဥပေဒကို လိုက္နာရမယ္။ စည္းကမ္းကို ရိုေသရမယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြဲ႔ မွ်တတဲ့သေဘာထား ရွိရမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာထားၾကီးရမယ္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္ရမယ္။ ဒါဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ပဲ”

ဇူလိုင္ ၂၉ 
ပဥၥမလိႈင္း

ဘက္လိုင္းမႈကင္းသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ထိန္းေက်ာင္းေနဟု သမၼတဦးဝင္းျမင့္ က ယေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ယေန႔၊ နံနက္၉နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၊ မဂၤလာခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက အထက္ပါအတိုင္း လမ္းညႊန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔ ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ျဖစ္ေအာင္လည္း ထိန္းေက်ာင္းတယ္။ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တရားသူၾကီးေတြက ျပည္နယ္၊တိုင္းတရားသူၾကီးေတြကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တာဝန္ေပးထားတယ္။ ဒီလိုသတ္သတ္မွတ္မွတ္ တာဝန္ေပးထားတာနဲ႔အညီ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ အဓိကအႏွစ္သာရပဲ။ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္မွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ရာထူး၊ ဂုဏ္သိန္၊ အရွိန္အဝါမေရြး အားလံုးအညီအမ်ွ ျဖစ္ရမယ္။ တကယ္ဒီမိုကေရစီကို လိုခ်င္ရင္ ဥပေဒကို လိုက္နာရမယ္။ စည္းကမ္းကို ရိုေသရမယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြဲ႔ မွ်တတဲ့သေဘာထား ရွိရမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာထားၾကီးရမယ္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္ရမယ္။ ဒါဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ပဲ” ဟု သမၼတၾကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးတြင္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို သိရွိလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနမွန္ေပၚမူတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သမၼတၾကီး လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားျပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးတင္ေမာင္ထြန္းက လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊တိုင္းေဒသၾကီးတရားလႊတ္ေတာ္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ဦး၀င္းေဆြက တရားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတရားလႊတ္ေတာ္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Photo : YRG Info:

” တကယ္ဒီမိုကေရစီကို လိုခ်င္ရင္ ဥပေဒကို လိုက္နာရမယ္။ စည္းကမ္းကို ရိုေသရမယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြဲ႔ မွ်တတဲ့သေဘာထား ရွိရမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာထားၾကီးရမယ္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္ရမယ္။ ဒါဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ပဲ”

ဇူလိုင္ ၂၉ 
ပဥၥမလိႈင္း

ဘက္လိုင္းမႈကင္းသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ထိန္းေက်ာင္းေနဟု သမၼတဦးဝင္းျမင့္ က ယေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ယေန႔၊ နံနက္၉နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၊ မဂၤလာခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက အထက္ပါအတိုင္း လမ္းညႊန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔ ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ျဖစ္ေအာင္လည္း ထိန္းေက်ာင္းတယ္။ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တရားသူၾကီးေတြက ျပည္နယ္၊တိုင္းတရားသူၾကီးေတြကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တာဝန္ေပးထားတယ္။ ဒီလိုသတ္သတ္မွတ္မွတ္ တာဝန္ေပးထားတာနဲ႔အညီ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ အဓိကအႏွစ္သာရပဲ။ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္မွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ရာထူး၊ ဂုဏ္သိန္၊ အရွိန္အဝါမေရြး အားလံုးအညီအမ်ွ ျဖစ္ရမယ္။ တကယ္ဒီမိုကေရစီကို လိုခ်င္ရင္ ဥပေဒကို လိုက္နာရမယ္။ စည္းကမ္းကို ရိုေသရမယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြဲ႔ မွ်တတဲ့သေဘာထား ရွိရမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာထားၾကီးရမယ္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္ရမယ္။ ဒါဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ပဲ” ဟု သမၼတၾကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးတြင္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို သိရွိလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနမွန္ေပၚမူတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သမၼတၾကီး လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားျပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးတင္ေမာင္ထြန္းက လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊တိုင္းေဒသၾကီးတရားလႊတ္ေတာ္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ဦး၀င္းေဆြက တရားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတရားလႊတ္ေတာ္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Photo : YRG Info:

Leave a Reply