မုကၡမူတာက်ိဳးေပါက္မႈ ေရဝင္ေရာက္မူအနည္းငယ္သာရွိ သည့္အတြက္ ကယ္ ဆယ္ေရးစခန္းဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမရွိေသး

0
172

ဇူလိုင္ ၃၀
ကိုလူသစ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုကၡမူတာမွာ ေရစီး၀င္မႈမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ တာက်ိဳး ေပါက္မႈျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ္လည္း ေက်းရြာအခ်ိဳ႕သုိ႔ ေရ၀င္ေရာက္အနည္းငယ္သာ ရွိသည့္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအား ဖြင့္လွစ္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီး ဌာနမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္မွာ မုကၡမူတာက က်ိဳးေပါက္မႈျဖစ္ေပမယ့္ ေရ၀င္တာက အနည္းငယ္ပဲရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းဖြင့္ထား တာမရွိေသးပါဘူး”ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္ းကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနတာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသုိ႔တာက်ိဳးေပါက္မႈမွေရအနည္းငယ္၀င္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေက်းရြာမွ ငါးက်ီးအိုင္ေက်းရြာႏွင့္ဗေမာ္ ေတာေက်းရြာတို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ဧက(၅၀၀)၊ ေခ်ာင္းက်ိဳး၊ စည္ပင္ႏွင့္ေလးအိမ္စုေက်းရြာတို႔တြင္မူ ေရ၀င္ ေရာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္းလည္း ၄င္းတာ၀န္ရွိသူကဆို သည္။
” အခုေလာေလာဆယ္ ေရ၀င္ေရာက္မႈရွိတာဆိုရင္ ငါးက်ီးအိုင္ရြာနဲ႔ ဗေမာ္ေတာ္ရြာမွာေတာ့ နဲနဲရွိပါတယ္”ဟု ၄င္းတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုကၡမူတာသည္ ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ ညေန ၆နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ တာအတြင္းေရစီး၀င္မႈမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ တာေဘာင္ရွိ ေျမထိန္းနရံေျမသား မွာေရတိုးမႈ ေၾကာင့္ အနည္းငယ္က်ိဳးေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထိုသုိ႔တာက်ိဳးေပါက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လ ည္ေနခ်ထား ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ ည၁၀နာရီခန္႔တြင္ ၄င္းတာအနီးရွိေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ငါးက်ီးအိုင္၊ ဗေမာ္ေတာ၊ ဧက(၅၀၀)၊ ေခ်ာင္းက်ိဳး၊ စည္ပင္ႏွင့္ေလးအိမ္စုရြာမ်ားတြင္ ေရ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္အတြက္ ေဘးလႊတ္ရာသုိ႔ႀကိဳတင္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အသိေပး တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ေၾကာင့္ ျမစ္ေရျမင့္တက္ရာမွတဆင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး ထိုသုိ႔ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ လူဦးေရ ၅ေသာင္းေက်ာ္ကို သက္ဆိုင္ ရာကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ဇူလိုင္ ၃၀
ကိုလူသစ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုကၡမူတာမွာ ေရစီး၀င္မႈမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ တာက်ိဳး ေပါက္မႈျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ္လည္း ေက်းရြာအခ်ိဳ႕သုိ႔ ေရ၀င္ေရာက္အနည္းငယ္သာ ရွိသည့္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအား ဖြင့္လွစ္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီး ဌာနမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္မွာ မုကၡမူတာက က်ိဳးေပါက္မႈျဖစ္ေပမယ့္ ေရ၀င္တာက အနည္းငယ္ပဲရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းဖြင့္ထား တာမရွိေသးပါဘူး”ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္ းကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနတာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသုိ႔တာက်ိဳးေပါက္မႈမွေရအနည္းငယ္၀င္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေက်းရြာမွ ငါးက်ီးအိုင္ေက်းရြာႏွင့္ဗေမာ္ ေတာေက်းရြာတို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ဧက(၅၀၀)၊ ေခ်ာင္းက်ိဳး၊ စည္ပင္ႏွင့္ေလးအိမ္စုေက်းရြာတို႔တြင္မူ ေရ၀င္ ေရာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္းလည္း ၄င္းတာ၀န္ရွိသူကဆို သည္။
” အခုေလာေလာဆယ္ ေရ၀င္ေရာက္မႈရွိတာဆိုရင္ ငါးက်ီးအိုင္ရြာနဲ႔ ဗေမာ္ေတာ္ရြာမွာေတာ့ နဲနဲရွိပါတယ္”ဟု ၄င္းတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုကၡမူတာသည္ ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ ညေန ၆နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ တာအတြင္းေရစီး၀င္မႈမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ တာေဘာင္ရွိ ေျမထိန္းနရံေျမသား မွာေရတိုးမႈ ေၾကာင့္ အနည္းငယ္က်ိဳးေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထိုသုိ႔တာက်ိဳးေပါက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လ ည္ေနခ်ထား ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ ည၁၀နာရီခန္႔တြင္ ၄င္းတာအနီးရွိေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ငါးက်ီးအိုင္၊ ဗေမာ္ေတာ၊ ဧက(၅၀၀)၊ ေခ်ာင္းက်ိဳး၊ စည္ပင္ႏွင့္ေလးအိမ္စုရြာမ်ားတြင္ ေရ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္အတြက္ ေဘးလႊတ္ရာသုိ႔ႀကိဳတင္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အသိေပး တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ေၾကာင့္ ျမစ္ေရျမင့္တက္ရာမွတဆင့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး ထိုသုိ႔ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ လူဦးေရ ၅ေသာင္းေက်ာ္ကို သက္ဆိုင္ ရာကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Leave a Reply