ေအာင္ရဲေထြးအမႈျပန္စစ္ရန္သမၼတညႊန္ၾကားမႈ တရားေရးတြင္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရာမေရာက္

0
183

ၾသဂုတ္ ၃
လင္းသုည

ေအာင္ရဲေထြးအမႈ ေက်းေအးရုပ္သိမ္းေပးလုိက္တာႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ၏ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ စီရင္ေနဆဲအမႈမဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ တရားစီးရင္ေရးအား ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္ရာမေရာက္ဘူးဟု ျပည္ ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ကေျပာသည္။

The Voice Daily သည္ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔က အယ္ဒီတာအာေဘာ္အခန္းက႑တြင္ အစိုးရက တရားေရးမ႑ိဳင္ကို တရားဝင္ စြက္ဖက္ခြင့္ရွိ သေလာ ဆုိသည္႔ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ထုိသုိ႔ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တြင္ပါရွိေသာ ” ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မွတ္ခ်က္စကားသည္ပင္လွ်င္ တရားမွ်တမႈ ရွိ ေသာ္ျငား လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို သမၼတက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည့္သေဘာ ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္အေပၚတြင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရးမ႑ိဳင္က ဩဇာသက္ေရာက္မႈရွိေနေၾကာင္း ထပ္ဆင့္သက္ေသျပသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္” ဆုိသည္႔ စာပုဒ္ကုိ စာဖတ္သူမ်ားက ေဝ ဖန္၍ ျငင္းဆုိေနၾကသလို ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေရွ႕ေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ယခုကဲ႔သုိ႔ ျပန္လည္ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သရုပ္ေဆာင္ေအာင္ရဲေထြးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ည ႏွစ္သစ္ကူးပါတီပြဲတစ္ခုတြင္ ဝုိင္းဝန္းထုိးႀကိတ္ခံခဲ႔ရၿပီး ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔က ရရွိ ထားသည္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးသြားခဲ႔သည္။ ထုိေသဆုံးမႈကုိ ေက်းေအးရုပ္သိမ္းေပးလုိက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ ျပည္ေထာင္စုတရား သူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ကုိ ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ တိတိ က်က်ျပန္စစ္ေပးရန္ ညႊန္ ၾကားခဲ႔ၿပီးေနာက္ေန႔ The Voice Dailyက ထုိကဲ႔သုိ႔ အာေဘာ္ကုိ ေရးသားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေန မ်ားႏွင့္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒ ဦးႀကီးျမင့္က “ တရားရုံးမွာ စစ္ေဆးစီရင္ေနဆဲအမႈမဟုတ္ေတာ႔တာေၾကာင့္ သမၼ တရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္ဟာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တယ္လုိ႔ေျပာလုိ႔မရဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ဦးသီဟေသြးကလည္း “ သမၼတရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္ဟာ အေျခခံဥပေဒအရလည္း ေဘာင္ဝင္ေနတာေတြ႔ရတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ သ မၼတဟာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာဆုိထားတယ္။ နဂုိကတည္းက ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုခြဲၿပီး ေရးသားထားတယ္။ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တရားေရးကုိ လိုအပ္တာထက္ပုိၿပီး ပါဝါျပလုိ႔မရဘူးဆုိတာက အျငင္းပြားစရာရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အားလုံးရဲ႕ အ ခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ သမၼတက ဒီအမႈကုိ ျပန္စစ္ေဆးဖုိ႔ ညႊန္ၾကားတာဟာ ေဘာင္ဝင္တယ္”ဟု ရွင္းျပသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ေအာင္ရဲေထြးအမႈတြင္ လူသတ္မႈႏွင့္တရားစြဲခံထားရေသာ သန္းထြဋ္ေအာင္(ခ) သားႀကီး၊ ျပည့္ ၿဖိဳးေအာင္(ခ)ေအာင္ေလးေက်ာ္ ေဇာဟန္(ခ) ေက်ာ္ေဇာတုိ႔ကုိ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးမွ အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳၿပီး ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပန္လႊတ္ေပးခဲ႔သည္။ ထုိအမႈကုိ ရုပ္သိမ္းေပးလုိက္ျခင္းသည္ အဂတိလုိက္စားမႈဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယရွိသည္႔အတြက္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟုလည္း သမၼတ၏ညႊန္ၾကားမႈကုိ ခံထားရသည္႔ အဂတိလုိက္စားမႈေကာ္မရွင္က ၾသဂတ္လ ၂ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းရွိသည္။

ၾသဂုတ္ ၃
လင္းသုည

ေအာင္ရဲေထြးအမႈ ေက်းေအးရုပ္သိမ္းေပးလုိက္တာႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ၏ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ စီရင္ေနဆဲအမႈမဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ တရားစီးရင္ေရးအား ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္ရာမေရာက္ဘူးဟု ျပည္ ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ကေျပာသည္။

The Voice Daily သည္ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔က အယ္ဒီတာအာေဘာ္အခန္းက႑တြင္ အစိုးရက တရားေရးမ႑ိဳင္ကို တရားဝင္ စြက္ဖက္ခြင့္ရွိ သေလာ ဆုိသည္႔ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ထုိသုိ႔ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တြင္ပါရွိေသာ ” ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မွတ္ခ်က္စကားသည္ပင္လွ်င္ တရားမွ်တမႈ ရွိ ေသာ္ျငား လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို သမၼတက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည့္သေဘာ ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္အေပၚတြင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရးမ႑ိဳင္က ဩဇာသက္ေရာက္မႈရွိေနေၾကာင္း ထပ္ဆင့္သက္ေသျပသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္” ဆုိသည္႔ စာပုဒ္ကုိ စာဖတ္သူမ်ားက ေဝ ဖန္၍ ျငင္းဆုိေနၾကသလို ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေရွ႕ေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ယခုကဲ႔သုိ႔ ျပန္လည္ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သရုပ္ေဆာင္ေအာင္ရဲေထြးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ည ႏွစ္သစ္ကူးပါတီပြဲတစ္ခုတြင္ ဝုိင္းဝန္းထုိးႀကိတ္ခံခဲ႔ရၿပီး ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔က ရရွိ ထားသည္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးသြားခဲ႔သည္။ ထုိေသဆုံးမႈကုိ ေက်းေအးရုပ္သိမ္းေပးလုိက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ ျပည္ေထာင္စုတရား သူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ကုိ ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ တိတိ က်က်ျပန္စစ္ေပးရန္ ညႊန္ ၾကားခဲ႔ၿပီးေနာက္ေန႔ The Voice Dailyက ထုိကဲ႔သုိ႔ အာေဘာ္ကုိ ေရးသားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေန မ်ားႏွင့္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒ ဦးႀကီးျမင့္က “ တရားရုံးမွာ စစ္ေဆးစီရင္ေနဆဲအမႈမဟုတ္ေတာ႔တာေၾကာင့္ သမၼ တရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္ဟာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တယ္လုိ႔ေျပာလုိ႔မရဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ဦးသီဟေသြးကလည္း “ သမၼတရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္ဟာ အေျခခံဥပေဒအရလည္း ေဘာင္ဝင္ေနတာေတြ႔ရတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ သ မၼတဟာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာဆုိထားတယ္။ နဂုိကတည္းက ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုခြဲၿပီး ေရးသားထားတယ္။ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တရားေရးကုိ လိုအပ္တာထက္ပုိၿပီး ပါဝါျပလုိ႔မရဘူးဆုိတာက အျငင္းပြားစရာရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အားလုံးရဲ႕ အ ခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ သမၼတက ဒီအမႈကုိ ျပန္စစ္ေဆးဖုိ႔ ညႊန္ၾကားတာဟာ ေဘာင္ဝင္တယ္”ဟု ရွင္းျပသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ေအာင္ရဲေထြးအမႈတြင္ လူသတ္မႈႏွင့္တရားစြဲခံထားရေသာ သန္းထြဋ္ေအာင္(ခ) သားႀကီး၊ ျပည့္ ၿဖိဳးေအာင္(ခ)ေအာင္ေလးေက်ာ္ ေဇာဟန္(ခ) ေက်ာ္ေဇာတုိ႔ကုိ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးမွ အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳၿပီး ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပန္လႊတ္ေပးခဲ႔သည္။ ထုိအမႈကုိ ရုပ္သိမ္းေပးလုိက္ျခင္းသည္ အဂတိလုိက္စားမႈဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယရွိသည္႔အတြက္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟုလည္း သမၼတ၏ညႊန္ၾကားမႈကုိ ခံထားရသည္႔ အဂတိလုိက္စားမႈေကာ္မရွင္က ၾသဂတ္လ ၂ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းရွိသည္။

Leave a Reply