နိုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ ရန္ကုန္တြင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါတိုးတက္မႈရွိ

0
141

ႀသဂုတ္ ၅
ေမစု

ျမန္မာ့ခရီးသြား က႑ တြင္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားေႀကာင့္ ျပည္ပခရီးသြား မ်ားေလ်ာ့နည္းလ်ွက္ ရွိေနေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြား တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးတိုးတက္မႈရွိေနေႀကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာန မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ညႊန္ႀကားေရးမွဴ း ဦးနိုင္ဝင္း ကေျပာသည္။

နိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ မွာ ယခု၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွဇြန္လ အထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ၁ဒသမ၂၂သန္း ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူ ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အနည္ငယ္ေလ်ာ့က်သြား ေႀကာင္းသိရသည္။

” ခရီးသြားက႑ မွာ ျမန္မာနိုင္ငံကေန အျခားနိုင္ငံေတြ ကိုထြက္တာ ရွိသလို နိုင္ငံျခားကေန ျပည္တြင္းကိုလာေရာက္တာေတြလည္း ရွိတဲ့အထဲ မွာ လက္ရွိကေတာ့outbound သြားႀကတာကို စီစဥ္တာေတြရွိေနေပမယ့္။ လာမယ့္၂၀၁၉ မွာ ျမန္မာနိုင္ငံထဲလာလည္မယ့္ ခရီးသည္ေတြ အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသေတြ ခရီးသြားက႑ဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔အတြက္ ဆြဲေဆာင္နိုင္တဲ့ အစီစဥ္သစ္ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္သြားဖို႔ေတြရွိေနပါတယ္”ဟု ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးသက္လြင္တိုးကေျပာသည္။

ဂ်ပန္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏွင့္ တရုတ္ နိုင္ငံမ်ားမွ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရာတြင္ Show money အျဖစ္ေဒၚလာ၁၀၀၀ ျပရန္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာမွ စတင္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထား ျခင္းကိစၥ ကိုေခတၱဆိုင္းငံ့ ေႀကာင္း အား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

Show money ကိစၥအား ဆိုင္းငံ့ေပးျခင္းသည္ ကဒ္စနစ္အသုံးတြင္က်ယ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစာရန္ အပါအဝင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားထပ္မံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟုသိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးသည္အဓိကအားျဖင့္ ေရႊတိဂုံဘုရား ျဖစ္ကာ ျပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လ အတြင္း ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဦးေရ ၃၄၈၅၉ဦး ဘုရားသို႔လာေရာက္ခဲ့၍ ျပည္ပနိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဧည့္ဝင္ေႀကး က်ပ္ ၃၄၈၅၉၀၀၀၀ ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၉၀ ႐ရွိခဲ့ျပီး အလွဴေငြ ၈၅၃၁ ကန္ေဒၚလာ ရရွိခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

Photo : YHT

ႀသဂုတ္ ၅
ေမစု

ျမန္မာ့ခရီးသြား က႑ တြင္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားေႀကာင့္ ျပည္ပခရီးသြား မ်ားေလ်ာ့နည္းလ်ွက္ ရွိေနေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြား တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးတိုးတက္မႈရွိေနေႀကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာန မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ညႊန္ႀကားေရးမွဴ း ဦးနိုင္ဝင္း ကေျပာသည္။

နိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ မွာ ယခု၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွဇြန္လ အထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း ၁ဒသမ၂၂သန္း ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူ ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အနည္ငယ္ေလ်ာ့က်သြား ေႀကာင္းသိရသည္။

” ခရီးသြားက႑ မွာ ျမန္မာနိုင္ငံကေန အျခားနိုင္ငံေတြ ကိုထြက္တာ ရွိသလို နိုင္ငံျခားကေန ျပည္တြင္းကိုလာေရာက္တာေတြလည္း ရွိတဲ့အထဲ မွာ လက္ရွိကေတာ့outbound သြားႀကတာကို စီစဥ္တာေတြရွိေနေပမယ့္။ လာမယ့္၂၀၁၉ မွာ ျမန္မာနိုင္ငံထဲလာလည္မယ့္ ခရီးသည္ေတြ အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသေတြ ခရီးသြားက႑ဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔အတြက္ ဆြဲေဆာင္နိုင္တဲ့ အစီစဥ္သစ္ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္သြားဖို႔ေတြရွိေနပါတယ္”ဟု ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးသက္လြင္တိုးကေျပာသည္။

ဂ်ပန္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏွင့္ တရုတ္ နိုင္ငံမ်ားမွ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရာတြင္ Show money အျဖစ္ေဒၚလာ၁၀၀၀ ျပရန္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာမွ စတင္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထား ျခင္းကိစၥ ကိုေခတၱဆိုင္းငံ့ ေႀကာင္း အား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

Show money ကိစၥအား ဆိုင္းငံ့ေပးျခင္းသည္ ကဒ္စနစ္အသုံးတြင္က်ယ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစာရန္ အပါအဝင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားထပ္မံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟုသိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးသည္အဓိကအားျဖင့္ ေရႊတိဂုံဘုရား ျဖစ္ကာ ျပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လ အတြင္း ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဦးေရ ၃၄၈၅၉ဦး ဘုရားသို႔လာေရာက္ခဲ့၍ ျပည္ပနိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဧည့္ဝင္ေႀကး က်ပ္ ၃၄၈၅၉၀၀၀၀ ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၉၀ ႐ရွိခဲ့ျပီး အလွဴေငြ ၈၅၃၁ ကန္ေဒၚလာ ရရွိခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

Photo : YHT

Leave a Reply