ေဒသတြင္းမူးယစ္ေဆးဝါး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား ဖမ္းဆီးရန္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္

0
175

ၾသဂုတ္ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရး လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မႈအား ဧၿပီလထဲက စတင္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ (၅) မႈအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ကာ သံုးစြဲသူမ်ားအား အသိ ပညာေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ့ေဒသက ရြာ ၁၆ ရြာေလာက္ စုထားတာ ။ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲတဲ့လူငယ္ေတြလည္းမ်ားလာတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးကို သယ္ေဆာင္ၿပီး ေရာင္းဝယ္ျဖန့္ျဖဴးေနတဲ့သူေတြမ်ားလာတယ္ ။ ဒါမ်ိဳးကို သက္ဆိုင္ရာက လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္လည္း သတင္းအတိအက်ရမွ ေဆာင္ရြက္လို႔ျဖစ္နိုင္မယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕ၿပီး ေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့သူေတြကို ဖမ္းဆီးေပးတာျဖစ္တယ္ ” ဟု အုန္းဇံုးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေစာခ်စ္ညႊန့္ က ေျပာသည္ ။

မူးယစ္ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ နယ္ေျမခံရဲမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းဖမ္းဆီးျခင္း ၊ စီးနင္းဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း သိရသည္။

“နယ္ေျမခံရဲက်ရင္လည္း တျခားလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ရမႈေတြ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေတြ လုပ္ရတယ္ ။ မူးယစ္ရဲကလည္း အင္အားနည္းေတာ့ သူတို႔ခ်ည္း ေဆာင္ရြက္ရင္ အခက္အခဲျဖစ္တယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေတာ့ ပိုအဆင္ေျပတယ္ ” ဟု ဦးေစာခ်စ္ညႊန့္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ မိုးမိတ္လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ၿပီး ေရႊလုပ္သားမ်ား ၊ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား ဖမ္းဆီးရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရး လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မႈအား ဧၿပီလထဲက စတင္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ (၅) မႈအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ကာ သံုးစြဲသူမ်ားအား အသိ ပညာေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ့ေဒသက ရြာ ၁၆ ရြာေလာက္ စုထားတာ ။ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲတဲ့လူငယ္ေတြလည္းမ်ားလာတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးကို သယ္ေဆာင္ၿပီး ေရာင္းဝယ္ျဖန့္ျဖဴးေနတဲ့သူေတြမ်ားလာတယ္ ။ ဒါမ်ိဳးကို သက္ဆိုင္ရာက လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္လည္း သတင္းအတိအက်ရမွ ေဆာင္ရြက္လို႔ျဖစ္နိုင္မယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕ၿပီး ေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့သူေတြကို ဖမ္းဆီးေပးတာျဖစ္တယ္ ” ဟု အုန္းဇံုးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေစာခ်စ္ညႊန့္ က ေျပာသည္ ။

မူးယစ္ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ နယ္ေျမခံရဲမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းဖမ္းဆီးျခင္း ၊ စီးနင္းဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း သိရသည္။

“နယ္ေျမခံရဲက်ရင္လည္း တျခားလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ရမႈေတြ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေတြ လုပ္ရတယ္ ။ မူးယစ္ရဲကလည္း အင္အားနည္းေတာ့ သူတို႔ခ်ည္း ေဆာင္ရြက္ရင္ အခက္အခဲျဖစ္တယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေတာ့ ပိုအဆင္ေျပတယ္ ” ဟု ဦးေစာခ်စ္ညႊန့္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ မိုးမိတ္လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ၿပီး ေရႊလုပ္သားမ်ား ၊ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply