ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ကို ရွစ္ေလးလံုးအခမ္းအနားေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္

0
147

ၾသဂုတ္ ၆
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရးစီစနစ္မွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ထူေထာင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကို လာမည့္ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္က်ေရာက္မည့္ ၈၈၈၈ ႏွစ္ ၃၀ျပည့္အခမ္းအနားေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတာဝန္ရွိသူမ်ား ထံမွသိရသည္။

”ဒီေဆြးေႏြးပြဲက ႏွစ္ရက္လုပ္မွာ ဒီေန႔(၆ရက္)နဲ႕မနက္ျဖန္ေပါ့။မနက္ျဖန္ကိုေတာ့ မနက္ ၉နာရီကေနစၿပီးေဆြးေႏြးမယ္။ညေနပိုင္းမွာေတာ့ရလဒ္ေတြကို စုၿပီး အခမ္းအနားေန႔မွာထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြားမွာပါ”ဟု ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီတာဝန္ရွိသူ ဦးေဇာ္ျမင့္ကေျပာၾကားသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မႈတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားေဆြးေႏြးမႈကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရွိ ဝိဇၨာခမ္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဥပေဒပညာရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင္တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပုံႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ အပန္းေျဖခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ၈၈၈၈အေရးေတာ္ပုံျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား၊အင္းစိမ္ေထာင္အတြင္း ထိုစဥ္အခါကေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာက္အတြင္းေသဆုံးခဲ့သူမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းမ်ား၊အေရးေတာ္ပုံကာလအတြင္းသတင္းထုတ္ျပန္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသထားသည္။

ဓာတ္ပံု – ေဝယံ

ၾသဂုတ္ ၆
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရးစီစနစ္မွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ထူေထာင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကို လာမည့္ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္က်ေရာက္မည့္ ၈၈၈၈ ႏွစ္ ၃၀ျပည့္အခမ္းအနားေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတာဝန္ရွိသူမ်ား ထံမွသိရသည္။

”ဒီေဆြးေႏြးပြဲက ႏွစ္ရက္လုပ္မွာ ဒီေန႔(၆ရက္)နဲ႕မနက္ျဖန္ေပါ့။မနက္ျဖန္ကိုေတာ့ မနက္ ၉နာရီကေနစၿပီးေဆြးေႏြးမယ္။ညေနပိုင္းမွာေတာ့ရလဒ္ေတြကို စုၿပီး အခမ္းအနားေန႔မွာထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြားမွာပါ”ဟု ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီတာဝန္ရွိသူ ဦးေဇာ္ျမင့္ကေျပာၾကားသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မႈတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားေဆြးေႏြးမႈကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရွိ ဝိဇၨာခမ္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဥပေဒပညာရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင္တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပုံႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ အပန္းေျဖခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ၈၈၈၈အေရးေတာ္ပုံျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား၊အင္းစိမ္ေထာင္အတြင္း ထိုစဥ္အခါကေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာက္အတြင္းေသဆုံးခဲ့သူမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းမ်ား၊အေရးေတာ္ပုံကာလအတြင္းသတင္းထုတ္ျပန္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသထားသည္။

ဓာတ္ပံု – ေဝယံ

Leave a Reply