ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပုံေအာင္ပြဲျဖစ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ရာႏႈန္းျပည့္ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္အထိေဆာင္ရြက္ရဦးမည္ဟု မင္းကိုႏိုင္ ေျပာ

0
168

 

ၾသဂုတ္ ၈
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္မွပါတီစုံစနစ္ သို႔ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီး သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူျခင္း အရာမ်ားသည္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံ၏ပန္းတိုင္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ လမ္းခုလဒ္၏ေအာင္ပြဲမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ပန္းတိုက္သည္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေခၚယူသည္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”လိုခ်င္တာေတြအားလုံးျပည့္ၿပီလားလို႔ေမးပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္ဟာ လမ္းခုလတ္ေအာင္ပြဲေတြလို႔ပဲေျပာ ပါရေစ။ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီးသြားယုံနဲ႕လမ္းဆုံးၿပီလို႔မဆိုလိုပါဘူး။လႊတ္ေတာ္ေပၚလာတာနဲ႕ဇာတ္လမ္းက မၿပီးေသးပါဘူး။ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကိုေရြးလိုက္ႏိုင္ယုံ၊အဲ့ဒိေရြးခ်ယ္ခံေတြ ရာႏႈန္းျပည့္ရွိတဲ့အထိ လည္းကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ရဦးပါမယ္”ဟု ၈၈မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ အပန္းေျဖခမ္းမ၌ျပဳလုပ္က်င္း ပသည့္ ၈၈၈၈အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ ဦးမင္းကိုႏိုင္က အထက္ပါ အတိုင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံအခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ အနာေဟာင္းအားျပန္လည္တူးဆြေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္အနာဂတ္အားမ်က္ႏွာမူခ်င္ေသာ္လည္း ၄င္းအနားဂတ္အေၾကာင္းေျပာမည္ ဆိုပါကအတိတ္ကိုခ်န္လွပ္၍မရေၾကာင္းႏွင့္အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအား သမိုင္းအမွန္ႏွင့္ယင္းအေပၚသင္ခန္းစာေကာက္ယူကာအနာဂတ္အတြက္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

”အခုအခ်ိန္မွာ ေမးေနတဲ့ေမးခြန္တစ္ခုရွိပါတယ္။ တိုးတိုးတစ္မ်ိဳးက်ယ္ က်ယ္ေလာင္ေလာင္တစ္မ်ိဳးေမးတဲ့ေမးခြန္းကို ကြ်န္ေတာ္ဒီေနရာ မွာတစ္ခါ တည္းေျဖပါမယ္။ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ခင္မ်ားတို႔အနာေတြကိုပဲ ျပန္ဆြေနမွာလားလို႔ေမးတဲ့လူရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါကိုေျဖပါမယ္။ေမးခြန္း နဲ႔ပဲျပန္ေျဖခ်င္တာပါ။ေနာက္ထပ္ထပ္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြကိုေရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နာက်င္ေစခ်င္သလား။အဲလိုအနာေတြျပန္ျဖစ္ခ်င္သလားဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကအနာဂတ္ကို မ်က္ႏွာမူခ်င္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အနာဂတ္အေၾကာင္းေျပာရင္ အခုရပ္ေနတဲ့ေနရာလည္းပါရမွာျဖစ္သလို အတိတ္ကိုလဲခ်န္လွပ္လို႔မရပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကျဖစ္ရပ္အမွန္၊ အထူးသျဖင့္သမိုင္းအမွန္ကိုေတာ့ ဖြင့္ျပခဲ့ဖိုတာဝန္ရွိပါ တယ္။အဲ့ဒိအေပၚက သင္ခန္း စာေကာက္ယူၿပီးေတာ့ အနာဂတ္ အတြက္ျပင္ ဆင္ၾကဖို႔ေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟု ဦးမင္းကိုႏိုင္ ကေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ ၈ရက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူထုအေရးေတာ္ပုံ အေၾကာင္းျပန္ လည္ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အေရးေတာ္ပုံ စြမ္းေဆာင္မႈ၌ လူအမ်ားသိရွိသူမ်ားကို ေမးျမန္းသတင္းေဖာ္ျပျခင္းထက္ ထိုစဥ္အခ်ိန္ကပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ အညတရတို႔၏ တန္ဖိုးႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပိုမိုေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ကိုလည္း ဦးမင္းကိုႏိုင္က ၄င္းအခမ္းအနားတြင္ ပန္ၾကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၈
ကိုလူသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္မွပါတီစုံစနစ္ သို႔ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီး သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူျခင္း အရာမ်ားသည္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံ၏ပန္းတိုင္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ လမ္းခုလဒ္၏ေအာင္ပြဲမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ပန္းတိုက္သည္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေခၚယူသည္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”လိုခ်င္တာေတြအားလုံးျပည့္ၿပီလားလို႔ေမးပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္ဟာ လမ္းခုလတ္ေအာင္ပြဲေတြလို႔ပဲေျပာ ပါရေစ။ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီးသြားယုံနဲ႕လမ္းဆုံးၿပီလို႔မဆိုလိုပါဘူး။လႊတ္ေတာ္ေပၚလာတာနဲ႕ဇာတ္လမ္းက မၿပီးေသးပါဘူး။ေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကိုေရြးလိုက္ႏိုင္ယုံ၊အဲ့ဒိေရြးခ်ယ္ခံေတြ ရာႏႈန္းျပည့္ရွိတဲ့အထိ လည္းကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ရဦးပါမယ္”ဟု ၈၈မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ အပန္းေျဖခမ္းမ၌ျပဳလုပ္က်င္း ပသည့္ ၈၈၈၈အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ ဦးမင္းကိုႏိုင္က အထက္ပါ အတိုင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံအခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ အနာေဟာင္းအားျပန္လည္တူးဆြေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္အနာဂတ္အားမ်က္ႏွာမူခ်င္ေသာ္လည္း ၄င္းအနားဂတ္အေၾကာင္းေျပာမည္ ဆိုပါကအတိတ္ကိုခ်န္လွပ္၍မရေၾကာင္းႏွင့္အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအား သမိုင္းအမွန္ႏွင့္ယင္းအေပၚသင္ခန္းစာေကာက္ယူကာအနာဂတ္အတြက္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

”အခုအခ်ိန္မွာ ေမးေနတဲ့ေမးခြန္တစ္ခုရွိပါတယ္။ တိုးတိုးတစ္မ်ိဳးက်ယ္ က်ယ္ေလာင္ေလာင္တစ္မ်ိဳးေမးတဲ့ေမးခြန္းကို ကြ်န္ေတာ္ဒီေနရာ မွာတစ္ခါ တည္းေျဖပါမယ္။ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ခင္မ်ားတို႔အနာေတြကိုပဲ ျပန္ဆြေနမွာလားလို႔ေမးတဲ့လူရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါကိုေျဖပါမယ္။ေမးခြန္း နဲ႔ပဲျပန္ေျဖခ်င္တာပါ။ေနာက္ထပ္ထပ္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြကိုေရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နာက်င္ေစခ်င္သလား။အဲလိုအနာေတြျပန္ျဖစ္ခ်င္သလားဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကအနာဂတ္ကို မ်က္ႏွာမူခ်င္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အနာဂတ္အေၾကာင္းေျပာရင္ အခုရပ္ေနတဲ့ေနရာလည္းပါရမွာျဖစ္သလို အတိတ္ကိုလဲခ်န္လွပ္လို႔မရပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကျဖစ္ရပ္အမွန္၊ အထူးသျဖင့္သမိုင္းအမွန္ကိုေတာ့ ဖြင့္ျပခဲ့ဖိုတာဝန္ရွိပါ တယ္။အဲ့ဒိအေပၚက သင္ခန္း စာေကာက္ယူၿပီးေတာ့ အနာဂတ္ အတြက္ျပင္ ဆင္ၾကဖို႔ေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟု ဦးမင္းကိုႏိုင္ ကေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ ၈ရက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူထုအေရးေတာ္ပုံ အေၾကာင္းျပန္ လည္ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အေရးေတာ္ပုံ စြမ္းေဆာင္မႈ၌ လူအမ်ားသိရွိသူမ်ားကို ေမးျမန္းသတင္းေဖာ္ျပျခင္းထက္ ထိုစဥ္အခ်ိန္ကပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ အညတရတို႔၏ တန္ဖိုးႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပိုမိုေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ကိုလည္း ဦးမင္းကိုႏိုင္က ၄င္းအခမ္းအနားတြင္ ပန္ၾကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply