ပုဂံေဒသအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာျပပဲြ က်င္းပမည္

0
168

ၾသဂုတ္ ၁၀
ေမစု

ပုုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမေဒသအတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာျပပြဲကုိ ႀသဂုတ္ ၁၈ ရက္ႏွင့္ႀသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလာကနႏၵာဘုရားေစ်းပြဲေတာ္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းယင္းျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာပြဲအားက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသအသီးသီးရွိ ဇုန္ ၉ ေနရာမွ ရိုးရာအစားအစာ မ်ား လာေရာက္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မိုးတြင္းကာလမွာ ပုဂံကိုလာတဲ့ ခရီးသြားဧည့္သည္နည္းတယ္။ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုစိတ္၀င္စားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထက္လည္း ႏိုင္ငံတကာအထိ ေၾကာ္ျငာျပီး ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ပုဂံဇုံမွ ညႊန္ႀကားေရးမွဴးဦးေဇယ်ာမ်ိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

ပုဂံေဒသတြင္ျပဳလုပ္သည့္ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာျပပြဲတြင္ျပခန္းေပါင္း၂၀ေက်ာ္ပါဝင္၍ ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊တနသာၤရီ၊ ရွမ္း၊ ကယား အစရွိေသာ ေဒသမ်ားမွ ရိုးရာအစားအစာမ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ေဒသရွိ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေလ့လာရင္း ျမန္မာ့ရုိးရာ အစားအစာမ်ားကို ေလ့လာ၊စားသံုးႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၀
ေမစု

ပုုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမေဒသအတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာျပပြဲကုိ ႀသဂုတ္ ၁၈ ရက္ႏွင့္ႀသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလာကနႏၵာဘုရားေစ်းပြဲေတာ္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းယင္းျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာပြဲအားက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသအသီးသီးရွိ ဇုန္ ၉ ေနရာမွ ရိုးရာအစားအစာ မ်ား လာေရာက္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မိုးတြင္းကာလမွာ ပုဂံကိုလာတဲ့ ခရီးသြားဧည့္သည္နည္းတယ္။ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုစိတ္၀င္စားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထက္လည္း ႏိုင္ငံတကာအထိ ေၾကာ္ျငာျပီး ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ပုဂံဇုံမွ ညႊန္ႀကားေရးမွဴးဦးေဇယ်ာမ်ိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

ပုဂံေဒသတြင္ျပဳလုပ္သည့္ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာျပပြဲတြင္ျပခန္းေပါင္း၂၀ေက်ာ္ပါဝင္၍ ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊တနသာၤရီ၊ ရွမ္း၊ ကယား အစရွိေသာ ေဒသမ်ားမွ ရိုးရာအစားအစာမ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ေဒသရွိ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေလ့လာရင္း ျမန္မာ့ရုိးရာ အစားအစာမ်ားကို ေလ့လာ၊စားသံုးႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply