ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ညပိုင္း နွင့္ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရြာသြန္းခဲ့သည့္ မိုးေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမ်ားေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။

0
238

Leave a Reply