ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ ေဆာက္လုပ္မႈ အၿပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေရးေတာင္းဆိုေနသည့္ ေဒသခံမ်ားအား ရံုးထုတ္တြင္ တရားလိုနွင့္ လိုျပသက္ေသ (၄) ဦး စစ္ေဆး

0
125

ၾသဂုတ္ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟေတၲာေက်းရြာအုပ္စု ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား အၿပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ေတာင္းဆိုေနသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန့က ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားလိုနွင့္ လိုျပသက္ေသ (၄) ဦး စစ္ေဆးခဲ့သည္။

လမ္းေပၚက်ဴးေက်ာ္၍ ၿခံစည္းရိုးခတ္သည္ဟုဆိုကာ ေက်းလက္လမ္း ဦးစီးဌာန မွတရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းခဲ့သျဖင့္ လမ္းမ်ား၊ တံတာမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ဦးသိန္းပိုင္၊ ေဒၚေအး၊ ေဒၚျမျမ ၊ ေဒၚျမ တို႔ကို ရံုးထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ဒီေန့ တရားလိုနဲ႔ တရားလိုျပေတြ စစ္တယ္ ။ စြပ္စြဲခံရသူေတြက အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ႀကီးေနေတာ့ အာမခံေပးဖို႕ ေလွ်ာက္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ျပစ္မႈထပ္က်ဴးလြန္နိုင္တယ္ဆိုၿပီး အာမခံကို ပယ္ခ်တယ္။´´ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးစည္သူ က ေျပာသည္ ။

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္ၿခံဝန္းအား ကြ်ဲႏြား မဝင္ေရာက္နိုင္ရန္အတြက္ ၿခံဝန္းခတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းေျမအား က်ဴးေက်ာ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာသည္ ။

ေအာင္သေျပေက်းရြာေန ဦးေရႊအုန္း၊ ဦးဝင္းေဇာ္လတ္၊ ေဒၚျငိမ္းေဌး၊ ေဒၚဝင္းမာသန္း၊ ေဒၚရင္ရင္ေအာင္တို႕အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းနွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာမွ ဦးမင္းႏိုင္၊ ဦးေမာင္ကို၊ ဦးသာေဌး၊ ေဒၚျငိမ္းေဌးတို႔ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလမ္းတံတာမ်ားဥပေဒပုဒ္မ ၂၂/၂၃တို႔ ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို့ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန့္ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစက္ရုံစီမံကိန္းမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္စာမ်ားနွင့္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းရွိစက္ရံုဧရိယာ ဧက ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ဧက (၆၀၀) ေက်ာ္ ဘိလပ္ေျမရရွိရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဒဟေတၲာေက်းရြာအုပ္စု ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား အၿပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ေတာင္းဆိုေနသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန့က ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားလိုနွင့္ လိုျပသက္ေသ (၄) ဦး စစ္ေဆးခဲ့သည္။

လမ္းေပၚက်ဴးေက်ာ္၍ ၿခံစည္းရိုးခတ္သည္ဟုဆိုကာ ေက်းလက္လမ္း ဦးစီးဌာန မွတရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းခဲ့သျဖင့္ လမ္းမ်ား၊ တံတာမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ဦးသိန္းပိုင္၊ ေဒၚေအး၊ ေဒၚျမျမ ၊ ေဒၚျမ တို႔ကို ရံုးထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ဒီေန့ တရားလိုနဲ႔ တရားလိုျပေတြ စစ္တယ္ ။ စြပ္စြဲခံရသူေတြက အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ႀကီးေနေတာ့ အာမခံေပးဖို႕ ေလွ်ာက္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ျပစ္မႈထပ္က်ဴးလြန္နိုင္တယ္ဆိုၿပီး အာမခံကို ပယ္ခ်တယ္။´´ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးစည္သူ က ေျပာသည္ ။

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္ၿခံဝန္းအား ကြ်ဲႏြား မဝင္ေရာက္နိုင္ရန္အတြက္ ၿခံဝန္းခတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းေျမအား က်ဴးေက်ာ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာသည္ ။

ေအာင္သေျပေက်းရြာေန ဦးေရႊအုန္း၊ ဦးဝင္းေဇာ္လတ္၊ ေဒၚျငိမ္းေဌး၊ ေဒၚဝင္းမာသန္း၊ ေဒၚရင္ရင္ေအာင္တို႕အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းနွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာမွ ဦးမင္းႏိုင္၊ ဦးေမာင္ကို၊ ဦးသာေဌး၊ ေဒၚျငိမ္းေဌးတို႔ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလမ္းတံတာမ်ားဥပေဒပုဒ္မ ၂၂/၂၃တို႔ ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စသည္တို့ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန့္ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအဝင္လမ္းအတြက္ ရြာအဝင္လမ္းရွိ ကြ်န္းပင္ ၃၇၀ ေက်ာ္ နွင့္ အျခားအပင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္လဲွဖ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစက္ရုံစီမံကိန္းမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္စာမ်ားနွင့္ ကန္႔ကြက္စာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျခင္းမရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းရွိစက္ရံုဧရိယာ ဧက ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္ဧက (၆၀၀) ေက်ာ္ ဘိလပ္ေျမရရွိရန္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ဧရိယာသည္ ေအာင္သေျပ ၊ ေတာင္ပုလု၊ သရက္ကိုင္း၊ ျမက္သာ၊ ထံုးဘို၊ စာတိုက္ တကာ၊ေတာင္ကန္၊ျပည္သာယာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply