ႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးေန႔ စုေပါင္းျပဳလုပ္

0
145

ၾသဂုတ္ ၁၀
လင္းသုည

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို ကရင္နီလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ စုေပါင္း၍ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျမလဲ (ခ) မန္းလားေက်းရြာတြင္ ၾသဂတ္လ (၉) ရက္ေန႔က ျပဳ လုပ္ခဲ႔သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရး စတင္ခ်ိန္ကစ၍ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး က်ဆံုး သြားခဲ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ၇ ဦးအား ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ဂုဏ္ျပဳသည္႔ အစီအစဥ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ အသက္ရွင္သူမ်ားကုိလည္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အ ခမ္းအနားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုး တက္ေရးပါတီ KNPP) က ေျပာသည္။

ႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးေန႔သုိ႔ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား၊ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကရင္နီ ျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး ၊ တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား သမ ဂၢ၊ ကယားျပည္နယ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ စသည္႔ အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္္ျပည္သူလူထုမ်ား လူဦးေရ ေလးေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၈ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔မွ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီ႐ုံးစိုက္သည္႔ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျမလဲ ေက်း ရြာကို ဖဆပလ အစိုးရတပ္မ်ားက ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္႔အတြက္ တိုက္ပဲြ ျဖစ္ၿပီး ကရင္နီ အမ်ိဳး သားေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဂုိဘီတူရီ က်ဆံုးခဲ့ေသာေန႔ကုိ ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ႔သည္။

၁၉၄၈ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရးေန ့စတင္ခ်ိန္မွ အဆက္ဆက္ ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး က်ဆံုးသြားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဥကၠဌ ဂိုဘီတူရီ၊ ၊ဥကၠ႒ ေစာေရြ၊ ဥကၠ႒ ကက္သရင္းေရြ၊ ဥကၠ႒ ေထာပလို၊ ဥကၠ႒ မီးအီ၊ ဥကၠ႒ ဖိုးေက်ာ္(ခ) ေက်ာ္ႏိုင္၊ ဥကၠ႒ ေစာေမာ္ရယ္၊ ဥကၠ႒ မန္းေအာင္ သန္း ေလး၊ ဥကၠ႒ ထဲဘူးဖဲ တို ့ျဖစ္ၾကသည္။

ဓာတ္ပုံ – KNIC / သတင္း – လင္းသုည

ၾသဂုတ္ ၁၀
လင္းသုည

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို ကရင္နီလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ စုေပါင္း၍ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျမလဲ (ခ) မန္းလားေက်းရြာတြင္ ၾသဂတ္လ (၉) ရက္ေန႔က ျပဳ လုပ္ခဲ႔သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရး စတင္ခ်ိန္ကစ၍ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး က်ဆံုး သြားခဲ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ၇ ဦးအား ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ဂုဏ္ျပဳသည္႔ အစီအစဥ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ အသက္ရွင္သူမ်ားကုိလည္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အ ခမ္းအနားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုး တက္ေရးပါတီ KNPP) က ေျပာသည္။

ႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးေန႔သုိ႔ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား၊ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကရင္နီ ျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး ၊ တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ား သမ ဂၢ၊ ကယားျပည္နယ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ စသည္႔ အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္္ျပည္သူလူထုမ်ား လူဦးေရ ေလးေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၈ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔မွ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီ႐ုံးစိုက္သည္႔ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျမလဲ ေက်း ရြာကို ဖဆပလ အစိုးရတပ္မ်ားက ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္႔အတြက္ တိုက္ပဲြ ျဖစ္ၿပီး ကရင္နီ အမ်ိဳး သားေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဂုိဘီတူရီ က်ဆံုးခဲ့ေသာေန႔ကုိ ကရင္နီအမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ႔သည္။

၁၉၄၈ ကရင္နီအမ်ိဳးသား ခုခံေတာ္လွန္ေရးေန ့စတင္ခ်ိန္မွ အဆက္ဆက္ ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး က်ဆံုးသြားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဥကၠဌ ဂိုဘီတူရီ၊ ၊ဥကၠ႒ ေစာေရြ၊ ဥကၠ႒ ကက္သရင္းေရြ၊ ဥကၠ႒ ေထာပလို၊ ဥကၠ႒ မီးအီ၊ ဥကၠ႒ ဖိုးေက်ာ္(ခ) ေက်ာ္ႏိုင္၊ ဥကၠ႒ ေစာေမာ္ရယ္၊ ဥကၠ႒ မန္းေအာင္ သန္း ေလး၊ ဥကၠ႒ ထဲဘူးဖဲ တို ့ျဖစ္ၾကသည္။

ဓာတ္ပုံ – KNIC / သတင္း – လင္းသုည

Leave a Reply