တရုတ္စာအရသာေကာင္းတ႔ဲ Mala Kitchen

0
227

EAT ME

အနားမွာရွိရင္ေမ႔ကာေက်ာ္သြားတတ္ၾကသလိုပါပဲ။ဆိုင္ေကာင္းေလးတခုကိုအိမ္န႔ဲနီးလို႔ ေရးဖို႔ေမ႔ေနတာ အေတာ္ၾကာ။

ဒီဆိုင္ေလးကေတာ႔ သက္တမ္းတစ္နွစ္ေက်ာ္မွာ စားသံုးသူေတြခံတြင္းေတြ႔ေစတ႔ဲ မာလာရွမ္းေကာ္န႔ဲတရုတ္အရသာဟင္းလ်ာေတြကို ေရာင္းခ်ေပးေနတ႔ဲ သကၤန္းက်ြန္းျမိဳ႔နယ္ ရတနာကမ္းေပၚ ဘဝျမင္႔မွတ္တိုင္အနီးက Mala Kitchenဆိုတ႔ဲဆုိင္ပါပဲ။

စသိတ႔ဲကစားခ႔ဲတ႔ဲ မာလာရွမ္းေကာအရသာကလည္း ေစ်းၾကီးျပီး အခ်ိန္န႔ဲခ်ိန္တြယ္ေပးျပီး ေစ်းၾကီးၾကီးစားရတ႔ဲ မာလာရွမ္းေကာေတြထက္ အရသာမေလ်ာ႔ခ႔ဲပဲ ေဈးကေတာ့ ရွစ္ေထာင္က်ပ္ဆို နွစ္ေယာက္ဗိုက္ကားေအာင္စားနုိင္ပါတယ္။

ဆိုင္ေလးကလည္း မွန္ေတြန႔ဲလွလွေလးဖန္တီးထားေတာ႔ ထိုင္ရတာလည္း သေဘာက်စရာ။ေအးေဆးလည္းရွိတယ္။ ဘီယာတခြက္န႔ဲေအးေဆးထိုင္နုိင္တ႔ဲဆိုင္မ်ိုး။အလင္းေရာင္လည္း ေကာင္းေကာင္းရသလို ည၁၁ထိလည္းဖြင္႔ေတာ႔ ေဘာလံုးပဲြေလးၾကည္႔ျပီး ထိုင္ဖို႔လည္းကြက္တိ။

ေရာက္တဲ့ေန႔မွာ ဘာေတြစားခ႔ဲလည္းဆိုေတာ႔ မာလာရွမ္းေကာ၊ၾကက္ေျခေထာက္မာလာ၊အမဲစြပ္ျပဳတ္ ။မာလာရွမ္းေကာကေတာ႔ ေျပာျပီးတ႔ဲအတိုင္း။မာလာၾကက္ေျခေထာက္ကေတာ႔ ရွဴးရွဲေလးေပါ႔၊အမဲစြပ္ျပဳတ္ကေတာ႔ ခ်ဥ္ခ်ဥ္န႔ဲအရည္ေလးေသာက္ေကာင္းသလုိ ပါတ႔ဲအရြက္ေတြကတျမံဳ႔ုျမံဳ႔န႔ဲ ဝါးလို႔ေကာင္း။

မီႏူးမွာေတာ႔ ဘာေတြရမလဲေတြ႔ရမွာပါ။တရုတ္စာ ဟင္းလ်ာေတြကိုတရုတ္အရသာရန႔ံန႔ဲျပည္႔စံုေအာင္တည္႔ခင္းနုိင္တ႔ဲ ဆိုင္ပါ။

ေစ်းေတြကလည္း ဟင္းပဲြေတြန႔ဲအတူ၊မီနူးစာအုပ္မွာပါဝင္ျပီးသားမို႔ ကိုယ္အဆင္ေျပနုိင္မည္႔ေစ်းနွုနး္န႔ဲ ဟင္းပဲြေလးေရြးခ်ယ္စားသံုးနိုင္ပါတယ္။

Fresh juiceေရာ ဘီယာေရာ အစံုရလို႔ ေခးေသာက္ဖို႔ေရာ ကီြးေသာက္ဖို႔ေရာ အဆင္ေျပပါတယ္။

မာလာရွမ္းေကာလည္းၾကိဳက္တယ္။ဘီယာလည္းဂလုမယ္၊တရုတ္ဟင္းလ်ာေလးေတြလည္းျမည္းမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ရတနာလမ္းေပၚက Mala Kitchenဆိုင္ကို သြားျကည္႔ပါလို႔။

EAT ME

အနားမွာရွိရင္ေမ႔ကာေက်ာ္သြားတတ္ၾကသလိုပါပဲ။ဆိုင္ေကာင္းေလးတခုကိုအိမ္န႔ဲနီးလို႔ ေရးဖို႔ေမ႔ေနတာ အေတာ္ၾကာ။

ဒီဆိုင္ေလးကေတာ႔ သက္တမ္းတစ္နွစ္ေက်ာ္မွာ စားသံုးသူေတြခံတြင္းေတြ႔ေစတ႔ဲ မာလာရွမ္းေကာ္န႔ဲတရုတ္အရသာဟင္းလ်ာေတြကို ေရာင္းခ်ေပးေနတ႔ဲ သကၤန္းက်ြန္းျမိဳ႔နယ္ ရတနာကမ္းေပၚ ဘဝျမင္႔မွတ္တိုင္အနီးက Mala Kitchenဆိုတ႔ဲဆုိင္ပါပဲ။

စသိတ႔ဲကစားခ႔ဲတ႔ဲ မာလာရွမ္းေကာအရသာကလည္း ေစ်းၾကီးျပီး အခ်ိန္န႔ဲခ်ိန္တြယ္ေပးျပီး ေစ်းၾကီးၾကီးစားရတ႔ဲ မာလာရွမ္းေကာေတြထက္ အရသာမေလ်ာ႔ခ႔ဲပဲ ေဈးကေတာ့ ရွစ္ေထာင္က်ပ္ဆို နွစ္ေယာက္ဗိုက္ကားေအာင္စားနုိင္ပါတယ္။

ဆိုင္ေလးကလည္း မွန္ေတြန႔ဲလွလွေလးဖန္တီးထားေတာ႔ ထိုင္ရတာလည္း သေဘာက်စရာ။ေအးေဆးလည္းရွိတယ္။ ဘီယာတခြက္န႔ဲေအးေဆးထိုင္နုိင္တ႔ဲဆိုင္မ်ိုး။အလင္းေရာင္လည္း ေကာင္းေကာင္းရသလို ည၁၁ထိလည္းဖြင္႔ေတာ႔ ေဘာလံုးပဲြေလးၾကည္႔ျပီး ထိုင္ဖို႔လည္းကြက္တိ။

ေရာက္တဲ့ေန႔မွာ ဘာေတြစားခ႔ဲလည္းဆိုေတာ႔ မာလာရွမ္းေကာ၊ၾကက္ေျခေထာက္မာလာ၊အမဲစြပ္ျပဳတ္ ။မာလာရွမ္းေကာကေတာ႔ ေျပာျပီးတ႔ဲအတိုင္း။မာလာၾကက္ေျခေထာက္ကေတာ႔ ရွဴးရွဲေလးေပါ႔၊အမဲစြပ္ျပဳတ္ကေတာ႔ ခ်ဥ္ခ်ဥ္န႔ဲအရည္ေလးေသာက္ေကာင္းသလုိ ပါတ႔ဲအရြက္ေတြကတျမံဳ႔ုျမံဳ႔န႔ဲ ဝါးလို႔ေကာင္း။

မီႏူးမွာေတာ႔ ဘာေတြရမလဲေတြ႔ရမွာပါ။တရုတ္စာ ဟင္းလ်ာေတြကိုတရုတ္အရသာရန႔ံန႔ဲျပည္႔စံုေအာင္တည္႔ခင္းနုိင္တ႔ဲ ဆိုင္ပါ။

ေစ်းေတြကလည္း ဟင္းပဲြေတြန႔ဲအတူ၊မီနူးစာအုပ္မွာပါဝင္ျပီးသားမို႔ ကိုယ္အဆင္ေျပနုိင္မည္႔ေစ်းနွုနး္န႔ဲ ဟင္းပဲြေလးေရြးခ်ယ္စားသံုးနိုင္ပါတယ္။

Fresh juiceေရာ ဘီယာေရာ အစံုရလို႔ ေခးေသာက္ဖို႔ေရာ ကီြးေသာက္ဖို႔ေရာ အဆင္ေျပပါတယ္။

မာလာရွမ္းေကာလည္းၾကိဳက္တယ္။ဘီယာလည္းဂလုမယ္၊တရုတ္ဟင္းလ်ာေလးေတြလည္းျမည္းမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ရတနာလမ္းေပၚက Mala Kitchenဆိုင္ကို သြားျကည္႔ပါလို႔။

Leave a Reply