ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းရန္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံအတည္ျပဳ

0
189

ပံုစာ။ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၌ မဲခဲြဆံုးျဖတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္

နယူးေယာက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေတာင္းဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံအမ်ားစုက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသည္။

ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕၏အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟူသမွ်သည္ သက္ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သက္ေရာက္မႈမရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္္ခ်က္မူၾကမ္းကို ႏုိ္င္ငံ ၁၂၈ ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ၃၅ ႏိုင္ငံက မဲမေပးဘဲေနခဲ့ကာ အျခားႏုိင္ငံ ၉ ႏုိင္ငံက ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို ေထာက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့့မႈ ရပ္ဆုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္၊ အစၥေရး၊ ဂြါတီမာလာ၊ ဟြန္ဒူရပ္စ္၊ မာရွယ္ကၽြန္းစုမ်ား၊ မိုက္ခ႐ိုနီးရွား၊ ေနာင္႐ူး၊ ပါေလာင္ႏွင့္ တိုဂိုတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ မဲမေပးဘဲေနခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ ၃၅ ႏို္င္ငံတြင္ ကေနဒါႏွင့္ မကၠဆီကိုတို႔ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖဲြ႔ဝင္ ေလးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔အျပင္ မြတ္စလင္ကမာၻရွိ အေမရိကန္၏မဟာမိတ္မ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ ၂၁ ႏုိင္ငံသည္ မဲေပးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

အာရပ္ႏွင့္ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အဖဲြ႕ဝင္ ၁၉၃ ႏုိင္ငံပါဝင္ေသာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသည္ ေဂ်႐ုဆလင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ အေမရိကန္က ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ အေထြေထြညီလာခံ အေရးေပၚအစည္းအေဝး က်င္းပေပးရန္ ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ တူရကီႏွင့္ ယီမင္တုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ အေမရိကန္၏အမည္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ ေဂ်႐ုဆလင္အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာေသးမီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းေၾကာင့္ အလြန္အမင္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္းသာ ေရးသားထားသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္ၿပီး ကုလသမဂၢသည္ မုသားျပည့္ေနသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ေနတန္ယာဟုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေဂ်႐ုဆလင္၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးခဲ့သည့္ အတြက္ အစၥေရးသည္ သမၼတထရမ့္ကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေနတန္ယာဟုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းသည္ ပါလက္စတိုင္းအတြက္ ေအာင္ပဲြျဖစ္ေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းသမၼတမာမြတ္အဘၻာစ္၏ ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးနုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံမဲေပးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအား ဘ႑ာေရးအရ အကူအညီေပးမႈကို ရပ္ဆုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိထားၿပီးျဖစ္သည္။
ဒီဇင္ဘာအေစာပိုင္းတြင္ သမၼတထရမ့္သည္ ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

“ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ယူတယ္။ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာကို လက္ခံတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကန္႔ကြက္မဲေပးတယ္။ ကန္႔ကြက္မဲေပးပေလ့ေစ။ သူတို႔ကို ေငြေတြမေထာက္ပံ့ေတာ့ဘူး။ ကိုယ္ေတြစုမိတာေပါ့။ ေသာက္ဂ႐ုမစိုက္ဘူးေဟ့” ဟု ထရမ့္က အိမ္ျဖဴေတာ္၌ သတင္းေထာက္မ်ားအားေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကန္႔ကြက္မဲေပးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏အမည္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပရန္ သမၼတထရမ့္က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နီကီဟာေလက အေစာပိုင္းတြင္ သတိေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

နယူးယောက် ဒီဇင်ဘာ ၂၂

ဂျေရုဆလင်အား အစ္စရေးနိုင်ငံ၏မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းကို ရုပ်သိမ်းရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို တောင်းဆိုသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံအများစုက ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြသည်။

ဂျေရုဆလင်မြို့၏အနေအထားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ဟူသမျှသည် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်သောကြောင့် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဥပဒေကြောင်းအရ သက်ရောက်မှုမရှိသည့် ဆုံးဖြတ််ချက်မူကြမ်းကို နို်င်ငံ ၁၂၈ နိုင်ငံက ထောက်ခံခဲ့ပြီး ၃၅ နိုင်ငံက မဲမပေးဘဲနေခဲ့ကာ အခြားနိုင်ငံ ၉ နိုင်ငံက ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို ထောက်ခံသည့် နိုင်ငံများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့့မှု ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့သည့် နိုင်ငံများမှာ အမေရိကန်၊ အစ္စရေး၊ ဂွါတီမာလာ၊ ဟွန်ဒူရပ်စ်၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများ၊ မိုက်ခရိုနီးရှား၊ နောင်ရူး၊ ပါလောင်နှင့် တိုဂိုတို့ဖြစ်ကြသည်။ မဲမပေးဘဲနေခဲ့သည့် နိုင်ငံ ၃၅ နို်င်ငံတွင် ကနေဒါနှင့် မက္ကဆီကိုတို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထောက်ခံမဲပေးခဲ့သည့် နိုင်ငံများတွင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် လေးနိုင်ငံဖြစ်သည့် တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှားနှင့် ဗြိတိန်တို့အပြင် မွတ်စလင်ကမ္ဘာရှိ အမေရိကန်၏မဟာမိတ်များလည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ ၂၁ နိုင်ငံသည် မဲပေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်းမပြုခဲ့ချေ။

အာရပ်နှင့် မွတ်စလင်နိုင်ငံများ၏တောင်းဆိုမှုကြောင့် အဖွဲ့ဝင် ၁၉၃ နိုင်ငံပါဝင်သော ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသည် ဂျေရုဆလင်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလုံခြံုရေးကောင်စီ၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ အမေရိကန်က ဗီတိုအာဏာဖြင့် ပယ်ချခဲ့သည်။ ယင်းနောက်တွင် အထွေထွေညီလာခံ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ကျင်းပပေးရန် ပါလက်စတိုင်းသားများက တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တူရကီနှင့် ယီမင်တို့ တင်သွင်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းတွင် အမေရိကန်၏အမည်ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲ ဂျေရုဆလင်အနေအထားနှင့်ပတ်သက်၍ မကြာသေးမီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကြောင့် အလွန်အမင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းသာ ရေးသားထားသည်။

ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ငြင်းပယ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂသည် မုသားပြည့်နေသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကပြောဆိုခဲ့သည်။ ဂျေရုဆလင်၏ရပ်တည်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးခဲ့သည့် အတွက် အစ္စရေးသည် သမ္မတထရမ့်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း နေတန်ယာဟုကပြောဆိုခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုနိုင်ခြင်းသည် ပါလက်စတိုင်းအတွက် အောင်ပွဲဖြစ်ကြောင်း ပါလက်စတိုင်းသမ္မတမာမွတ်အဘ္ဘာစ်၏ ပြောခွင့်ရှိသူကပြောဆိုခဲ့သည်။

ဂျေရုဆလင်အား အစ္စရေးနိုင်ငံ၏မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်သည့် ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံမဲပေးသည့် နိုင်ငံများအား ဘဏ္ဍာရေးအရ အကူအညီပေးမှုကို ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာအစောပိုင်းတွင် သမ္မတထရမ့်သည် ဂျေရုဆလင်အား အစ္စရေးမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

“ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို ယူတယ်။ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို လက်ခံတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ကန့်ကွက်မဲပေးတယ်။ ကန့်ကွက်မဲပေးပလေ့စေ။ သူတို့ကို ငွေတွေမထောက်ပံ့တော့ဘူး။ ကိုယ်တွေစုမိတာပေါ့။ သောက်ဂရုမစိုက်ဘူးဟေ့” ဟု ထရမ့်က အိမ်ဖြူတော်၌ သတင်းထောက်များအားပြောဆိုခဲ့သည်။

ကန့်ကွက်မဲပေးသည့် နိုင်ငံများ၏အမည်များကို ပြန်လည်တင်ပြရန် သမ္မတထရမ့်က ညွှန်ကြားထားကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး နီကီဟာလေက အစောပိုင်းတွင် သတိပေးပြောဆိုခဲ့သည်။

Source:BBC

ရိုးမြေ

ပုံစာ။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့စဉ်။

Leave a Reply