အာဆီယံအစည္းအေ၀း၌ အသုံးျပဳခဲ႔ေသာ အမ်ဳိးအစားျမင႔္ ကားအစီးေရ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ ထုတ္ယူ သုံးစြဲႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္ျပမည္

0
191

ၾသဂုတ္ ၁၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္၌ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ အာဆီယံအစည္းအေ၀း တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားစီးႏွင္းရန္ အသုံးျပဳခဲ႔ေသာ အမ်ဳိးအစားျမင္႔ ကားမ်ားအား ထုတ္ယူ သုံးစြဲရန္လႊတ္ေတ္ာသုိ႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၎ အစည္းအေ၀း၌ အသုံးျပဳခဲ႔သည္႔ ကားမ်ားကုိ ဂုိေထာင္အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားကာ ကားအစီးေရ ၁၂၀၂ ရွိၿပီး ကားအမ်ားအတြက္ စက္ႏုိးဆီ၊ ေခ်ာဆီ၊ ထိန္းသိမ္းခမ်ားလည္း ကုန္က်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိသုိ႔ သိမ္းဆည္းထားသည္႔ ကားမ်ားအား လႊတ္ေတ္ာကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ႔ၾက ၿပီး စစ္ေဆးေတြ႔ရွိမႈအေပၚ လႊတ္ေတ္ာကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ယခုကဲ႔သု႔ိ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

“သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာကလာတဲ႔ ဒီလုိ ပုဂၢဳိလ္ေတြ စီးဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေဆာင္အေယာင္ေတြ ကုိ ဒီလုိသိမ္းဆည္းထားတဲ႔ အတြက္ အာဆီယံကလည္း ၁၀ ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ပဲ က်င္းပတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဒီလုိ အစည္းအေ၀းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအၾကားမွာ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေနမလား။ ဒီဟာေတြကုိ ႏုိးစမ္းေနတဲ႔ စက္ဆီေတြ ဓါတ္ဆီေတြ ေခ်ာဆီေတြ အကုန္အက်ခံေနမလား ဒါမဟုတ္ရင္ အခုက်မတုိ႔ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ ၀ယ္ေနရတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ဒီကေတြကုိ ထုတ္ၿပီး က်မတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကုိ ေပးၾကမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီကားေတြကုိ အျခားအက်ဳိးရွိတဲ႔ ေနရာေတြမွာ သုံးစြဲက်မလားဆိုတာ ။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲပုံကုိ အတုိင္းအတာကုိ အခုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပမယ္႕ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မွာ ဒါေတြကုိ ထည္႔သြင္း ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္”ဟု ဂုိေထာင္သုိ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ႔သည္႔ လႊတ္ေတ္ာကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႔ Association of Southeast Asian Naitons (ASEAN) ကုိ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုဏ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စကာၤပူႏွင္႔ ထုိင္းစသည္႔ ႏုိင္ငံမ်ားျဖင္႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျခင္းသည္။

ထုိေနာက္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၌ ဘရူႏုိင္းႏုိင္ငံ၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၌ ဗယက္နမ္၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ လာအုိႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၌ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတုိ႔က အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖင္႔ ၀င္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး ယခုအခါ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ႏုိင္ငံရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၂ 
ယဥ္ေကႏြယ္

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္၌ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ အာဆီယံအစည္းအေ၀း တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားစီးႏွင္းရန္ အသုံးျပဳခဲ႔ေသာ အမ်ဳိးအစားျမင္႔ ကားမ်ားအား ထုတ္ယူ သုံးစြဲရန္လႊတ္ေတ္ာသုိ႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၎ အစည္းအေ၀း၌ အသုံးျပဳခဲ႔သည္႔ ကားမ်ားကုိ ဂုိေထာင္အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားကာ ကားအစီးေရ ၁၂၀၂ ရွိၿပီး ကားအမ်ားအတြက္ စက္ႏုိးဆီ၊ ေခ်ာဆီ၊ ထိန္းသိမ္းခမ်ားလည္း ကုန္က်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိသုိ႔ သိမ္းဆည္းထားသည္႔ ကားမ်ားအား လႊတ္ေတ္ာကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ႔ၾက ၿပီး စစ္ေဆးေတြ႔ရွိမႈအေပၚ လႊတ္ေတ္ာကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ယခုကဲ႔သု႔ိ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

“သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာကလာတဲ႔ ဒီလုိ ပုဂၢဳိလ္ေတြ စီးဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေဆာင္အေယာင္ေတြ ကုိ ဒီလုိသိမ္းဆည္းထားတဲ႔ အတြက္ အာဆီယံကလည္း ၁၀ ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ပဲ က်င္းပတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဒီလုိ အစည္းအေ၀းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအၾကားမွာ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေနမလား။ ဒီဟာေတြကုိ ႏုိးစမ္းေနတဲ႔ စက္ဆီေတြ ဓါတ္ဆီေတြ ေခ်ာဆီေတြ အကုန္အက်ခံေနမလား ဒါမဟုတ္ရင္ အခုက်မတုိ႔ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ ၀ယ္ေနရတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ဒီကေတြကုိ ထုတ္ၿပီး က်မတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကုိ ေပးၾကမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီကားေတြကုိ အျခားအက်ဳိးရွိတဲ႔ ေနရာေတြမွာ သုံးစြဲက်မလားဆိုတာ ။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲပုံကုိ အတုိင္းအတာကုိ အခုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပမယ္႕ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မွာ ဒါေတြကုိ ထည္႔သြင္း ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္”ဟု ဂုိေထာင္သုိ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ႔သည္႔ လႊတ္ေတ္ာကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႔ Association of Southeast Asian Naitons (ASEAN) ကုိ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုဏ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စကာၤပူႏွင္႔ ထုိင္းစသည္႔ ႏုိင္ငံမ်ားျဖင္႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျခင္းသည္။

ထုိေနာက္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၌ ဘရူႏုိင္းႏုိင္ငံ၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၌ ဗယက္နမ္၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ လာအုိႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၌ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတုိ႔က အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖင္႔ ၀င္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး ယခုအခါ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ႏုိင္ငံရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Leave a Reply