ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးႏွစ္ပါးကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အဂတိေကာ္မရွင္ထံ တုိင္ၾကားထား

0
127

ၾသဂုတ္ ၁၇
ေက်ာ္သူျမင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးကို ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလးဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ တိုင္ၾကား စာေပးပို႔ထားေၾကာင္းသိရသည္။

တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလးဦးကေတာ့ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကို တိုင္တာပါ။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္က ဗ်ံက်ေစ်းေဆာက္ဖို႔တင္ဒါေခၚတဲ့ေနရာမွာ တင္ဒါေအာင္တဲ့ကုမၸဏီေတြကို မေပးပဲနဲ႔ သူစိတ္ႀကိဳက္မပါတဲ့ကုမၸဏီကို လုပ္ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့အ တြက္တုိင္တာပါ” ဟု ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာသည္။

အဆိုပါလုပ္ရပ္သည္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိပဲ တရားဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘက္လိုက္ဆံုးျဖတ္မႈျဖစ္သျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ထံသို႔ တိုင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးဝင္းျမင့္အား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ဦးဝင္းျမင့္ကိုေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေပါ့ ကုမၸဏီ (၇)ခုက တုိင္ၾကားထားတယ္လို႔သိရတယ္။ ဘာကိစၥလဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းမသိဘူး။ေကာ္မရွင္က သူ႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ အစိုးရ အေနနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ဖဲြ႕ၿပီးစစ္ေဆးရမွာေပါ့”ဟု ၎ေျပာသည္။

ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကို ဥပေဒအရ ေပးအပ္ သည့္တာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ျခင္းမရွိဟုဆိုကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၇)ဦးက လက္မွတ္ထိုးကာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ရန္မသင့္ေၾကာင္းကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုက မဲေပးခဲ့ကာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၇
ေက်ာ္သူျမင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးကို ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလးဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ တိုင္ၾကား စာေပးပို႔ထားေၾကာင္းသိရသည္။

တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလးဦးကေတာ့ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကို တိုင္တာပါ။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္က ဗ်ံက်ေစ်းေဆာက္ဖို႔တင္ဒါေခၚတဲ့ေနရာမွာ တင္ဒါေအာင္တဲ့ကုမၸဏီေတြကို မေပးပဲနဲ႔ သူစိတ္ႀကိဳက္မပါတဲ့ကုမၸဏီကို လုပ္ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့အ တြက္တုိင္တာပါ” ဟု ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာသည္။

အဆိုပါလုပ္ရပ္သည္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိပဲ တရားဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘက္လိုက္ဆံုးျဖတ္မႈျဖစ္သျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ထံသို႔ တိုင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းသာစိန္က ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးဝင္းျမင့္အား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ဦးဝင္းျမင့္ကိုေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေပါ့ ကုမၸဏီ (၇)ခုက တုိင္ၾကားထားတယ္လို႔သိရတယ္။ ဘာကိစၥလဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းမသိဘူး။ေကာ္မရွင္က သူ႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ အစိုးရ အေနနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ဖဲြ႕ၿပီးစစ္ေဆးရမွာေပါ့”ဟု ၎ေျပာသည္။

ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကို ဥပေဒအရ ေပးအပ္ သည့္တာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ျခင္းမရွိဟုဆိုကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၇)ဦးက လက္မွတ္ထိုးကာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ရန္မသင့္ေၾကာင္းကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုက မဲေပးခဲ့ကာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။

Leave a Reply