မႏၲေလးတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမ ဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါေဖာင့္မန္႔ ျပဳလုပ္

0
143

ၾသဂုတ္ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမကန္သာရြာႏွင့္ နန္းဦးလြင္ရြာအၾကားရွိ လယ္ကြက္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါေဖာင့္မန္႔ အႏုပညာျပကြက္တစ္ခု ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လယ္ကြက္အတြင္းတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ဆံုးရံႈးမႈႏွင္ါပတ္သက္၍ ပါေဖာင့္မန္႔ အႏုပညာ ျပသမႈကို ဆရာစူးျမင့္သိန္းက “ငါသည္စပါးပင္၊ ငါသည္ လယ္ယာေျမ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကို္ယ္တိုင္က စပါးပင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က လယ္ယာေျမေပါ့ ဒါဒုတိယအႀကိမ္ျပတာ ပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္စပါးပင္ေနရာကေန ခံစားၿပီးေတာ့ေနၾကည့္တာေပါ့။ စပါးပင္ေတြက တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔ ေနရာက်ဥ္းေျမာင္းၿပီးေတာ့ လယ္ေျမေတြရဲ႕ေနရာမွာအစားထိုးလာတဲ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြ ၿမိဳ႕ျပရဲ႕လူဦးေရတိုးပြားလာတာနဲ႔အမွ် စဥ္းစားတာက ေရွးဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လုပ္လာခဲ့တဲ့ လယ္ ေျမ ေတြကိုမ်က္ေစာင္းထိုးၾကတယ္ ၿမိဳ႕တိုင္းရြာတိုင္းမွာေပါ့။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အိမ္ ေျခေတြတိုးခ်ဲ႕ရင္ လယ္ယာေျမကိုပဲ မ်က္ေစာင္းထိုးၾကတယ္။ အိုးအိမ္စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီလယ္ကြင္းေတြကိုပဲေနရာယူၾကေတာ့ စပါးပင္ရဲ႕ ေနရာမွာကိုယ္ခ်င္းစာၿပီးေတာ့ျပျဖစ္တာပါ” ဟု ပါေဖာင့္မန္႔ျပသသူ ဆရာစူးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ပါေဖာင့္မန္႔ အႏုပညာျပသမႈအား ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာမ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ၾကၿပီး လယ္ယာေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမကန္သာရြာႏွင့္ နန္းဦးလြင္ရြာအၾကားရွိ လယ္ကြက္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါေဖာင့္မန္႔ အႏုပညာျပကြက္တစ္ခု ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လယ္ကြက္အတြင္းတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ဆံုးရံႈးမႈႏွင္ါပတ္သက္၍ ပါေဖာင့္မန္႔ အႏုပညာ ျပသမႈကို ဆရာစူးျမင့္သိန္းက “ငါသည္စပါးပင္၊ ငါသည္ လယ္ယာေျမ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကို္ယ္တိုင္က စပါးပင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က လယ္ယာေျမေပါ့ ဒါဒုတိယအႀကိမ္ျပတာ ပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္စပါးပင္ေနရာကေန ခံစားၿပီးေတာ့ေနၾကည့္တာေပါ့။ စပါးပင္ေတြက တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔ ေနရာက်ဥ္းေျမာင္းၿပီးေတာ့ လယ္ေျမေတြရဲ႕ေနရာမွာအစားထိုးလာတဲ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြ ၿမိဳ႕ျပရဲ႕လူဦးေရတိုးပြားလာတာနဲ႔အမွ် စဥ္းစားတာက ေရွးဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လုပ္လာခဲ့တဲ့ လယ္ ေျမ ေတြကိုမ်က္ေစာင္းထိုးၾကတယ္ ၿမိဳ႕တိုင္းရြာတိုင္းမွာေပါ့။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အိမ္ ေျခေတြတိုးခ်ဲ႕ရင္ လယ္ယာေျမကိုပဲ မ်က္ေစာင္းထိုးၾကတယ္။ အိုးအိမ္စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီလယ္ကြင္းေတြကိုပဲေနရာယူၾကေတာ့ စပါးပင္ရဲ႕ ေနရာမွာကိုယ္ခ်င္းစာၿပီးေတာ့ျပျဖစ္တာပါ” ဟု ပါေဖာင့္မန္႔ျပသသူ ဆရာစူးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ပါေဖာင့္မန္႔ အႏုပညာျပသမႈအား ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာမ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ၾကၿပီး လယ္ယာေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply