သံလြင္ျမစ္ေရ ျမင့္တက္ေသာေၾကာင့္ လူေနအိမ္ႏွင့္ရပ္ကြက္မ်ားသို႕ ေရ၀င္ေရာက္

0
168

ၾသဂုတ္ ၂၀
ပဥၥမလိႈင္း

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈႏွင့္ ျမစ္ေရၾကီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ေရမွာ ဒုတိယအၾကိမ္ျမင့္တက္၍ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘားအံျမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ၇၅၀ စင္တီမီတာအထက္ ၉၁၅ စင္တီမီတာသို႕ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိေနျပီး ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီခြဲအခ်ိန္ႏွင့္ႏိုင္းယွဥ္ပါက ၁၉ စင္တီမီတာ တိုးလာျပီး ဒုတိယ အၾကိမ္ျမင့္ တက္လာေသာေၾကာင့္ ဘားအံျမိဳ႕ေပၚရွိ အမွတ္(၁) မွ (၈) အထိ ရက္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ေရေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရျပီး ဘားအံျမိဳ႕ေပၚတြင္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၇ ခုမွ ၁၂ ခုထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရကာ အိမ္ေထာင္စု ၁၇၆၃ စု၊ လူဦးေရ ၈၉၈၀ ဦး ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႕ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေရေဘးအႏၱရာယ္ခံစားေနရေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားသို႕ ကရင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ မွေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားမွ ဆန္ရိကၡာ၊ စားေသာက္ကုန္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျမိဳ႕ေပၚရွိေရေဘးကယ္ ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ သြားလာရခက္ခဲေသာေက်းရြာမ်ားသို႕ သြားေရာက္လွဴဒါန္း ေပးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနတြင္ စားေသာက္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမရွိေသာ္ လည္း ေရျပန္လည္က်ဆင္းပါက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံျမိဳ႕တြင္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘားအံ-ဇာသျပင္-ေမာ္လျမိဳင္ သြားကားလမ္း၊ ဘားအံ-သထံုသြားကား လမ္းမမ်ားေရေက်ာ္လ်က္ရွိျပီးအေႏွးယာဥ္ႏွင့္ယာဥ္ငယ္မ်ားသြားလာ၍ခက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယာဥ္ၾကီး မ်ားသာသြားလာ၍ရေၾကာင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ခရိုင္(ျပန္/ဆက္)

ၾသဂုတ္ ၂၀
ပဥၥမလိႈင္း

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈႏွင့္ ျမစ္ေရၾကီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ေရမွာ ဒုတိယအၾကိမ္ျမင့္တက္၍ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘားအံျမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ၇၅၀ စင္တီမီတာအထက္ ၉၁၅ စင္တီမီတာသို႕ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိေနျပီး ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီခြဲအခ်ိန္ႏွင့္ႏိုင္းယွဥ္ပါက ၁၉ စင္တီမီတာ တိုးလာျပီး ဒုတိယ အၾကိမ္ျမင့္ တက္လာေသာေၾကာင့္ ဘားအံျမိဳ႕ေပၚရွိ အမွတ္(၁) မွ (၈) အထိ ရက္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ေရေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရျပီး ဘားအံျမိဳ႕ေပၚတြင္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၇ ခုမွ ၁၂ ခုထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရကာ အိမ္ေထာင္စု ၁၇၆၃ စု၊ လူဦးေရ ၈၉၈၀ ဦး ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႕ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေရေဘးအႏၱရာယ္ခံစားေနရေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားသို႕ ကရင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ မွေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားမွ ဆန္ရိကၡာ၊ စားေသာက္ကုန္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျမိဳ႕ေပၚရွိေရေဘးကယ္ ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ သြားလာရခက္ခဲေသာေက်းရြာမ်ားသို႕ သြားေရာက္လွဴဒါန္း ေပးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနတြင္ စားေသာက္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမရွိေသာ္ လည္း ေရျပန္လည္က်ဆင္းပါက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံျမိဳ႕တြင္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘားအံ-ဇာသျပင္-ေမာ္လျမိဳင္ သြားကားလမ္း၊ ဘားအံ-သထံုသြားကား လမ္းမမ်ားေရေက်ာ္လ်က္ရွိျပီးအေႏွးယာဥ္ႏွင့္ယာဥ္ငယ္မ်ားသြားလာ၍ခက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယာဥ္ၾကီး မ်ားသာသြားလာ၍ရေၾကာင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ခရိုင္(ျပန္/ဆက္)

Leave a Reply