ၾသစေတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပါတီတြင္းမဲခြဲမႈျဖင့္ ရာထူးဖယ္ရွားခံရ

0
163

ၾသဂုတ္ ၂၄
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ၾသစေတးလ် လစ္ဘရယ္ပါတီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ပါတီတြင္းမဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈကေနတဆင့္ လက္ရွိဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး စေကာ့ ေမာ္ရစ္ဆင္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မဲေပးေထာက္ခံလိုက္ပါတယ္။

ေမာ္ရစ္ဆင္ဟာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ပီတာ ဒတ္တန္ကို ၄၅-၄၀ မဲနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာပါ။ အခုတစ္ႀကိမ္မဲေပးမႈမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဲလ္ကြန္းတန္းဘူး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ပါတီဆံုးျဖတ္မႈရလာဒ္ထြက္လာတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ထဲျပန္မ၀င္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေလာကကေန ထြက္မယ္လို႔ တန္းဘူးလ္က အေစာပိုင္းမွာေျပာထားပါတယ္။
တန္းဘူးလ္ကို ႏႈတ္ထြက္ေပးဖို႔ ပါတီတြင္းေတာင္းဆိုမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ တီလႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ပါတီတြင္းမဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈကို ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးဖို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံLatmat – လက္မွတ္ ထိုးစာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ခံခဲ့လို႔ အခုလိုမဲေပးမႈ ထြက္ေပၚလာတာပါ။

ဒီကေန႔မဲေပးမႈဟာ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေစခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္ေတြထဲက တစ္ခုကို အဆံုးသတ္သြားေစပါတယ္။ အဂၤါေန႔တုန္းကလည္း ဒတ္တန္ဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တန္းဘူးလ္ကို စိန္ေခၚခဲ့ေပမဲ့ မဲအနည္းငယ္နဲ႔႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

အခုတစ္ႀကိမ္ စိန္ေခၚမႈ မဲေပးမႈမွာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ဴလီ ဘစ္ေရွာ့လည္း ပါ၀င္လာေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးအေက်ာ့အထိ မပါလာခဲ့ပါဘူး။ တန္းဘူးလ္ဟာ သူ႔ရဲ႕အဓိကအမာခံ ေထာက္ခံသူေတြဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေမာ္ရစ္ဆင္နဲ႔ ဘစ္ေရွာ့တို႔ အခုလို ပါတီေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ေရးမဲေပးပြဲမွာ ပါ၀င္လာတာပါ။

ဒတ္တန္ကေတာ့ ေမာ္ရစ္ဆင္ကို ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာထားပါတယ္။

အခုမဲေပးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမာ္ရစ္ဆင္၊ တန္းဘူးနဲ႔ ဂ်ဴလီဘစ္ေရွာ့ တို႔ထံကေန မဲခြဲဆံုးျဖတ္တာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့မွတ္ခ်က္တစ္စံုတရာ မေျပာၾကားေသးပါဘူး။
ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်တဲ့ပါတီတြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၃ ဦးဟာေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာမဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈကေနတဆင့္ ပါတီတြင္းၿပိဳင္ဘက္ေတြကို ႐ံႈးနိမ့္ၿပီး ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တန္းဘူးလ္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီအေဘ့ာကို အခုလိုစိန္ေခၚ မဲခြဲမႈကေန၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အႏိုင္ရၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူပါ။

မၾကာေသးမီႏွစ္ေတြအတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူေတြဟာ ပါတီတြင္းၿပိဳင္ဘက္ေတြရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈေတြေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္အျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ရာထူးကေနဆင္းေပးခဲ့ရပါတယ္။

#thefifthwavenews

ကိုေဇယ်ာ

ၾသဂုတ္ ၂၄
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ၾသစေတးလ် လစ္ဘရယ္ပါတီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ပါတီတြင္းမဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈကေနတဆင့္ လက္ရွိဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး စေကာ့ ေမာ္ရစ္ဆင္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မဲေပးေထာက္ခံလိုက္ပါတယ္။

ေမာ္ရစ္ဆင္ဟာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ပီတာ ဒတ္တန္ကို ၄၅-၄၀ မဲနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာပါ။ အခုတစ္ႀကိမ္မဲေပးမႈမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဲလ္ကြန္းတန္းဘူး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ပါတီဆံုးျဖတ္မႈရလာဒ္ထြက္လာတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ထဲျပန္မ၀င္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေလာကကေန ထြက္မယ္လို႔ တန္းဘူးလ္က အေစာပိုင္းမွာေျပာထားပါတယ္။ 
တန္းဘူးလ္ကို ႏႈတ္ထြက္ေပးဖို႔ ပါတီတြင္းေတာင္းဆိုမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ တီလႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ပါတီတြင္းမဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈကို ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးဖို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံLatmat – လက္မွတ္ ထိုးစာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ခံခဲ့လို႔ အခုလိုမဲေပးမႈ ထြက္ေပၚလာတာပါ။

ဒီကေန႔မဲေပးမႈဟာ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေစခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္ေတြထဲက တစ္ခုကို အဆံုးသတ္သြားေစပါတယ္။ အဂၤါေန႔တုန္းကလည္း ဒတ္တန္ဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တန္းဘူးလ္ကို စိန္ေခၚခဲ့ေပမဲ့ မဲအနည္းငယ္နဲ႔႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

အခုတစ္ႀကိမ္ စိန္ေခၚမႈ မဲေပးမႈမွာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ဴလီ ဘစ္ေရွာ့လည္း ပါ၀င္လာေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးအေက်ာ့အထိ မပါလာခဲ့ပါဘူး။ တန္းဘူးလ္ဟာ သူ႔ရဲ႕အဓိကအမာခံ ေထာက္ခံသူေတြဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေမာ္ရစ္ဆင္နဲ႔ ဘစ္ေရွာ့တို႔ အခုလို ပါတီေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ေရးမဲေပးပြဲမွာ ပါ၀င္လာတာပါ။

ဒတ္တန္ကေတာ့ ေမာ္ရစ္ဆင္ကို ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာထားပါတယ္။

အခုမဲေပးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမာ္ရစ္ဆင္၊ တန္းဘူးနဲ႔ ဂ်ဴလီဘစ္ေရွာ့ တို႔ထံကေန မဲခြဲဆံုးျဖတ္တာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့မွတ္ခ်က္တစ္စံုတရာ မေျပာၾကားေသးပါဘူး။
ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်တဲ့ပါတီတြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၃ ဦးဟာေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာမဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈကေနတဆင့္ ပါတီတြင္းၿပိဳင္ဘက္ေတြကို ႐ံႈးနိမ့္ၿပီး ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တန္းဘူးလ္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီအေဘ့ာကို အခုလိုစိန္ေခၚ မဲခြဲမႈကေန၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အႏိုင္ရၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူပါ။

မၾကာေသးမီႏွစ္ေတြအတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူေတြဟာ ပါတီတြင္းၿပိဳင္ဘက္ေတြရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈေတြေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္အျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ရာထူးကေနဆင္းေပးခဲ့ရပါတယ္။

#thefifthwavenews

ကိုေဇယ်ာ

Leave a Reply