ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းႏိုင္ပါက အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရႏိုင္ ဟု ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

0
151

ၾသဂုတ္ ၂၄
ပဥၥမလိႈင္း

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံလိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ အရွိန္ယူေနသည့္ ႏိုင္ငံေတြဘက္ကို ေရာက္ လာနိုင္ေၾကာင္း ေငြေၾကးတည္ျငိမ္မႈကိုသာ ထိန္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ရႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔၊ နံနက္ (၉)နာရီအခ်ိန္က ရန္ကုန္ျမိိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ UMFCCI အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ(၁)ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဴပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း က အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရန္္ကုန္တိုင္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္ေနၾက တဲ့သူေတြ၊ ရန္ကုန္မွာေဆာက္လုပ္ေနၾကတဲ့ စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္းရွင္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ထုတ္ကုန္တိုးျမွင့္ဖို႔အတြက္ ပုဂလိက က႑ကေန ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ က႑တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ တည္ျငိမ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခက္အခဲကေန အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရလာႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံလိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အရွိန္ယူေန တဲ့ႏိုင္ငံေတြဘက္ကို ေရာက္လာနိုင္ပါတယ္။ ေငြေၾကး တည္ျငိမ္မႈကိုသာ ထိန္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အခြင့္အ လမ္းေကာင္း ရႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ရပ္တည္ေနၾကသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ပို႔ကုန္တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရးတည္ျငိမ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ စီမံခန္႔ခြဲေပးႏိုင္သည့္ အခြန္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ယေန႔အစည္းအေဝးမွ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္က႑တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရလာႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားက ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေဆာင္ ရြက္ေနၾက သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြမွ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရေးကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္တို႔က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း (ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အခြန္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း (ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္)တို႔က ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

Photo : YRG

ၾသဂုတ္ ၂၄
ပဥၥမလိႈင္း

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံလိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ အရွိန္ယူေနသည့္ ႏိုင္ငံေတြဘက္ကို ေရာက္ လာနိုင္ေၾကာင္း ေငြေၾကးတည္ျငိမ္မႈကိုသာ ထိန္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ရႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔၊ နံနက္ (၉)နာရီအခ်ိန္က ရန္ကုန္ျမိိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ UMFCCI အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ(၁)ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဴပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း က အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရန္္ကုန္တိုင္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္ေနၾက တဲ့သူေတြ၊ ရန္ကုန္မွာေဆာက္လုပ္ေနၾကတဲ့ စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္းရွင္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ထုတ္ကုန္တိုးျမွင့္ဖို႔အတြက္ ပုဂလိက က႑ကေန ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ က႑တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ တည္ျငိမ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခက္အခဲကေန အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရလာႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံလိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အရွိန္ယူေန တဲ့ႏိုင္ငံေတြဘက္ကို ေရာက္လာနိုင္ပါတယ္။ ေငြေၾကး တည္ျငိမ္မႈကိုသာ ထိန္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အခြင့္အ လမ္းေကာင္း ရႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ရပ္တည္ေနၾကသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ပို႔ကုန္တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရးတည္ျငိမ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ စီမံခန္႔ခြဲေပးႏိုင္သည့္ အခြန္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ယေန႔အစည္းအေဝးမွ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္က႑တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရလာႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားက ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေဆာင္ ရြက္ေနၾက သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြမွ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရေးကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္တို႔က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း (ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ အခြန္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း (ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္)တို႔က ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

Photo : YRG

Leave a Reply