ရုပ္ရွင္အနုပညာရွင္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးအသုံမျပဳႀကရန္ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး သတိေပး

0
198

ႀသဂုတ္ ၂၄
ေမစု

ရုပ္ရွင္အနုပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအား အသုံးမျပဳပဲ ေရွာင္ႀကည္ႀကရန္ ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းရုံးကေႀကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ အသိေပးထားသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္မႈ၌ မူယစ္ေဆးဝါးမ်ား အား ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖန္႔ခ်ိျခင္း
ေရာင္ဝယ္ျခင္း ႏွင့္ သုံးစြဲျခင္း တို႔အား အစိုးရမွ တားဆီႏွိမ္ နင္းေနေႀကာင္း ႏွင့္ ရုပ္ရွင္အနုပညာရွင္မ်ား မွ မူးယစ္ေဆးအား ေရွာင္ႀကည္၍ ရုပ္ရွင္အစည္းရုံးကိုဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုး ေပးရန္ ဆိုသည့္ အခ်က္၂ခ်က္ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းတိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္မႈ မွာ ယခုလတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ အနုပညာရွင္မ်ား မူယစ္ေဆးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ရမိ ေနမႈမ်ား ရွိေနျခင္း အျပီးထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ႀသဂုတ္လ ၉ ရက္ က ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ေန အိမ္တစ္ခုတြင္ မေ၀လြင္ေဇာ္(ခ)အဆိုေတာ္ေရႊထိုက္ ႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားလက္ဝယ္ေတြ႕ရွိ ၍ မူးယစ္မႈျဖင့္အေရးယူထားကာ ႀသဂုတ္ လ ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ လည္း မႏၱေလးျမိဳ႕၌ အဆိုေတာ္ရသ အပါအဝင္ သူငယ္ခ်င္း၃ ဦးကို မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ေတြ႕မႈျဖင့္ အေရးယူထားခဲ့ျပီး ႀသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ မွာလည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တာေမြျမိဳ႕နယ္ ၌္ သန္းထြန္းေဇာ္(ခ) ဒါရိုက္တာမုိက္တီး အားမူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးမိ ခဲ့ ေသာ အနုပညာရွင္မ်ားထံမွ မူယစ္ေဆးဖမ္းမိ သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီးမၾကာမီ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးက သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မ်ားအတြင္း ကလည္း ရုပ္ရွင္မင္းသား မ်ား ျဖစ္ႀကသည့္ သရုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ ႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္မိုးေအာင္ရင္ တို႔မူးယစ္ေဆးဝါး အမႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ႀကရျပီး သရုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ မွာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာျပီျဖစ္ေသာ္ သရုပ္ေဆာင္ မိုးေအာင္ရင္ မွာ မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေန ရဆဲျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

ပံုစာ – အဆိုေတာ္ရသကို မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ ရံုးထုတ္လာစဥ္

ႀသဂုတ္ ၂၄
ေမစု

ရုပ္ရွင္အနုပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအား အသုံးမျပဳပဲ ေရွာင္ႀကည္ႀကရန္ ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းရုံးကေႀကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ အသိေပးထားသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္မႈ၌ မူယစ္ေဆးဝါးမ်ား အား ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖန္႔ခ်ိျခင္း
ေရာင္ဝယ္ျခင္း ႏွင့္ သုံးစြဲျခင္း တို႔အား အစိုးရမွ တားဆီႏွိမ္ နင္းေနေႀကာင္း ႏွင့္ ရုပ္ရွင္အနုပညာရွင္မ်ား မွ မူးယစ္ေဆးအား ေရွာင္ႀကည္၍ ရုပ္ရွင္အစည္းရုံးကိုဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုး ေပးရန္ ဆိုသည့္ အခ်က္၂ခ်က္ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းတိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္မႈ မွာ ယခုလတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ အနုပညာရွင္မ်ား မူယစ္ေဆးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ရမိ ေနမႈမ်ား ရွိေနျခင္း အျပီးထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ႀသဂုတ္လ ၉ ရက္ က ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ေန အိမ္တစ္ခုတြင္ မေ၀လြင္ေဇာ္(ခ)အဆိုေတာ္ေရႊထိုက္ ႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားလက္ဝယ္ေတြ႕ရွိ ၍ မူးယစ္မႈျဖင့္အေရးယူထားကာ ႀသဂုတ္ လ ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ လည္း မႏၱေလးျမိဳ႕၌ အဆိုေတာ္ရသ အပါအဝင္ သူငယ္ခ်င္း၃ ဦးကို မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ေတြ႕မႈျဖင့္ အေရးယူထားခဲ့ျပီး ႀသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ မွာလည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တာေမြျမိဳ႕နယ္ ၌္ သန္းထြန္းေဇာ္(ခ) ဒါရိုက္တာမုိက္တီး အားမူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးမိ ခဲ့ ေသာ အနုပညာရွင္မ်ားထံမွ မူယစ္ေဆးဖမ္းမိ သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီးမၾကာမီ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးက သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မ်ားအတြင္း ကလည္း ရုပ္ရွင္မင္းသား မ်ား ျဖစ္ႀကသည့္ သရုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ ႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္မိုးေအာင္ရင္ တို႔မူးယစ္ေဆးဝါး အမႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ႀကရျပီး သရုပ္ေဆာင္ရဲတိုက္ မွာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာျပီျဖစ္ေသာ္ သရုပ္ေဆာင္ မိုးေအာင္ရင္ မွာ မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေန ရဆဲျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

ပံုစာ – အဆိုေတာ္ရသကို မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ ရံုးထုတ္လာစဥ္

Leave a Reply