လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးအား အေရးယူရန္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဆံုးျဖတ္

0
135

ၾသဂုတ္ ၂၅
ယဥ္ေကႏြယ္

NLDလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတိုင္ၾကားစာဌာနသို႔ တိုင္ၾကားလာမႈမ်ားအား စစ္ေဆး၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးအား အေရးယူနိုင္ရန္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

“တိုင္ၾကားစာဌာနသို႔ အေစာင္ ၂၀ တင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒါအတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ေနာက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္ေပးပါတယ္။အဲ့ဒီအထဲက ၂ ဦးကို အေရးယူဖို႔တင္ျပထားပါတယ္” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

တိုင္ၾကားစာ အေစာင္၂၀ သည္ ယခင္လက္က်န္စာမ်ားမဟုတ္ပဲ အခု ရက္ပိုင္းအတြင္း၀င္ ေနသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

တိုင္ၾကားစာမ်ားထဲမွ အေရးယူရမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးသည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရန္မွာ ပါတီတြင္းအေရးယူမႈျဖစ္သည့္အတြက္ ေျပာခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ပါတီတြင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ အေရးယူထားသည့္ ပါတီ၀င္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ေလးဦးရွိေၾကာင္း လည္း ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါတီ၏စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈမ်ား၊ ပါတီ၏ပံုရိ္အားထိခိုက္ညွိးႏြမ္းေစသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ ၂ တြင္ ျပဳလုပ္္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ဗဟိိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ဗဟိုသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္လိုက္ေၾကာင္းလည္းသိရသည။္

ၾသဂုတ္ ၂၅
ယဥ္ေကႏြယ္

NLDလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတိုင္ၾကားစာဌာနသို႔ တိုင္ၾကားလာမႈမ်ားအား စစ္ေဆး၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးအား အေရးယူနိုင္ရန္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

“တိုင္ၾကားစာဌာနသို႔ အေစာင္ ၂၀ တင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒါအတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ေနာက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္ေပးပါတယ္။အဲ့ဒီအထဲက ၂ ဦးကို အေရးယူဖို႔တင္ျပထားပါတယ္” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

တိုင္ၾကားစာ အေစာင္၂၀ သည္ ယခင္လက္က်န္စာမ်ားမဟုတ္ပဲ အခု ရက္ပိုင္းအတြင္း၀င္ ေနသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

တိုင္ၾကားစာမ်ားထဲမွ အေရးယူရမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးသည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရန္မွာ ပါတီတြင္းအေရးယူမႈျဖစ္သည့္အတြက္ ေျပာခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ပါတီတြင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ အေရးယူထားသည့္ ပါတီ၀င္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ေလးဦးရွိေၾကာင္း လည္း ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ကေျပာသည္။

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါတီ၏စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈမ်ား၊ ပါတီ၏ပံုရိ္အားထိခိုက္ညွိးႏြမ္းေစသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ ၂ တြင္ ျပဳလုပ္္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ဗဟိိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ဗဟိုသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္လိုက္ေၾကာင္းလည္းသိရသည။္

Leave a Reply