ျမန္မာ-ဂ်ပန္ လူငယ္ မ်ားပညာေရးႏွင့္ခ်စ္ႀကည္ရင္းႏွီးမႈ ဖလွယ္ေသာ IDFC Camp ၂၀၁၉ က်င္းပရန္ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

0
130

ႀသဂုတ္၂၅
ေမစု

ျမန္မာ- ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ားအႀကား ခ်စ္ႀကည္ရင္းႏွီးမႈ ႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံအေျခအေနမ်ား ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရး အစရွိသည့္ လူမႈဘဝ အေျခအေနမ်ား ကို ေလ့လာ၍ ဖလွယ္နိုင္သည့္ International Development Field Camp (IDFC) ၂၀၁၉ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ IDFC Camp ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္၁၅ ဦး ႏွင့္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားလူငယ္၁၅ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ကာ တစ္ပတ္ႀကာ Camp သြင္း၍ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။

” ခုႏွစ္campမွာေတာ့ျမန္မာျပည္ကလူငယ္ေတြကိုဂ်ပန္ကိုေခၚႏိုင္မလားဆိုတာ လုပ္ေနႀကပါတယ္။လူငယ္ေတြအတြက္ networkေတြခ်ဲ႕ဖို႔ ဖန္တီးေပးတာေတြရယ္ ဂ်ပန္သံရုံးကိုေခၚသြားေပးတာေတြ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ပတ္သက္တာေတြလည္းေခၚသြားေပးခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။Campမွာ ပါဝင္ဖို႔လူေရြးခ်ယ္တာကေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးေခၚေျပာဆက္ဆံေဆြးေႏြးနိုင္ဖို႔ အဂၤလိပ္စကား ေျပာနိုင္တာေလးေတြရွိရပါမယ္။ ႏွစ္နိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈေတြကိုစိတ္ဝင္စား ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။
နိုင္ငံမွာရွိတဲ့လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔လူငယ္ေတြအခ်င္းခ်င္း လက္ဆင့္ကမ္းအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေစဖို႔ဒီလိုCamp ကိုျ့ပဳလုပ္ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။”ဟု IDFC Camp က်င္းပေရးအဖြဲ႕မွ မေဟမာန္လင္းလက္ေအာင္ ကေျပာသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ IDFC Camp ပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ ႏွင့္မႏၲေလးျမိဳ႕မ်ား တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လူမႈဘဝ ႏွစ္နိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းမိတ္ဖြဲ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား အလည္အပတ္ႏွင့္ေလ့လာေရး ခရီးတိုမ်ားပို႔ေဆာင္ျခင္း အျပင္ workshop မ်ား Disscussionမ်ား လုပ္ေဆာင္ ႀကေႀကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ -ဂ်ပန္ လူငယ္ခ်စ္ႀကည္ေရးCamp တြင္ ပါဝင္နိုင္မည့္လူငယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ျမန္မာနိုင္ငံ က ျမန္မာလူငယ္၁၅ဦး အား ဒီဇင္ဘာလတြင္အျပီးသတ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ႀသဂုတ္၂၅
ေမစု

ျမန္မာ- ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ားအႀကား ခ်စ္ႀကည္ရင္းႏွီးမႈ ႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံအေျခအေနမ်ား ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရး အစရွိသည့္ လူမႈဘဝ အေျခအေနမ်ား ကို ေလ့လာ၍ ဖလွယ္နိုင္သည့္ International Development Field Camp (IDFC) ၂၀၁၉ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ IDFC Camp ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္၁၅ ဦး ႏွင့္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားလူငယ္၁၅ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ကာ တစ္ပတ္ႀကာ Camp သြင္း၍ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။

” ခုႏွစ္campမွာေတာ့ျမန္မာျပည္ကလူငယ္ေတြကိုဂ်ပန္ကိုေခၚႏိုင္မလားဆိုတာ လုပ္ေနႀကပါတယ္။လူငယ္ေတြအတြက္ networkေတြခ်ဲ႕ဖို႔ ဖန္တီးေပးတာေတြရယ္ ဂ်ပန္သံရုံးကိုေခၚသြားေပးတာေတြ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ပတ္သက္တာေတြလည္းေခၚသြားေပးခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။Campမွာ ပါဝင္ဖို႔လူေရြးခ်ယ္တာကေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးေခၚေျပာဆက္ဆံေဆြးေႏြးနိုင္ဖို႔ အဂၤလိပ္စကား ေျပာနိုင္တာေလးေတြရွိရပါမယ္။ ႏွစ္နိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈေတြကိုစိတ္ဝင္စား ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။
နိုင္ငံမွာရွိတဲ့လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔လူငယ္ေတြအခ်င္းခ်င္း လက္ဆင့္ကမ္းအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေစဖို႔ဒီလိုCamp ကိုျ့ပဳလုပ္ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။”ဟု IDFC Camp က်င္းပေရးအဖြဲ႕မွ မေဟမာန္လင္းလက္ေအာင္ ကေျပာသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ IDFC Camp ပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ ႏွင့္မႏၲေလးျမိဳ႕မ်ား တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လူမႈဘဝ ႏွစ္နိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းမိတ္ဖြဲ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား အလည္အပတ္ႏွင့္ေလ့လာေရး ခရီးတိုမ်ားပို႔ေဆာင္ျခင္း အျပင္ workshop မ်ား Disscussionမ်ား လုပ္ေဆာင္ ႀကေႀကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ -ဂ်ပန္ လူငယ္ခ်စ္ႀကည္ေရးCamp တြင္ ပါဝင္နိုင္မည့္လူငယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ျမန္မာနိုင္ငံ က ျမန္မာလူငယ္၁၅ဦး အား ဒီဇင္ဘာလတြင္အျပီးသတ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

Leave a Reply