မွ်တေသာအခြန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာ

0
140

ၾသဂုတ္ ၂၈
ယဥ္ေကႏြယ္

နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံသည္ သိကၡာရွိရွိရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ အခြန္ေငြမ်ားေကာက္ေနရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ေငြမ်ားေကာက္ယူရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မွ်တသည့္ အခြန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေရးအတြက္ႀကိဳးပ္မးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

“ အခြန္ေတြေကာက္တယ္ဆိုတာဟာ အစိုးရအတြက္မဟုတ္ပါဘူး။အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြအတြက္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔နိုင္ငံအတြက္ျပန္ၿပီးသံုးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္ေပးေဆာင္ေနရတာနွစ္ရာခ်ီရွိၿပီးစြဲစြဲျမဲျမဲစြဲတဲ့ နိုင္ငံႀကီးေတြေတာင္မွ အခြန္ေတာ့ မေပးခ်င္ၾကဘူးသို႔ေသာ္လည္း မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္လို႔ အတတ္နိုင္ဆံုးႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ပါ့မယ္။ေပးတဲ့လူအတြက္လည္းမွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ အစိုးရအတြက္လည္း မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

လိုအပ္မႈမရွိပါက အခြန္မေကာက္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ အခြန္ျမွင့္၍ေကာက္ျခင္းအားျဖင့္ အရံႈးရွိနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အရံႈးနွင့္အျမတ္အားခ်င့္ခ်ိန္ေစလိုေၾကာင္း၊ မည္သည့္ နိုင္ငံမဆို အခြန္အားအေသသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အခ်ိန္ကာလနွင့္အားေလ်ာ္စြာလိုအပ္ပါက ေျပာင္းလဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အခြန္ေကာက္ယူမႈမရွိပဲ နိုင္ငံ၏သံယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်၍ေငြရွာသည့္ ကိစၥမ်ိဳးမလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း၊တည္ၿငိမ္ၿပီး ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အခြန္အေကာက္မ်ားသည္ နိုင္ငံအတြက္ လံုေလာက္စြာလိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎ ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခြန္ေကာက္ျခင္းသည္ မိမိတို႔နိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအား ဒဏ္ေပးေစခ်င္၍မဟုတ္ေၾကာင္း၊၎ တို႔ေခၽြးနည္းစာမွ ရသည့္ေငြမ်ားထဲမွ ျဖတ္ယူခ်င္၍ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၁ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုမႈမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌဦးရွိန္၀င္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးရွိန္၀င္းေမးျမန္းမႈတြင္ “အခြန္ႏႈန္းေတြ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တန္ဖိုးတစ္ခုက အထင္နဲ႔ သတ္မွတ္လို႔မရပါဘူး။လက္ေတြ႔က်က် စိတ္၀င္စားနိုင္မဲ့ အခြန္အခေတြသတ္မွတ္မွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးလုပ္ေဆာင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေမးျမန္းရာတြင္ထည့္သြင္းေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၈
ယဥ္ေကႏြယ္

နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံသည္ သိကၡာရွိရွိရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ အခြန္ေငြမ်ားေကာက္ေနရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ေငြမ်ားေကာက္ယူရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မွ်တသည့္ အခြန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေရးအတြက္ႀကိဳးပ္မးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

“ အခြန္ေတြေကာက္တယ္ဆိုတာဟာ အစိုးရအတြက္မဟုတ္ပါဘူး။အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြအတြက္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔နိုင္ငံအတြက္ျပန္ၿပီးသံုးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္ေပးေဆာင္ေနရတာနွစ္ရာခ်ီရွိၿပီးစြဲစြဲျမဲျမဲစြဲတဲ့ နိုင္ငံႀကီးေတြေတာင္မွ အခြန္ေတာ့ မေပးခ်င္ၾကဘူးသို႔ေသာ္လည္း မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္လို႔ အတတ္နိုင္ဆံုးႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ပါ့မယ္။ေပးတဲ့လူအတြက္လည္းမွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ အစိုးရအတြက္လည္း မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

လိုအပ္မႈမရွိပါက အခြန္မေကာက္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ အခြန္ျမွင့္၍ေကာက္ျခင္းအားျဖင့္ အရံႈးရွိနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အရံႈးနွင့္အျမတ္အားခ်င့္ခ်ိန္ေစလိုေၾကာင္း၊ မည္သည့္ နိုင္ငံမဆို အခြန္အားအေသသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အခ်ိန္ကာလနွင့္အားေလ်ာ္စြာလိုအပ္ပါက ေျပာင္းလဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အခြန္ေကာက္ယူမႈမရွိပဲ နိုင္ငံ၏သံယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်၍ေငြရွာသည့္ ကိစၥမ်ိဳးမလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း၊တည္ၿငိမ္ၿပီး ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အခြန္အေကာက္မ်ားသည္ နိုင္ငံအတြက္ လံုေလာက္စြာလိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎ ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခြန္ေကာက္ျခင္းသည္ မိမိတို႔နိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအား ဒဏ္ေပးေစခ်င္၍မဟုတ္ေၾကာင္း၊၎ တို႔ေခၽြးနည္းစာမွ ရသည့္ေငြမ်ားထဲမွ ျဖတ္ယူခ်င္၍ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၁ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုမႈမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌဦးရွိန္၀င္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးရွိန္၀င္းေမးျမန္းမႈတြင္ “အခြန္ႏႈန္းေတြ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တန္ဖိုးတစ္ခုက အထင္နဲ႔ သတ္မွတ္လို႔မရပါဘူး။လက္ေတြ႔က်က် စိတ္၀င္စားနိုင္မဲ့ အခြန္အခေတြသတ္မွတ္မွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးလုပ္ေဆာင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေမးျမန္းရာတြင္ထည့္သြင္းေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

Leave a Reply