မႏၱေလး SNLD ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္

0
158

ၾသဂုတ္ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဟာၿမိဳင္ အပိုင္း (၂) လမ္း ၄၀ နွင့္ ၄၁ လမ္းၾကား ၊ ၆၁ လမ္း နွင့္ လမ္း ၆၀ ၾကား တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္က ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးခြဲ ဖြြင့္ပြဲသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အပါအဝင္ အျခားပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံဟာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို့ ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါတီမ်ားဟာ သီးျခားရပ္တည္ေနလို႔ မရပါဘူး ။ ရည္မွန္းခ်က္ ရည္ရြက္ခ်က္တူတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရပါမယ္ ။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မိတ္ဖက္ပါတီမ်ား နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပည္တြင္း ျပည္ပ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မွသာ လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို တည္ေဆာက္နိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး ဒုဥကၠ႒ စိုင္းခမ္းပိန္ဖ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမူ မယိမ္းယိုင္ပဲ ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အစဥ္အၿမဲမားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးသြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုင္းခမ္းပိန္ဖ က ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဟာၿမိဳင္ အပိုင္း (၂) လမ္း ၄၀ နွင့္ ၄၁ လမ္းၾကား ၊ ၆၁ လမ္း နွင့္ လမ္း ၆၀ ၾကား တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္က ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးခြဲ ဖြြင့္ပြဲသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရး နွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အပါအဝင္ အျခားပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံဟာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို့ ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါတီမ်ားဟာ သီးျခားရပ္တည္ေနလို႔ မရပါဘူး ။ ရည္မွန္းခ်က္ ရည္ရြက္ခ်က္တူတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရပါမယ္ ။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မိတ္ဖက္ပါတီမ်ား နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပည္တြင္း ျပည္ပ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မွသာ လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို တည္ေဆာက္နိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး ဒုဥကၠ႒ စိုင္းခမ္းပိန္ဖ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမူ မယိမ္းယိုင္ပဲ ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အစဥ္အၿမဲမားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးသြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုင္းခမ္းပိန္ဖ က ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply