တန္ဖုိးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္လိုအပ္

0
158

ၾသဂုတ္ ၃၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ျပည္တြင္း စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳ၍ တန္ဖုိးျမင့္ထုတ္ကုန္ မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား တုိးျမွင့္သင္ၾကားေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဝၿဖိဴးက ေျပာသည္။

“ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ Import Substitution ကို အဓိကထားၿပီး အစုိးရက ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြကလဲ တန္ဖုိးျမင့္ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ထုိးေဖာက္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔အတြက္ Export Promotion Agency ေတြကိုလဲ လုိအပ္တယ္”ဟု ဦးေဝၿဖိဳးကေျပာသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစာဘာသာရပ္အား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ကၽြမ္းက်င္ရန္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးသင့္ၿပီး စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွ်တစြာ ေျပာဆုိလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အ တြက္ အစုိးရမွထိန္းညွိေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟုဆိုသည္။

အစိုးရက ႏုိင္ငံျခားမွတင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွတင္သြင္းေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုစစ္ေဆးမႈမ်ားကိုသာျပဳလုပ္သျဖင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးဝန္းက်င္ မွ်တမႈရွိေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Blue Ocean Co., Ltd မွ ဥကၠ႒
ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

“တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈဟာ Retail, Industry, Trading, SMEs စေသာ လုပ္ငန္းက႑ေတြမွာ ႀကီးမားတဲ့ ထိခုိက္မႈေတြရွိေနတာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ေတြမွာလည္း E-commerce စနစ္နဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစုိးရကေနၿပီး စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္း (SMEs) မ်ားဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ေနသည့္အတြက္ အစိုးရမွ ေျဖရွင္းေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟုဆို သည္။

SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းအခက္အခဲ၊ နည္းပညာအခက္အခဲႏွင့္ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္မႈ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစုိးရမွပံ့ပိုးကူညီရန္ လိုအပ္ၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ကုိင္ေန ၾကသည့္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားေပးရန္ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားေပးေစလုိသည္ဟု ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ဆိုသည္။

SMEs က႑မ်ားသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးရာ၌ ေခ်းေငြရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေခ်းေငြအသုံးျပဳပုံ ကိုက္ ညီမႈရွိ မရွိ စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ၿပီး ေစ်းကြက္မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးသင့္သည္ဟု ၎က ေထာက္ ျပေျပာဆိုသည္။

“ပို႔ကုန္ေတြ ပိုပို႔ႏိုင္ၿပီး သြင္းကုန္ကို အေရးႀကီးတဲ့ အရာေတြျဖစ္တဲ့ ဥပမာ က်န္းမာေရး ပညာေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ပစၥည္းေတြ ဒါေတြကေတာ့ မျဖစ္မေနသြင္းရမွာပဲ၊ သြင္းရ တာအေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ပကို ကုန္ေခ်ာထုတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ပို႔မယ့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ေတြ သြင္းကုန္အတြက္ အစားထိုးထုတ္လုပ္ဖို႔တင္သြင္းတဲ့ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေတြကို တင္သြင္းတာ ေတြကေတာ့ မရွိမျဖစ္တင္သြင္းရမယ့္ ပစၥည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မလိုအပ္တဲ့ဟာေတြဆို မသံုးဘဲ ျဖစ္တဲ့ဟာေလးေတြမွာသြင္းကုန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ကုန္သြယ္မႈက ညီသြားၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးအေျခေနဟာ အမ်ားႀကီး ျပန္လည္ေကာင္းလာမယ္။ မၾကာမီမွာျဖစ္လာမယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။”ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈသည္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၅၂၀ သန္း ထိ ကုန္သြယ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကက႑အေနႏွင့္ ကန္ေဒၚလာ ၂၇၂၄၀ သန္းျဖင့္ ၈၁ ရာခိုင္နႈန္းထိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ထိ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၀၁၅ သန္းထိရွိရာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၆၅၉ သန္းပိုမို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းကုန္သြယ္မႈမ်ားအေနတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ကန္ေဒၚလာ ၁၁၁၂၃သန္းပါဝင္သည့္အတြက္ ၈၅ ဒသမ ၄၇ ရာခိုင္နႈန္းထိ တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓါတ္ပံု – UMFCCI ဒုဥကၠ႒ ဦးေဝၿဖိဳး

ၾသဂုတ္ ၃၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ျပည္တြင္း စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳ၍ တန္ဖုိးျမင့္ထုတ္ကုန္ မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား တုိးျမွင့္သင္ၾကားေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဝၿဖိဴးက ေျပာသည္။

“ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ Import Substitution ကို အဓိကထားၿပီး အစုိးရက ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြကလဲ တန္ဖုိးျမင့္ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ထုိးေဖာက္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔အတြက္ Export Promotion Agency ေတြကိုလဲ လုိအပ္တယ္”ဟု ဦးေဝၿဖိဳးကေျပာသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစာဘာသာရပ္အား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ကၽြမ္းက်င္ရန္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးသင့္ၿပီး စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွ်တစြာ ေျပာဆုိလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အ တြက္ အစုိးရမွထိန္းညွိေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟုဆိုသည္။

အစိုးရက ႏုိင္ငံျခားမွတင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွတင္သြင္းေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုစစ္ေဆးမႈမ်ားကိုသာျပဳလုပ္သျဖင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးဝန္းက်င္ မွ်တမႈရွိေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Blue Ocean Co., Ltd မွ ဥကၠ႒
ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

“တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈဟာ Retail, Industry, Trading, SMEs စေသာ လုပ္ငန္းက႑ေတြမွာ ႀကီးမားတဲ့ ထိခုိက္မႈေတြရွိေနတာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ေတြမွာလည္း E-commerce စနစ္နဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစုိးရကေနၿပီး စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္း (SMEs) မ်ားဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ေနသည့္အတြက္ အစိုးရမွ ေျဖရွင္းေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟုဆို သည္။

SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းအခက္အခဲ၊ နည္းပညာအခက္အခဲႏွင့္ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္မႈ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစုိးရမွပံ့ပိုးကူညီရန္ လိုအပ္ၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ကုိင္ေန ၾကသည့္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားေပးရန္ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားေပးေစလုိသည္ဟု ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ဆိုသည္။

SMEs က႑မ်ားသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးရာ၌ ေခ်းေငြရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေခ်းေငြအသုံးျပဳပုံ ကိုက္ ညီမႈရွိ မရွိ စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ၿပီး ေစ်းကြက္မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးသင့္သည္ဟု ၎က ေထာက္ ျပေျပာဆိုသည္။

“ပို႔ကုန္ေတြ ပိုပို႔ႏိုင္ၿပီး သြင္းကုန္ကို အေရးႀကီးတဲ့ အရာေတြျဖစ္တဲ့ ဥပမာ က်န္းမာေရး ပညာေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ပစၥည္းေတြ ဒါေတြကေတာ့ မျဖစ္မေနသြင္းရမွာပဲ၊ သြင္းရ တာအေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ပကို ကုန္ေခ်ာထုတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ပို႔မယ့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ေတြ သြင္းကုန္အတြက္ အစားထိုးထုတ္လုပ္ဖို႔တင္သြင္းတဲ့ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေတြကို တင္သြင္းတာ ေတြကေတာ့ မရွိမျဖစ္တင္သြင္းရမယ့္ ပစၥည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မလိုအပ္တဲ့ဟာေတြဆို မသံုးဘဲ ျဖစ္တဲ့ဟာေလးေတြမွာသြင္းကုန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ကုန္သြယ္မႈက ညီသြားၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးအေျခေနဟာ အမ်ားႀကီး ျပန္လည္ေကာင္းလာမယ္။ မၾကာမီမွာျဖစ္လာမယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။”ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈသည္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၅၂၀ သန္း ထိ ကုန္သြယ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကက႑အေနႏွင့္ ကန္ေဒၚလာ ၂၇၂၄၀ သန္းျဖင့္ ၈၁ ရာခိုင္နႈန္းထိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ထိ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၀၁၅ သန္းထိရွိရာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၆၅၉ သန္းပိုမို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းကုန္သြယ္မႈမ်ားအေနတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ကန္ေဒၚလာ ၁၁၁၂၃သန္းပါဝင္သည့္အတြက္ ၈၅ ဒသမ ၄၇ ရာခိုင္နႈန္းထိ တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓါတ္ပံု – UMFCCI ဒုဥကၠ႒ ဦးေဝၿဖိဳး

Leave a Reply