မန္းတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ နွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ပါတီမ်ားေတြ႕ဆံု

0
198

ၾသဂုတ္ ၃၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုးတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ပါတီမ်ား နွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတို႔ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရျခင္းသည္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥဥ္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ ၊ တရားမွ်တသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျဖစ္ရန္ ၊ မတူကြဲျပားေသာ္လည္း ေအးၿငိမ္းတည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနျဖစ္ရန္ စသည္တို႔အတြက္ရည္ရြယ္၍ ေတြ႕ဆံုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ အညီၿပိဳင္ဖို႔ ။ ျပ႒ာန္းထားတာကိုလည္း ျပည္သူေတြကို ခ်ျပေဆြးေႏြးေပးဖို႔ ။ ဒီအတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုပဲၿပိဳင္ ၿပိဳင္ ျပႆနာမျဖစ္ပါဘူး ။ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္လည္း ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းရွိန္ က ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၃) ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿမပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၆) ဦးရွိၿပီး စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန့တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္သား လူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္ အတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စာလွယ္တစ္ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္တင္သြင္းထားသည္ ။ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႕အလုပ္သမားပါတီတို႔မွ အမည္စာရင္တင္းသြင္းထားသည္ ။ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ( ၁ ) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ( ျမန္မာ) ျပည္ေထာင္စု လယ္သမား အလုပ္သမား အင္အားစုပါတီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၃၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုးတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ပါတီမ်ား နွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတို႔ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရျခင္းသည္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥဥ္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ ၊ တရားမွ်တသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျဖစ္ရန္ ၊ မတူကြဲျပားေသာ္လည္း ေအးၿငိမ္းတည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနျဖစ္ရန္ စသည္တို႔အတြက္ရည္ရြယ္၍ ေတြ႕ဆံုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ အညီၿပိဳင္ဖို႔ ။ ျပ႒ာန္းထားတာကိုလည္း ျပည္သူေတြကို ခ်ျပေဆြးေႏြးေပးဖို႔ ။ ဒီအတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုပဲၿပိဳင္ ၿပိဳင္ ျပႆနာမျဖစ္ပါဘူး ။ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္လည္း ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းရွိန္ က ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၃) ေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿမပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၆) ဦးရွိၿပီး စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန့တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္သား လူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္ အတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စာလွယ္တစ္ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္တင္သြင္းထားသည္ ။ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႕အလုပ္သမားပါတီတို႔မွ အမည္စာရင္တင္းသြင္းထားသည္ ။ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ( ၁ ) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ( ျမန္မာ) ျပည္ေထာင္စု လယ္သမား အလုပ္သမား အင္အားစုပါတီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply