၁၉၈၀ ေခတ္က ေကြ႔သယို

0
249

EAT ME

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးစားမယ္။ေစ်းဝယ္ရင္း အေမာေျဖအေအးေသာက္မယ္ဆိုေတာ႔ သာေကတ CAPITAL MARKET ၃လႊာစားေသာက္ဆိုင္တန္းက ၁၉၈၀ဆိုတ႔ဲ ဆိုင္ကိုသေဘာက်မိ။

အမည္ေတြမ်ားမ်ားေတာ႔မရွိ ေကြ႔သယိုကအဓိက ၾကက္သား၊ဝက္သာ၊အမဲသားန႔ဲရတယ္။အရသာေတြကေတာ႔ ထိုင္းစတုိင္အျပည္႔အဝ။အသားလည္းနူးည႔ံတယ္။

ေနာက္ ၾကက္ဆီထမင္း ဆီခ်က္ေခါက္ဆဲြ ဖက္ထုပ္ေျကာ္ ၾကက္သားေပါင္း ဝက္သားေပါင္း ေကာ္ျပန္႔စိမ္းန႔ဲ ဘဲသားမုန္႔ ပူတင္းေတြလည္းရေသး။

အေအးကေတာ႔ေက်ာက္ေက်ာကအစအသီးေဖ်ာ္ရည္ေတြလည္းရတယ္။ေစ်းနွုန္းေတြကို မီႏူးမွာရွိုး။အားလံုးသက္သက္သာသာစားနုိင္တ႔ဲနွုန္းထားေတြ။

နာမည္က ၁၉၈၀ ဆိုတဲ့အတိုင္း အခင္းအက်င္းေတြကလည္း ၁၉၈၀ခုနွစ္ရန္ကုန္ပံုရိပ္ေတြန႔ဲ ။၃၉ ဗိုက္ပူႀကီးကခံုေလးေတြမွာ ဒန္ေရေႏြးအိုးန႔ဲစတိုင္ေတာ႔အက်။ ခံုေလးေတြကလည္း စူပါမားကတ္ဆိုင္ဆိုေပမည္႔ မက်ဥ္းပဲ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းထိုင္ရအဆင္ေျပ။

နာမည္န႔ဲအခင္းအက်င္းလည္းမိုက္ ေကြ႔သယို အရသာလည္းေကာင္းတ႔ဲ ၁၉၈၀ဆီ ေစ်းဝယ္ရင္းသြားနုိင္ေအာင္ လမ္းညႊန္လိုက္ျပီေနာ္။

EAT ME

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးစားမယ္။ေစ်းဝယ္ရင္း အေမာေျဖအေအးေသာက္မယ္ဆိုေတာ႔ သာေကတ CAPITAL MARKET ၃လႊာစားေသာက္ဆိုင္တန္းက ၁၉၈၀ဆိုတ႔ဲ ဆိုင္ကိုသေဘာက်မိ။

အမည္ေတြမ်ားမ်ားေတာ႔မရွိ ေကြ႔သယိုကအဓိက ၾကက္သား၊ဝက္သာ၊အမဲသားန႔ဲရတယ္။အရသာေတြကေတာ႔ ထိုင္းစတုိင္အျပည္႔အဝ။အသားလည္းနူးည႔ံတယ္။

ေနာက္ ၾကက္ဆီထမင္း ဆီခ်က္ေခါက္ဆဲြ ဖက္ထုပ္ေျကာ္ ၾကက္သားေပါင္း ဝက္သားေပါင္း ေကာ္ျပန္႔စိမ္းန႔ဲ ဘဲသားမုန္႔ ပူတင္းေတြလည္းရေသး။

အေအးကေတာ႔ေက်ာက္ေက်ာကအစအသီးေဖ်ာ္ရည္ေတြလည္းရတယ္။ေစ်းနွုန္းေတြကို မီႏူးမွာရွိုး။အားလံုးသက္သက္သာသာစားနုိင္တ႔ဲနွုန္းထားေတြ။

နာမည္က ၁၉၈၀ ဆိုတဲ့အတိုင္း အခင္းအက်င္းေတြကလည္း ၁၉၈၀ခုနွစ္ရန္ကုန္ပံုရိပ္ေတြန႔ဲ ။၃၉ ဗိုက္ပူႀကီးကခံုေလးေတြမွာ ဒန္ေရေႏြးအိုးန႔ဲစတိုင္ေတာ႔အက်။ ခံုေလးေတြကလည္း စူပါမားကတ္ဆိုင္ဆိုေပမည္႔ မက်ဥ္းပဲ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းထိုင္ရအဆင္ေျပ။

နာမည္န႔ဲအခင္းအက်င္းလည္းမိုက္ ေကြ႔သယို အရသာလည္းေကာင္းတ႔ဲ ၁၉၈၀ဆီ ေစ်းဝယ္ရင္းသြားနုိင္ေအာင္ လမ္းညႊန္လိုက္ျပီေနာ္။

Leave a Reply