ကုန္သည္ ၁၉ ဦးထံမွ က်ပ္သိန္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ ေငြလိမ္လည္မႈ ေျဖရွင္းညိွႏိွဳင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန

0
190

ၾသဂုတ္ ၃၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း (ကုန္စည္ဒုိင္) အသင္းဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကုန္သည္ (၁၉) ဦးထံမွ အသင္းသား၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က ၁၁၂၉ သိန္းက်ပ္ ေငြလိမ္လည္သြားမႈအား ေျဖရွင္းညိွႏိွဳင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမွာ အသင္းသား တစ္ဦး၏ကိုယ္စားလွယ္က အသင္းသား ၁၉ ဦးထံကေန ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၁၀ဝ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ေျမပဲဆန္မ်ား ဝယ္ယူၿပီး ေငြေၾကးမရွင္းႏိုင္ဘဲ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆံုးရံွဳးသြားတဲ့ ေငြပမာဏကို ေဘာင္ခ်ာေတြနဲ႔ ယူထားတယ္ ။ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ေငြဆံုး ေရာင္းပံု ေရာင္းနည္း ဝယ္ပံု ဝယ္နည္းေတြ ေမးထားတယ္ ။ မေန့ကအထိေတာ့ ဒီေလာက္ပဲေဆာင္ရြက္ရေသးတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေျပလည္သြားတဲ့အထိ ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းမႈေတြ လုပ္ေပးသြားမွာပါ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းႀကီးကေန ဆံုးျဖတ္ေပးတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး ” ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း(ကုန္စည္ဒိုင္)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ လိမ္လည္မႈျဖစ္ရျခင္းသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အသင္းသားက ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ စသြင္းသြင္းခ်င္း လက္မွတ္ထိုးရပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ လုပ္တာကိုင္တာ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသင္းသားက တာဝန္ယူရမယ္လို႔ ပါပါတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္မလုပ္ရဘူး ။ ကိုယ္စားလွယ္က အေရာင္း အဝယ္မလုပ္ရဘူး ။ ဒါေတြကို မလိုက္နာၾကလို႔ ျဖစ္ကုန္တာ ” ဟု ဦးေက်ာ္သြင္ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း(ကုန္စည္ဒိုင္) တြင္ အသင္းသားအျဖစ္ နွစ္နွစ္သက္ တမ္းျပည့္ပါက အသင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ နွစ္ဦးထားခြင့္ရွိၿပီး မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ တြင္ အသင္းသား ၁၇၇၀ နွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၃၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္း (ကုန္စည္ဒုိင္) အသင္းဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကုန္သည္ (၁၉) ဦးထံမွ အသင္းသား၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က ၁၁၂၉ သိန္းက်ပ္ ေငြလိမ္လည္သြားမႈအား ေျဖရွင္းညိွႏိွဳင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမွာ အသင္းသား တစ္ဦး၏ကိုယ္စားလွယ္က အသင္းသား ၁၉ ဦးထံကေန ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၁၀ဝ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ေျမပဲဆန္မ်ား ဝယ္ယူၿပီး ေငြေၾကးမရွင္းႏိုင္ဘဲ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆံုးရံွဳးသြားတဲ့ ေငြပမာဏကို ေဘာင္ခ်ာေတြနဲ႔ ယူထားတယ္ ။ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ေငြဆံုး ေရာင္းပံု ေရာင္းနည္း ဝယ္ပံု ဝယ္နည္းေတြ ေမးထားတယ္ ။ မေန့ကအထိေတာ့ ဒီေလာက္ပဲေဆာင္ရြက္ရေသးတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေျပလည္သြားတဲ့အထိ ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းမႈေတြ လုပ္ေပးသြားမွာပါ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသင္းႀကီးကေန ဆံုးျဖတ္ေပးတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး ” ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း(ကုန္စည္ဒိုင္)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သြင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ လိမ္လည္မႈျဖစ္ရျခင္းသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အသင္းသားက ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ စသြင္းသြင္းခ်င္း လက္မွတ္ထိုးရပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ လုပ္တာကိုင္တာ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသင္းသားက တာဝန္ယူရမယ္လို႔ ပါပါတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္မလုပ္ရဘူး ။ ကိုယ္စားလွယ္က အေရာင္း အဝယ္မလုပ္ရဘူး ။ ဒါေတြကို မလိုက္နာၾကလို႔ ျဖစ္ကုန္တာ ” ဟု ဦးေက်ာ္သြင္ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပြဲစား၊ကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္ အသင္း(ကုန္စည္ဒိုင္) တြင္ အသင္းသားအျဖစ္ နွစ္နွစ္သက္ တမ္းျပည့္ပါက အသင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ နွစ္ဦးထားခြင့္ရွိၿပီး မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ တြင္ အသင္းသား ၁၇၇၀ နွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply